španělština zdarma

Množné číslo #1

STARTER Vydáno dne 29.12.2009

Článek o tom, jak se ve španělštině tvoří množné číslo klasických podstatných jmen.Množné číslo podstatných jmen

Stejně jako v mnohých dalších jazycích, tak i ve španělštině se tvoří množné číslo přidáním koncovky -S, popřípadě -ES.

Přidání koncovky S:

 • U podstatných jmen zakončených na samohlásku, tj. A E I O U
  la mano - las manos
  la pregunta - las preguntas
  la clase - las clases
  la bici - las bicis
  el bambú - los bambús

Přidání koncovky ES:

 • Podstatná jména zakončená na souhlásku:
  el tren - los trenes
  la solución - las soluciones
  la mujer - las mujeres
  el español - los españoles
  *el lápiz - los lápices

*Slova končící na souhlásku Z si v množném čísle kvůli zachování výslovnosti mění tuto souhlásku na C. (Z se zpravidla nevyskytuje před E a I, obvykle je tam C). Stejně tak je tomu i u slov končících na X (el ónix - los ónices)

 • Mnoho podstatných jmen zakončených na přízvučné -Í, -Á, -Ú:

el marroquí - los marroquíes
el bambú - los bambúes
*el esquí - los esquíes

Existují i výjimky potvrzující pravidlo - podstatná jména, která mohou mít obě koncovky, jedním takovým je právě esquí, lze užít jak los esquíes, tak i los esquís, stejně tak bambús a bambúes

Souhláska Y

Ve španělštině se ypsilon považuje za souhlásku. Koncovky může mít obojí, záleží na původu slova:

 • Jestliže se jedná o španělské slovo, přibírá slovo koncovku -ES:
  el rey - los reyes

 

 • Jesliže se jedná o slovo cizího původu, mění se ypsilon na obyčejné i a přibírá k sobě pouze -S
  el jersey - los jerseis

 

Beze změny:

 • Podstatná jména končící na souhlásku S, ovšem s přízvukem na jiné než poslední slabice:
  el paréntesis - los paréntesis
  Přízvuk je značen graficky na druhé slabice, přirozeně by byl na předposlední, proto zůstává slovo v množném čísle nezměněné.
  el autobús - los autobuses
  Přízvuk je značen na poslední slabice (přirozeně by byl na druhé od konce), proto se přidává koncovka -es.
 • Často se jedná o slova z latiny nebo řečtiny, která si zachovala svůj původní tvar:
  la crisis - las crisis
  la dosis - las dosis
  el martes - los martes

Přízvuk:

 • Pro všechna podstatná jména platí, že v množném čísle mají přízvuk na stejné slabice jako v jednotném čísle:
  el lápiz - los lápices
  el bambú - los bambúes
  el mes - los meses
 • Někdy je třeba přízvuk označit nebo naopak to už potřeba není:
  el joven - los jóvenes
  el avión - los aviones

Existují poze tři výjimky, jež mění postavení přízvuku:

el régimen - los regímenes
el espécimen - los especímenes
el carácter - los caracteresPokračovat můžete zde:

STARTER

Množné číslo podstatných jmen #2

Další test, ve kterém si zopakujete tvorbu množného čísla, ať už jsou Vám slovíčka známá nebo ne.
ELEMENTARY

Hromadná a pomnožná podstatná jména

Jako v jiných jazycích, ani ve španělštině nechybí podstatná jména hromadná a pomnožná. Více v dnešním článku

STARTER

Množné číslo #2

Druhý díl zaobírající se tvorbou množného čísla, tentokrát podstatných jmen složených a podstatných jmen cizího původu.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Množné číslo #1 4 10628 Od Dj Cornello poslední příspěvek
před 13 lety