španělština zdarma

Příslovce na -mente

STARTER Vydáno dne 02.11.2008

Povětšinou se jedná o příslovce způsobu, jejich tvorba je jednoduchá, opšem používání není tak časté, díky lidské vlastnosti usnadňovat si práci se často nahrazují kratšími vazbami či opisy se stejným významem.Příslovce na -mente

Jedná se nejčastěji o příslovce způsobu, mohou ale také vyjdřovat míru, pochyby, čas, ad.

<u>Tvoří se od přídavných jmen, a sice přidáním přízvučné přípony MENTE k danému adjektivu v ženském rodě:</u>

(LA MENTE znamená mysl, proto se připojuju k ženskému rodu, např. rápidamente by tedy pak znamenalo rápida mente – rychlá mysl)

Rápido – rápida – rápidamente TTT *1

Normal – normal – normalmente TTT *2

Posible – posible – posiblemente TTT *3

<u>Tyto příslovce mají dva přízvuky – jeden je zachován na stejném místě, jako byl u přídavného jména, druhý je na příponě mente:</u>

rápidamente /'rapiða'mente/

posiblemente /po'si'βle'mente/

<u>Příponu -mente můžeme připojovat i k elativu – superlativu absolutního:</u>

rapidísimo – rapidísimamente TTT *4

<u>Příslovce RECIENMENTE se krátí před příčestím minulým na recién:</u>

recienmente TTT *5 – recién nacido TTT *6

<u>Příslovce SOLAMENTE má dubletní tvar sólo:</u>

Conocí solamente la primera película. TTT *7
Conocí sólo la primera película. TTT *8

Pozor! Nezaměňovat příslovce sólo za přídavné jmeno solo TTT *9 .

Me siento solo. TTT *10

Sólo los dos somos checos. TTT *11

<u>Některá přídavná jména see mohou užít jako příslovc v mužském rodě a bez přípony -mente:</u>

pasito TTT *12 , despacio TTT *13

<u>Existují i příslovce, která jsou původní, mají své vlastní tvary, netvořené z přídavných jmen:</u>

bien TTT *14 , mal TTT *15 , así TTT *16

<u>Pokud se v textu vyskytuje za sebou několik takových příslovcí (-mente), pak má příponu pouze poslední z nich:</u>

Habláis clara y lentamente. TTT *17

Frekvence užití těchto odvozených příslovcí není nijak velká, velmi často se totiž nahrazují pomocí různých opisů a vazeb:

Habla en voz alta. TTT *18

Lo hice de prisa. TTT *19

Suelo comer a eso de nueve. TTT *20

Překlad:
 1. rychlý – rychlá – rychle
 2. normální – normální – normálně
 3. možný – možná – možná(příslovce), možně
 4. velmi rychle
 5. právě, nedávno
 6. právě narozený, novorozený
 7. Poznal jsem jen ten první film.
 8. Poznal jsem jen ten první film.
 9. sám
 10. Cítím se sám.
 11. Jen my dva jsme Češi.
 12. jemně
 13. pomalu
 14. dobře
 15. špatně
 16. tak
 17. Zpíváte jasně a pomalu
 18. Mluví nahlas
 19. Udělal jsem to rycle/ve spěchu.
 20. Obvykle jíme kolem deváté.


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Tvoříme příslovce #2

Další test na tvorbu příslovcí, tentokrá ovšem i se stupňováním.
ELEMENTARY

Srovnávání

Test zaměřený na procvičení srovnávání.
ALL LEVELS

Zvratná slovesa

Test na zvratná slovesa. Podle příkladu doplňte vhodně vyčasované zvratné sloveso. Pozor na nepravidelná slovesa nebo slovesa se změnou kmenové samohlásky, resp. souhlásky, pozor na vazby s infinitivy a rozkazy.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Příslovce na -mente 1 6309 Od Neregistrovaný uživatel poslední příspěvek
před 14 lety