španělština zdarma

SER - cvičení

STARTER Vydáno dne 08.06.2012

Doplňte správný tvar slovesa SER (přítomný čas).

Jsem Čech.
Yo checo.

Oni jsou ze Španělska.
Ellos de España.

Jste sudenti?
¿Vosotros estudiantes?

Ona je má matka.
Ella mi madre.

A on je můj otec.
Y él mi padre.

Jsme dívky.
muchachas.

Ty jsi z Německa?
¿Tú de Alemania?

Petr je starý.
Pedro viejo.

Ty dívky jsou hezké.
Las chicas bonitas.

Martin a Carmen jsou z Madridu.
Martín y Carmen de Madrid.

Nejsem světlovlasý.
No rubio.

Nejsi vysoký.
No alto.

Já a můj bratr jsme z Prahy.
Yo y mi hermano de Praga.

Jste moc milý.
Usted muy amable.

Vy jste jejich matky?
Ustedes sus madres?Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

SER

Patrně nejpoužívanějším slovesem každého jazyka je sloveso být. Ve španělštině patří do samostatných nepravidelných sloves, takže je potřeba se učit všechny tvary nazpaměť, neboť nemají pravidelné tvary. Článek zobrazuje tabulky s veškerými tvary slovesa.
ELEMENTARY

Ser x estar x hay #2

Vyberte, které ze sloves (ser, estar, hay) se hodí do věty.
ELEMENTARY

Ser x estar x hay

Doplňte do vět a slovních spojení správnou možnost z výběru mezi slovesy ser, estar a neosobního tvaru hay.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář