španělština zdarma

Základní číslovky #1

STARTER Vydáno dne 08.07.2008

V tomto článku se seznámíme se základními číslovkami od jedné, vlastně od nuly, do devětadevadesáti.<h1> Číslovky základní Článek číslo 1 nebyl nenalezen!</h1>

Asi nejrozmanitější tvoření číslovek najdeme právě v rozmezí od 0 do 99:

<h2> Číslovky 0 – 10</h2>

0 – cero
1 – uno, una
2 – dos
3 – tres
4 – cuatro
5 – cinco
6 – seis
7 – siete
8 – ocho
9 – nueve
10 – diez

Jednotka UNO se krátí před přídavným nebo podstatným jménem mužského rodu na UN, čili jako neurčitý člen.

<h2> Číslovky 11 – 19</h2>

11 – once
12 – doce
13 – trece
14 – catorce
15 – quince
16 – dieciséis
17 – diecisiete
18 – dieciocho
19 – diecinueve

Číslovky 16 – 19 můžeme někdy vidět v podobě
16 – diez y seis
17 – diez y siete
18 – diez y ocho
19 – diez y nueve

Vlivem moderní doby se začaly tyto tvary vázat do takové míry, až se stáhly na formu dieciséis, diecisiete,…

<h2> Číslovky 20 – 29</h2>

20 – veinte
21 – veintiuno / veintiuna
22 – veintidós
23 – veintitrés
24 – veinticuatro
25 – veinticinco
26 – veintiséis
27 – veintisiete
28 – veintiocho
29 – veintinueve

Číslovka 21 – veintiuno se stejně jako uno krátí před podstatnými či přídavnými jmény mužského rodu na veintiún:
veintiuna muchachas TTT *1
veintiún muchachos TTT *2

<h2> Číslovky 30 – 99</h2>

Tyto číslovky už se tvoří všechny stejně, zde je nejprve výpis celých desítek:

30 – treinta
40 – cuarenta
50 – cincuenta
60 – sesenta
70 – setenta
80 – ochenta
90 – noventa

Další číslovky se tvoří obyčejně danou desítkou a přičtením určité jednotky, tedy například 33 bude treinta(desítka) y tres(přičtená jednotka)

I zde se stále krátí čísla končící na jedničku: UNO – ÚN:
31 muchachas – treinta y una muchachas TTT *3
31 muchachos – treinta y ún muchachos TTT *4

<h3> Příklady:</h3>

31 – treinta y uno/una
32 – treinta y dos
33 – treinta y tres
34 – treinta y cuatro
35 – treinta y cinco
36 – treinta y seis
37 – treinta y siete
38 – treinta y ocho
39 – treinta y nueve
42 – cuarenta y dos
54 – cincuenta y cuatro
65 – sesenta y cinco
76 – setenta y seis
87 – ochenta y siete
98 – noventa y ocho
99 – noventa y nueve

Překlad:
  1. dvacet jedna dívka
  2. dvacet jeden chlapec
  3. třicet jedna dívek
  4. třicet jeden chlapců


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Číslovky #1

Souhrnný test na téma číslovky. Rozmezí od nuly až k nějakým triliónům.
ALL LEVELS

Řadové číslovky

Výčet a použití řadových číslovek ve španělštině.
ELEMENTARY

Základní číslovky #2

Další část výkladu gramatiky z okruhu číslovek. V této kapitole přicházejí na řadu číslovky od 100 dále.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Základní číslovky #1 7 19875 Od EvitaCespiva poslední příspěvek
před 9 lety