španělština zdarma

Řadové číslovky

ALL LEVELS Vydáno dne 08.01.2010

Výčet a použití řadových číslovek ve španělštině.Řadové číslovky
(numeros ordinales)

Číslovky 1 - 10

1. primero, primera
2. segundo, segunda
3. tercero, tercera
4. cuarto, cuarta
5. quinto, quinta
6. sexto, sexta
7. séptimo, séptima
8. octavo, octava
9. noveno, novena
10. décimo, décima

Číslovky 11-20

11. undécimo,a
12. duodécimo, a
13. decimotercero, a (n. décimo tercero, décima tercera)
14. decimocuarto, a (n. décimo cuarto, -a -a)
15. decimoquinto, a (n. décimo quinto, -a -a)
16. decimosexto, a (n. décimo sexto, -a -a)
17. decimoséptimo (n. décimo séptimo, -a -a)
18. decimoctavo, a (n. décimo octavo, -a -a)
19. decimonoveno, a (n. décimo noveno, -a -a)

Tyto číslovky se mohou psát dvojím způsobem, jak můžete vidět. Pokud se píší dohromady, není přízvuk na -décimo-

Číslovky 20-90

přípojky -gésimo

20. vigésimo, a dvacátý
21. vigésimo primero, -a -a
22. vigésimo segundo, -a -a
23. vigésimo tercero, -a -a
24. vigésimo cuarto, -a -a
25. vigésimo quinto, -a -a
26. vigésimo sexto, -a -a
27. vigésimo séptimo, -a -a
28. vigésimo octavo, -a -a
29. vigésimo noveno, -a -a
30. trigésimo, a
40. cuadragésimo, a
50. quincuagésimo, a
60. sexagésimo, a
70. septuagésimo, a
80. octogésimo, a
90. nonagésimo, a

Číslovky 100-900

přípojky -centésimo/-gentésimo

100. centésimo
200. ducentésimo
300. trecentésimo
400. cuadringentésimo
500. quingentésimo
600. sexcentésimo
700. septingentésimo
800. octingentésimo
900. noningentésimo

Číslovka 1000

přípojka -milésimo

1000. milésimo
2000. dosmilésimo

Číslovka 1000000

přípojka - millonésimo

1000000. millonésimo
2000000. dosmillonésimo


Zpočátku jsou uváděny koncovky rodu ženského (-a), ke konci už nejsou, bylo by to velmi zdlouhavé a zbytečné, tedy nikoli proto, že by neexistovaly ženské tvary:

  • milésima, duocentésima novena, trigésima octava,...

Číselně se značí s koncovkou -O nebo -A napsanou horním indexem. Může mezi nimi být i tečka:

  • 1.o 1.a stejně tak i 1o 1a
  • v množném čísle 1.os 1.as stejně tak i 1os 1as

Řadové číslovky jsou tedy vlastně přídavná jména, protože se vážou na jména podstatná a shodují se s nimi v rodě a čísle. Mohou stát jak před podstatným jménem - pak u sebe mají určitý člen nebo přivlastňovací zájmeno - nebo i za podstatným jménem.

  • la décima víctima (stejně víctima décima)
  • las trigésimas cuartas ediciones (ediciones trigésimas cuartas)
  • mis primerosas* (días primeros)
  • el dosmilésimo aniversario (aniversario dosmillésimo)

*día je sice zakončeno na -a, je ovšem rodu mužského: el día - den

Jakmile používáme základních číslovek ve funkci řadových, klademe je ZA podstatné jméno, je proto třeba od sebe rozlišovat:

noventa páginas - página noventa
doce mujeres - mujer doce

Zkracování

Číslovky PRIMERO a TERCERO se před podstatnými jmény mužského rodu v jednotném čísle zkracují na PRIMER a TERCER. V množném čísle už zůstávají normálně - primeros, terceros:

el primer día
el tercer hombre

ALE!!

los primeros días
los terceros hombres

Ženského rodu se to netýká:

la primera mujer
las primeras mujeres

Stejně i v samostatném postavení nebo v postpozici (za slovesem) ke zkracování nedochází:

el día primero
tengo el tercero

 

Použití řadových číslovek:

Těchto řadových číslovek, které byly vypsány výše, se ve španělštině užívá většinou jen do deseti, výše jsou nahrazovány číslovkami základními, ovšem s charakterem řadovým. Číslovky décimo, centésimo a milésimo se základními nenahrazují.

U data se využívá jen první den:

el primero de abril

ostatní dny jsou tvořeny za pomoci základních číslovek:

el dos de febrero
el veintiuno de mayo

U panovníků většinou do prvních deseti:

Felipe V* = Felipe Quinto
Rodolfo II* = Rodolfo Segundo

*Použijeme-li římských číslic, neděláme za nimi tečku narozdíl od češtiny

Od jedenácti výše používáme základní číslovky:

Alfonso XII = Alfonso Doce

U století prvních deset před i po Kristu, většinou se užívá ale pouze první století:

sg. I - siglo primero
sg. VIII - siglo octavo nebo spíše siglo ocho
s. XXI - siglo veintiuno

Při výčtu:

primero
segundo
tercero
atd.

por primera vez
por segunda vez
por tercera vez
atd.


Výročí:

U výročí se užívají hojně oba druhy číslovek.

el trigésimo primero aniversario
el milenario
el dosmilésimo trecentésimo nonagésimo sexto aniversario nebo el aniversario dos mil trescientos noventa y seis

Zlomky a desetinná čísla

Viz samostatný článek zdePokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Číslovky #3

Další krátký test na procvičení číslovek.
STARTER

Číslovky #1

Souhrnný test na téma číslovky. Rozmezí od nuly až k nějakým triliónům.
STARTER

Základní číslovky #1

V tomto článku se seznámíme se základními číslovkami od jedné, vlastně od nuly, do devětadevadesáti.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Řadové číslovky 19 30162 Od anonym poslední příspěvek
před 13 lety