Kurz pro začátečníky

Vydáno dne 01.01.2012

Obsah kurzu ‚Španělština pro začátečníky‘, mapa jednotlivých lekcíZákladní informace Mapa kurzu

<h2> Mapa Kurzu</h2>

 

<h2> Lección 0: Španělština</h2>

Startovní lekce nás seznámí se španělštinou jako jazykem, podíváme se, jakou má abecedu, jak se co vyslovuje, kde leží přízvuk, poznáme nějaké zvláštnosti, které v češtině nemáme.

<center>

Teoretická část Praktická a kulturní část Opakovací část
Abeceda Španělština Abeceda – diktát
Přízvuk   “Přízvuk”::[/ar­ticle/20120305­03-zdarma]
Otazníky a vykřičníky    

</center>

 

<h2> Lección 1: Já jsem…</h2>

V první lekci se podíváme na to, jak pracují podstatná a přídavná jména, naučíme se v přítomném času první dvě nepravidelná slovesa BÝT a MÍT, budeme navazovat první kontakt a používat obraty s ním spojené, jako je představování sebe sama, sdělení věku, povolání, původu. Stejně tak se budeme ptát i dalších osob.

<center>

Teoretická část Praktická a kulturní část Opakovací část
Podstatná jména 1 Představování Podstatná jména 1
Člen 1 Věk Rod podstatných jmen
Přídavná jména 1 Povolání Přídavná jména
Osobní zájmena 1 Národnost Osobní zájmena
Sloveso SER 1 Pozdravy Sloveso SER 1
Slovesa -AR Základní otázky Slovesa -AR
Podstatná jména 2 Základní odpovědi Podstatná jména 2
Sloveso TENER 1 Tykání a vykání Sloveso TENER 1
     
     
     
     
     
Přepis bublinkové nápovědy: