Testy

ALL LEVELS

Minulý čas jednoduchý #1

Test, jehož úkolem je převést slovesa z přítomného času do minulého času prostého. Pokračování článku »
ELEMENTARY

Číslovky #3

Další krátký test na procvičení číslovek. Pokračování článku »
ELEMENTARY

Ser x estar x hay #2

Vyberte, které ze sloves (ser, estar, hay) se hodí do věty. Pokračování článku »
ELEMENTARY

Ser x estar x hay

Doplňte do vět a slovních spojení správnou možnost z výběru mezi slovesy ser, estar a neosobního tvaru hay. Pokračování článku »
STARTER

Slovo navíc

V tomto testu je deset řad po pěti slovíčkách. Vaším úkolem je vybrat to, které logicky mezi ostatní nepatři. Pokračování článku »
ELEMENTARY

Osobní zájmena nesamostatná

Nahraďte podstatné jméno zájmenem osobním. Pokračování článku »
ELEMENTARY

Budoucí čas #3

Test obsahuje deset vět a k nim příslušné překlady. Pouze jeden překlad u každé věty je správný, máte za úkol ho najít a označit. Pokračování článku »
ELEMENTARY

Ukazovací zájmena #2

Test na ukazovací zájmena. Jsou zde i dva obrázky, které si pozorně prohlédněte a pročtěte otázky, než budete odpovídat. Musíte se zorientovat prostorově. Pokračování článku »
ALL LEVELS

Souminulý čas #3

Třetí test zaměřený na jeden z několika minulých časů – imperfektum, někdy také minulý čas nedokonavý nebo jednoduše souminulý čas. Pokračování článku »
ELEMENTARY

Budoucí čas #2

Převeďte uvedené sloveso v časovaném tvaru do budoucnosti. Pokračování článku »
STARTER

Koncovky podstatných a přídavných jmen

Zopakujte si, jaké koncovky mají podstatná jména, přídavná jména, zájmena, především v množném čísle. Pokračování článku »
ELEMENTARY

Koncovky

Test, ve kterém si procvičíte a zopakujete, jaké jsou správné koncovky u podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a sloves. Vyberte vhodnou koncovku slovního druhu. Pokračování článku »
ALL LEVELS

Určování času #2

Další test na procvičení neopomenutelného jevu každodenních situací – určení aktuálního času. Vyberte správnou ze tří možností. Pokračování článku »
ELEMENTARY

Číslovky #2

Které slovní vypsání číslovky odpovídá vzoru v číslicích? Pokračování článku »
STARTER

Opozita

Utvořte dvojice slov, která jsou navzájem opozita. Pokračování článku »

 

Copyright 2008–2017 Vitware s.r.o.

TOPlist