španělština zdarma

Rod podstatných jmen

STARTER Vydáno dne 26.06.2008

Každé podstatné jméno má svůj rod. U nás v češtině máme rod mužský TEN, ženský TA a střední TO. Španělština má ale rody pouze dva, a to mužský a ženský. 

<h2> Podstatná jména (substantivos)</h2>

<h3> Rod podstatných jmen (género)</h3>

Jsou základním slovním druhem, který pojmenovává věci kolem nás. Ve španělštině neexistují podstatná jména středního rodu a také zde schází skloňování, které je nahrazováno předložkami, slovosledem a členem.

Podstatná jména mají tedy:

 • Mužský rod
 • Ženský rod

K určení rodu podstatného jména nám mnohdy dopomáhá koncovka. Základním obecným pravidlem je:

 • Podstatná jména mužského rodu končí na -O

  el chico TTT *1 , Pablo TTT *2 , el libro TTT *3 , el metro TTT *4

 • Podstatná jména ženského rodu končí na -A

  la chica TTT *5 , Pabla TTT *6 , la mesa TTT *7 , la princesa TTT *8

Jsou však určitá slova, která se tomuto základnímu pravidlu vyjímají:

 • Ženský rod s -O

  la mano TTT *9 , la moto (motocicleta) TTT *10 , la radio TTT *11 , la foto (fotografía) TTT *12

 • Mužský rod s -A

  el día TTT *13 , el sistema TTT *14 , el idioma TTT *15 , el mapa TTT *16

Kromě O a A můžeme rod určit i podle jiných koncovek, a to:

 • -AJE pro mužský rod

  el mensaje TTT *17 , el garaje TTT *18 , el pasaje TTT *19 , el equipaje TTT *20

 • -OR pro mužský rod

  el conquistador TTT *21 , el matador TTT *22 , el profesor TTT *23 , el hablador

 • -CIÓN a -SIÓN pro ženský rod

  la traducción TTT *24 , la sesión TTT *25 , la afición TTT *26 , la pasión TTT *27

 • -TAD a -DAD, -TUD pro ženský rod

  la calidad TTT *28 , la amistad TTT *29 , la facultad TTT *30 , la ciudad TTT *31 , la amplitud TTT *32

 • -UMBRE pro ženský rod

  la costumbre TTT *33 , la legumbre TTT *34

 

Kromě koncovek můžeme poznat rod podle několika pravidel:

Mužského rodu jsou:

 • Mužské postavy a zvířata-samci

  El profesor TTT *35 , el presidente* TTT *36 , el león TTT *37

 • Názvy řek, moří, oceánů, jezer, hor, pohoří.

  El Atlántico TTT *38 , el Río Grande TTT *39

 • Názvy ovocných stromů.

  El manzano TTT *40

 • Názvy světových stran.

  El norte TTT *41

 • Názvy dnů a měsíců.

  El miércoles TTT *42

 • Zpodstatnělé infinitivy.

  El escribir TTT *43

Ženského rodu jsou:

 • Ženské postavy a zvířata-samice

  La profesora TTT *44 , la presidenta* TTT *45 , la leona TTT *46

 • Názvy plodů.

  La manzana TTT *47

 • Názvy písmen.

  La k.

*Jsou ovšem i slova, kde, mají mužský a ženský rod shodnou koncovku, odlišujeme je proto jen a pouze pomocí členu: el/la paciente TTT *48 , el/la estudiante TTT *49

Abychom se nemuseli učit takovýto seznam, je dobré si vždy vypomoci slovem, které dané slovo reprezentuje:

El Atlántico – el oceáno – El oceáno Atlántico
El manzano – el árbol – el árbol manzano
El norte – el lado – el lado norte
El miércoles – el día – el día miércoles
El abril – el mes – el mes abril
El escribir – el infinitivo – el infinitivo escribir
La manzana – la fruta – la fruta manzana
La k – la letra – la letra k

tzn. že nepříklad el míércoles je rodu mužského, protože se jedná o den – el día, který je také rodu mužského.

Ostatní slova už podle zakončení nepoznáme, musíme si je vyhledat ve slovníku a zapamatovat si jejich rod:
la pared, el lápiz, la gente, el país, la noche, el papel, el pantalón

 

Přechylování

Přechylováním se rozumí převod podstatného jména jednoho rodu do rodu druhého, zpravidla ve směrumužský rod → ženský. Činí se to pomocí změny členu a někdy i změny koncovky.

 • Podstatná jména mužského rodu, která končí na -O, se přechýlí nahrazením této koncovky za koncovku -A

  El abuelo – la abuela TTT *50 , el gato – la gata TTT *51 , elamigo – la amiga TTT *52

 • Podstatná jména mužského rodu, která popisují povolání (zpravidla -OR), národnost či mužskou osobu, stejně tak i zvířata-samci se přechýlí přidáním koncovky -A

  El conductor – la conductora TTT *53 , el presidente – la presidenta TTT *54 el checo – la checa TTT *55 , el león – la leona TTT *56

 • Některá substantiva se přechylují pouhou změnou členu (obvykle končí na -ANTE a -ISTA)

  El estudiante – la estudiante TTT *57 , el periodista – la periodista TTT *58

 • Jsou také podstatná jména, která mají pro každý rod zvláštní tvar, proto se nepřechylují

  El padre – la madre TTT *59 , el hombre – la mujer TTT *60

 • Některá slova mají speciální koncovky ženského rodu používané při přechylování

  el actor – la actriz TTT *61 , el principe – la princesa TTT *62

 • U zvířat existují někdy slova označující pouze jeden rod. V takových případech musíme použít jiných výrazů, abychom dosáhli přechýlení (macho pro samce a hembra pro samici)

  el jabalí TTT *63 – el jabalí hembra TTT *64 , la girafe žirafa – la girafa macho TTT *65

Existuje i zvláštní skupina zrádných slov, kdy tvar podstatného jména zůstává stejný, ale při změně rodu se mění jeho význam, například:

EL capital TTT *66 x LA capital TTT *67

O těchto slovech ale zase až příště.

  
Překlad:
 1. chlapec
 2. Pavel
 3. kniha
 4. metro
 5. dívka
 6. Pavla
 7. stůl
 8. princezna
 9. ruka
 10. motorka
 11. rádio
 12. fotka
 13. den
 14. systém
 15. jazyk
 16. mapa
 17. sdělení
 18. garáž
 19. průchod
 20. zavazadla
 21. dobyvatel
 22. vrah/toreador
 23. profesor
 24. překlad
 25. schůze
 26. záliba
 27. vášeň
 28. kvalita
 29. přátelství
 30. fakulta
 31. město
 32. amplituda
 33. zvyk
 34. luštěnina
 35. profesor
 36. president
 37. lev
 38. Atlantik
 39. Rio Grande
 40. jabloň
 41. sever
 42. středa
 43. psaní
 44. profesorka
 45. presidentka
 46. lvice
 47. jablko
 48. pacient/ka
 49. student/ka
 50. dědeček x babička
 51. kocour-kočka
 52. přítel-přítelkyně
 53. řidič x řidička
 54. prezident x prezidentka
 55. Čech x Češka
 56. lev x lvice
 57. student x studentka
 58. novinář x novinářka
 59. otec x matka
 60. muž x žena
 61. herec x herečka
 62. princ x princezna
 63. divočák
 64. samice divočáka
 65. samec žirafy
 66. kapitál
 67. hlavní město


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Přechylování rodů

Test určený pro zopakování a zkontrolování osvojených gramatických jevů a slovíček.
STARTER

Rod podstatných jmen #1

Článek o rodech podstatných jmen ve španělštině, čili TEN a TA.
STARTER

Rod podstatných jmen #2

Další článek o rodu podstatných jmen, tentokrát o tzv. přirozeném rodu.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Rod podstatných jmen 4 13610 Od Marek Vondruška poslední příspěvek
před 15 lety