Rod podstatných jmen

STARTER Vydáno dne 26.06.2008

Každé podstatné jméno má svůj rod. U nás v češtině máme rod mužský TEN, ženský TA a střední TO. Španělština má ale rody pouze dva, a to mužský a ženský. 

Podstatná jména (substantivos)


Rod podstatných jmen (género)


Jsou základním slovním druhem, který pojmenovává věci kolem nás. Ve španělštině neexistují podstatná jména středního rodu a také zde schází skloňování, které je nahrazováno předložkami, slovosledem a členem.

Podstatná jména mají tedy:

 • Mužský rod
 • Ženský rod

K určení rodu podstatného jména nám mnohdy dopomáhá koncovka. Základním obecným pravidlem je:

 • Podstatná jména mužského rodu končí na -O

  el chico TTT , Pablo TTT , el libro TTT , el metro TTT

 • Podstatná jména ženského rodu končí na -A

  la chica TTT , Pabla TTT , la mesa TTT , la princesa TTT

Jsou však určitá slova, která se tomuto základnímu pravidlu vyjímají:

 • Ženský rod s -O

  la mano TTT , la moto (motocicleta) TTT , la radio TTT , la foto (fotografía) TTT

 • Mužský rod s -A

  el día TTT , el sistema TTT , el idioma TTT , el mapa TTT

Kromě O a A můžeme rod určit i podle jiných koncovek, a to:

 • -AJE pro mužský rod

  el mensaje TTT , el garaje TTT , el pasaje TTT , el equipaje TTT

 • -OR pro mužský rod

  el conquistador TTT , el matador TTT , el profesor TTT , el hablador

 • -CIÓN a -SIÓN pro ženský rod

  la traducción TTT , la sesión TTT , la afición TTT , la pasión TTT

 • -TAD a -DAD, -TUD pro ženský rod

  la calidad TTT , la amistad TTT , la facultad TTT , la ciudad TTT , la amplitud TTT

 • -UMBRE pro ženský rod

  la costumbre TTT , la legumbre TTT

 

Kromě koncovek můžeme poznat rod podle několika pravidel:

Mužského rodu jsou:

 • Mužské postavy a zvířata-samci

  El profesor TTT , el presidente* TTT , el león TTT

 • Názvy řek, moří, oceánů, jezer, hor, pohoří.

  El Atlántico TTT , el Río Grande TTT

 • Názvy ovocných stromů.

  El manzano TTT

 • Názvy světových stran.

  El norte TTT

 • Názvy dnů a měsíců.

  El miércoles TTT

 • Zpodstatnělé infinitivy.

  El escribir TTT

Ženského rodu jsou:

 • Ženské postavy a zvířata-samice

  La profesora TTT , la presidenta* TTT , la leona TTT

 • Názvy plodů.

  La manzana TTT

 • Názvy písmen.

  La k.

*Jsou ovšem i slova, kde, mají mužský a ženský rod shodnou koncovku, odlišujeme je proto jen a pouze pomocí členu: el/la paciente TTT , el/la estudiante TTT

Abychom se nemuseli učit takovýto seznam, je dobré si vždy vypomoci slovem, které dané slovo reprezentuje:

El Atlántico – el oceáno – El oceáno Atlántico
El manzano – el árbol – el árbol manzano
El norte – el lado – el lado norte
El miércoles – el día – el día miércoles
El abril – el mes – el mes abril
El escribir – el infinitivo – el infinitivo escribir
La manzana – la fruta – la fruta manzana
La k – la letra – la letra k

tzn. že nepříklad el míércoles je rodu mužského, protože se jedná o den – el día, který je také rodu mužského.

Ostatní slova už podle zakončení nepoznáme, musíme si je vyhledat ve slovníku a zapamatovat si jejich rod:
la pared, el lápiz, la gente, el país, la noche, el papel, el pantalón

 

Přechylování

Přechylováním se rozumí převod podstatného jména jednoho rodu do rodu druhého, zpravidla ve směrumužský rod → ženský. Činí se to pomocí změny členu a někdy i změny koncovky.

 • Podstatná jména mužského rodu, která končí na -O, se přechýlí nahrazením této koncovky za koncovku -A

  El abuelo – la abuela TTT , el gato – la gata TTT , elamigo – la amiga TTT

 • Podstatná jména mužského rodu, která popisují povolání (zpravidla -OR), národnost či mužskou osobu, stejně tak i zvířata-samci se přechýlí přidáním koncovky -A

  El conductor – la conductora TTT , el presidente – la presidenta TTT el checo – la checa TTT , el león – la leona TTT

 • Některá substantiva se přechylují pouhou změnou členu (obvykle končí na -ANTE a -ISTA)

  El estudiante – la estudiante TTT , el periodista – la periodista TTT

 • Jsou také podstatná jména, která mají pro každý rod zvláštní tvar, proto se nepřechylují

  El padre – la madre TTT , el hombre – la mujer TTT

 • Některá slova mají speciální koncovky ženského rodu používané při přechylování

  el actor – la actriz TTT , el principe – la princesa TTT

 • U zvířat existují někdy slova označující pouze jeden rod. V takových případech musíme použít jiných výrazů, abychom dosáhli přechýlení (macho pro samce a hembra pro samici)

  el jabalí TTT – el jabalí hembra TTT , la girafe žirafa – la girafa macho TTT

Existuje i zvláštní skupina zrádných slov, kdy tvar podstatného jména zůstává stejný, ale při změně rodu se mění jeho význam, například:

EL capital TTT x LA capital TTT

O těchto slovech ale zase až příště.

  


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Přechylování rodů

Test určený pro zopakování a zkontrolování osvojených gramatických jevů a slovíček.
STARTER

Přídavná jména

Test k procvičení shody rodu a čísla u přídavných jmen.
STARTER

Rod podstatných jmen - cvičení

Určete správný člen podstatných jmen.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Rod podstatných jmen 4 11682 Od Marek Vondruška poslední příspěvek
před 13 lety

Copyright 2008–2021 Vitware s.r.o. Ochrana osobních údajů Podmínky užívání

TOPlist