španělština zdarma

Desetinná čísla, zlomky a procenta

ALL LEVELS Vydáno dne 14.03.2012

Jak ve španělštině zapsat procenta, promile,desetinná čísla, zlomky a jak je správně přečíst najdete v tomto článku.Procenta a promile

Procenta a promile se vyjadřují stejně jako v češtině, co se značek týče - ‰ (promile) % (procenta)

Jejich slovní interpretace se ale trochu liší, a to nejenom v překladu, ale především v počtu slov - ve španělštině tyto dvě hodnoty mají dvě slova:

Procento - POR CIENTO %

Promile - POR MIL

Jedná se vlastně o předložku POR s číslovkou sto CIENTO nebo tisíc MIL

Oba tyto tvary jsou neměnné, takže i v množném čísle mají stále tento tvar (narozdíl od češtiny)

Příklady:

uno por ciento
dos por ciento
ciento por ciento nebo cien por ciento
doscientos por ciento

un por mil
dos por mil
doscientos por mil
cien mil por mil*

*S takovýmto množstvím promilí se pravděpodobně v praxi často nesetkáte, jde jen o názornou ukázku


Desetinná čísla (Numeros decimales)

Stejně jako v češtině se obdobně čtou i ve španělštině.

Je potřeba znát několik slov:

Čárka - COMA (coma decimal - desetinná čárka)

Celý/á - ENTERO/A

Desetina - una DÉCIMA

Setina - una CENTÉSIMA

Tisícina - una MILÉSIMA

Desetitisícina - una DIEZMILÉSIMA

Stotisícina - una CIENMILÉSIMA

Miliontina - una MILLONÉSIMA

Část celých čísel - PARTE ENTERA

Část desetinných čísel - PARTE DECIMAL

 

Příklady:

6,7

Šest celých můžeme číst třemi způsoby - buď jako enteros (šest celých) nebo unidades (jednotek) nebo jen seis coma (šest čárka):

 • Seis enteros y siete (décimas)
 • Seis unidades y siete (décimas)
 • Seis coma siete (décimas)


3.456,789

Jestliže má cifra za desetinnou čárkou více jak jedno číslo, čteme desetinné hodnoty vcelku.

 • Tres mil cuatrocientos cincuenta y seis coma setecientas ochenta y nueve milésimas
 • Tres mil cuatrocientos cincuenta y seis enteros y setecientas ochenta y nueve milésimas
 • Tres mil cuatrocientos cincuenta y seis unidades y setecientas ochenta y nueve (milésimas)

Za desetinnou čárku musí býtstovky v rodě ženském (setecientas), neboť se vztahují na výrazy milésimas, décimas,...

81,09

 • Ochenta y uno enteros y nueve centésimas
 • Ochenta y uno unidades y nueve centésimas
 • Ochenta y uno coma nueve (centésimas)

0,444

V případě, že celá čísla nemají žádnou hodnotu, tzn. nulu se nečtou a čte se pouze desetinná část

 • Cuatrocientos cuarenta y cuatro milésimas

3,2533

 • Tres enteros y dos mil quinientas treinta y tres diezmilésimas
 • Tres unidades y dos mil quinientas treinta y tres diezmilésimas
 • Tres coma dos mil quinientas treinta y tres (diezmilésimas)

52,523452

 • Cincuenta y dos enteros y quinientas veintitrés mil cuatrocientos cincuenta y dos millonésimas
 • Cincuenta y dos unidades y quinientas veintitrés mil cuatrocientos cincuenta y dos millonésimas
 • Cincuenta y dos coma quinientas veintitrés mil cuatrocientos cincuenta y dos (millonésimas)


Výjimkou tohoto pravidla je případ, kdy mluvíme o měnách s použitím předložky CON nebo spojky Y:
25,55Kč - veinticinco coronas con cincuenta y cinco centavos / veinticinco coronas y cincuenta y cinco centavos
Velmi často se ale vynechávají a čtou se pouze čísla:
52,24 - cincuenta y dos veinticuatro


Zlomky (Fracciones)


Zlomky můžeme vyjádřit v různých formách:

3/4

3:4

3 ÷ 4

3/4

Každý zlomek lze vyjádřit i jako desetinné číslo, tento příklad by odpovídal hodnotě 0,75

Pro začátek si opět pojmenujeme jednotlivé části zlomku:

Čitatel - el NUMERADOR

Jmenovatel - el DENOMINADOR

Zlomková čára - la RAYA (LÍNEA) DE FRACCIÓN

fracción

Slovní vyjádření zlomku je rozmanité, např:

 • tres entre cuatro
 • tres divido entre cuatro
 • tres partido en cuatro
 • tres cuartos - Tato reprezentace je věrnou kopií českého výrazu "tři čtvrtiny." Jak si můžeme povšimnout, narozdíl od odstatních interpretací právě zde využíváme číslovku řadovou. Od čísla 11 pak využíváme zpravidla základní číslovky s charakteristickou koncovkou, viz níže.


Mezi celými čísly a zlomky vkládáme opět spojku "y":

 • 18 3/4 = dieciocho enteros y tres cuartos

 

Přehled:

1/2 - un medio nebo una mitad
1/3 - un tercio
1/4 - un cuarto
1/5 - un quinto
1/6 - un sexto
1/7 - un séptimo
1/8 - un octavo
1/9 - un noveno
1/10 - un décimo

Od jedenáctiny končí jmenovatel na -AVO:

1/11 - un onceavo
1/12 - un doceavo
1/13 - un treceavo
1/14 - un catorceavo
1/15 - un quinceavo
1/16 - un dieciseisavo
1/17 - un diecisieteavo
1/18 - un dieciochoavo
1/19 - un diecinueveavo
1/20 - un veinteavo
1/30 - un treintavo
1/40 - un cuarentavo
1/90 - un noventavo
1/92 - un noventaidosavo*
*Jestliže jmenovatel není kolatá desítka, ale je to nějaké číslo s jednotkou, např: 22,67,49,92,atd., pak se dané číslo píše dohromady a y se změkčuje: veintidosavo,sesentaisieteavo, cuarentainueveavo,...

Zlomky nad sto jsou zakončené na -ÉSIMO

1/100 - un centésimo
1/1000 - un milésimo
1/10000 - un diezmilésimo
1/100000 - un cienmilésimo
1/1000000 - un millonésimo

 


Příklady:

7 5/3 - siete (enteros) y cinco tercios
25/100 - veinticinco centésimos
16/17 - dieciseis diecisieteavos
30 12/8 - treinta (enteros) y doce octavos
15/68 - quince sesentaiochoavos
88/56 - ochenta y ocho cincuentaiseisavos

 Pokračovat můžete zde:

STARTER

Číslovky #1

Souhrnný test na téma číslovky. Rozmezí od nuly až k nějakým triliónům.
ELEMENTARY

Základní předložky

Výčet základních předložek, bez kterých se rozhodně neobejdete a jejich používání, které dělá často velké problémy, a to nejen začátečníkům.
INTERMEDIATE

Jak vyjádřit "stát se"

Ve španělštině je skupinka sloves, která vyjadřují české „stát se“ případně změnit se (narozdíl například od cambiar, které popisuje změnu jako výměnu). Tato slovesa se nedají použít ledabyla a nejsou zaměnitelná. Více o nich zde.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář