španělština zdarma

Jak vyjádřit "stát se"

INTERMEDIATE Vydáno dne 27.11.2021

Ve španělštině je skupinka sloves, která vyjadřují české „stát se“ případně změnit se (narozdíl například od cambiar, které popisuje změnu jako výměnu). Tato slovesa se nedají použít ledabyla a nejsou zaměnitelná. Více o nich zde.Ve španělštině je hned několik sloves, která popisují změnu. Je tomu tak i v angličtině (change – modify – vary – convert) nebo v němčině (verwandeln – wandeln – tauschen – wechseln) i v mnohých dalších jazycích. Jejich používání není však univerzální. Zatímco sloveso estar může popisovat změnu, ale jen jako výsledný stav, následující slovesa su uvádějí pro změny, které jsou fyzické, konané, tedy důraz je na proces.

HACERSE ( + podstatné nebo přídavné jméno nebo příslovce)

Jednak se jedná o změnu, která je prováděna vědomou vůli mluvčího (zaměstnání, vyznání, národnost, povolání), jednak jde o mimovolní změnu, která probíhá postupně a nelze ji ovlivnit (věk, čas).

Nosotros todos nos estamos haciendo mayor. TTT *1

Tato změna – proces stárnutí – probíhá nezávisle na naší vůli a pozvolna.

Estéban se hizo vegetariano el aNyo pasado. TTT *2

Pablo se hará seguramente rico con esta quiniela. TTT *3

Se ha hecho fuerte debido a las circunstancias que ha vivido. TTT *4

VOLVERSE ( + podstatné nebo přídavné jméno)

Popisuje změnu trvalou a nezávislou na vůli osoby či věci. Zpravidla se pojí se slovy popisující charakter, chování či postoje a má často negativní význam.

Cuándo ganó la lotería, se volvió loco. TTT *5

Změna, kdy zešílel, nebyla závislá na jeho vůli. Protože zde není jinak uvedeno, je šílený patrně doposud, a proto se jedná o dlouhodobou záležitost.

Desde que se hizo una madre, se ha vuelto mucho más cuidadosa. TTT *6

Mi esposo no necesita volverse un hombre. TTT *7

A ver iQué brasilena te has vuelto! TTT *8

PONERSE (+ přídavné jméno)

Vyjadřuje rychlou a momentální změnu stavu. Často se používá u barev, zdraví, vzhledu, nálady, chování.

Se puso enfermo porque no quería hacer el examen. TTT *9

Me pongo a menudo muy nervioso antes de un examen. TTT *10

Su hija se ha puesto muy guapa para el baile. TTT *11

Clara rompió el vaso y se puso rojo. TTT *12

QUEDARSE (+adjetivo)

Obvykle popisuje stav osoby či věci, která je již po nějaké změně. S tímto slovesem se pojí často tělesné a citové a rodinné změny. Často má negativní význam.

En cuanto entró por la puerta, se quedó hundida. TTT *13

Después del accidente se quedó sorda. TTT *14

Cuando la verá, se quedará con la boca abierta. TTT *15

En cuanto hará la decisión, se quedará muy feliz. TTT *16

LLEGAR A SER ( + podstatné nebo přídavné jméno)

Obvykle se vyznačuje aktivní účastí osoby či věci na změně a tato změna bývá pozitivního rázu. Často se jedná o vyjádření změn v profesním, společenském životě či ve finanční situaci.

Después de mucho esfuerzo, llegó a ser director. TTT *17

Ha llegado a ser imprescindible en la vida de Ester. TTT *18

Parece mentira que Luisa llegue a ser jefa de este departamento. TTT *19

Puede hablar muy influentemente y comprende casi todo. Un día llegará a ser un traductor destacado. TTT *20

CONVERTIRSE EN ( + podstatné jméno)

Zvratné sloveso convertirse spolu s předložkou en nabírá významu změny ve smyslu radikální, rychlé, zásadní a často nečekané.

Después de su visita, ese bar se convirtió en el más famoso del país. TTT *21

Hace varios meses que se ha convertido en una persona differente. TTT *22

Me dicen que puede convertirse en una tormenta. TTT *23

V případě, že je dané sloveso s předložkou a, pak se jedná o změnu náboženského vyznání:

En ano 1965 me convertí al cristianismo. TTT *24

Překlad:
 1. Všichni stárneme.
 2. Štěpán se stal vegetariánem.
 3. Touto sázkou Pavel určitě zbohatne.
 4. Díky okolnostem, které zažil, se stal silným.
 5. Když vyhrál v loterii, zešílel.
 6. Od té doby, co je matkou, je mnohem více starostlivá.
 7. Můj manžel si nemusí nic dokazovat. Doslova – nepotřebuje se dělat mužem, protože už muž je.
 8. Podívejme, jaká se z tebe stala Brazilka!
 9. Onemocněl, protože nechtěl psát test.
 10. Před zkouškou jsem často velmi nervózní.
 11. Jeho dcera se na ten ples velmi zkrášlila.
 12. Clara rozbila tu vázu a zčervenala.
 13. Když prošla dveřmi, zhroutila se.
 14. Po nehodě ohluchla.
 15. Až jí uvidí, zůstane s otevřenou pusou.
 16. Jakmile udělá to rozhodnutí, bude velmi šťastná.
 17. Po velkém úsilí se stal ředitelem.
 18. V životě Ester se stal nepostradatelným.
 19. To bude lež, že se Luiza má stát šéfkou tohoto oddělení.
 20. Umí mluvit velmi plynule a téměř všemu rozumí. Jednoho dne z něj bude významný překladatel.
 21. Po jeho návštěvě se ten bar stal nejznámějším v zemi.
 22. Je to pár měsíců co se změnil.
 23. Říkají mi, že by se to mohlo změnit v bouřku.
 24. Změnil jsem víru na křesťanskou / konvertoval jsem ke křesťanství.


Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Zvratná slovesa

Test na zvratná slovesa. Podle příkladu doplňte vhodně vyčasované zvratné sloveso. Pozor na nepravidelná slovesa nebo slovesa se změnou kmenové samohlásky, resp. souhlásky, pozor na vazby s infinitivy a rozkazy.
PRE-INTERMEDIATE

Cambio, cambiar, cambiarse

Jednou z častých chyb je používání slovesa cambiar s jinou předložkou, případně ve zvratné formě namísto jednoduché nebo naopak. V dnešním článku se podíváme na správné použití a významy.

STARTER

Představování

Několik užitečných a potřebných frází pro každodenní styk – jak se představíme a jak se optáme druhých na jejich jméno?
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář