Rod podstatných jmen #1

STARTER Vydáno dne 05.06.2012

Článek o rodech podstatných jmen ve španělštině, čili TEN a TA.

Podstatná jména 1


Narozdíl od češtiny, která má tři rody (ten, ta, to), má španělština pouze dva rody podstatných jmen – mužský a ženský. Velké množství jich můžeme určit podle koncovek, některé ale mají koncovky společné, je proto třeba si pamatovat, jakého jsou rodu, neboť se vždy nemusí shodovat s češtinou. U podstatných jmen ve španělštině určujeme rod a číslo a v tomto článku se podíváme na rod.

Rod podstatných jmen


Jakého jsou podstatná jména rodu můžeme velmi často poznat z koncovky.

Obecně platí, že podstatná jména zakončená na -O jsou rodu mužského

el cuaderno TTT , el chico TTT , el cielo TTT , el diccionario TTT , el libro TTT

Stejně tak platí, že podstatná jména, která jsou zakončena na -A jsou rodu ženského

la chica TTT , la pluma TTT , la hierba TTT , la lámpara TTT , la historia TTT

Pochopitelně existují výjimky, například:

Ženský rod: la mano TTT , la radio TTT

Mužský rod: el mapa TTT , el sistema TTT

Mužského rodu jsou dále podstatná jména zakončená na -OR, -ÓN, -AJE

el hablador TTT , el doctor TTT , el conductor TTT , el pintor TTT , el colchón TTT , el botón TTT , el faldón TTT , el garaje TTT , el mensaje TTT

Ženský rod má jako další koncovky -IÓN*, -UMBRE, -TAD, -DAD, -TUD

la calefacción TTT , la manifestación TTT , la costumbre TTT , la legumbre TTT , la ciudad TTT , la calidad TTT , la servitud TTT , la potestad TTT ,

*Koncovka ión se většinou nachází v postavení CIÓN či SIÓN.

Opět najdeme i výjimky:
Mužský rod: el avión TTT

Jsou ovšem i podstatná jména, která končí na jinou hlásku.V takovém případě je potřeba si pamatovat, o jaký rod se jedná:

el animal TTT , el árbol TTT , el/la cantante TTT , el/la capital TTT , la leche TTT ,

Závěrem


  • Podstatná jména na -O, -OR, -ÓN či -AJE jsou zpravidla mužského rodu
  • Podstatná jména na -A, -IÓN, -UMBRE, -TAD, -TUD, -DAD jsou zpravidla ženského rodu
  • Pro každé pravidlo existují výjimky, např. el mapa, la radio, atd.
  • U podstatných jmen, která nekončí na koncovky uvedené výše, je potřeba si rod zapamatovat, eventuelně vyhledat.
  


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Rod podstatných jmen - cvičení

Určete správný člen podstatných jmen.
STARTER

Rod podstatných jmen

Každé podstatné jméno má svůj rod. U nás v češtině máme rod mužský TEN, ženský TA a střední TO. Španělština má ale rody pouze dva, a to mužský a ženský.
STARTER

Rod podstatných jmen #2

Další článek o rodu podstatných jmen, tentokrát o tzv. přirozeném rodu.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Rod podstatných jmen #1 3 6725 Od Jadža poslední příspěvek
před 9 lety

Copyright 2008–2021 Vitware s.r.o. Ochrana osobních údajů Podmínky užívání

TOPlist