španělština zdarma

Nepravidelná slovesa #1A (E → IE)

STARTER Vydáno dne 10.11.2021

Ve španělštině existují kromě vlastních nepravidelných sloves také skupiny, jejichž nepravidelnost tkví ve změně kmenových hlásek v různých tvarech. Změny se nemusí projevovat ve všech časech, v přítomném ale vždy. První takovouto skupinou jsou slovesa se změnou E → IE.



V této skupině se přízvučné E slovesa mění na IE. Děje se tak tam, kde je přízvuk na kmeni slova.

Nepravidelnosti se projevují jen v některých osobách oznamovacího způsobu přítomného času, rozkazovacího způsobu a spojovacího způsobu přítomného času. To je logické, protože tvary oznamovacího způsobu jsou totožné s tvary spojovacího způsobu. Tam se mění jen koncovka. Rozkazovací způsob využívá jak tvary oznamovacího způsobu, tak tvary spojovacího způsobu – aneb vše souvisí se vším:

Jako vzor použijeme například sloveso CERRAR TTT *1

Zatímco infinitiv cerrar /θe 'rrar/, první osoba množného čísla cerramos /θe 'rra mos/ a druhá osoba množného čísla cerráis /θe 'rrajs/ mají přízvuk na koncovce či předposlední slabice (dle pravidel opřízvuku), ostatní tvary – ty, které se mění, jej mají právě na kmenové slabice. Z toho důvodu jsou posilovány a dochází k jejich změně: cierro /'θje rro/, cierres /'θje rres/, cierran /'θje rren/.

Přítomný čas oznamovacího způsobu (presente de indicativo)

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. CIERRO CERRAMOS
2. CIERRAS CERRÁIS
3. CIERA CIERRAN

Rozkazovací způsob (imperativo)

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. ¡CERREMOS!
2. ¡CIERRA! ¡CERRAD!
3. ¡CIERE! ¡CIERREN!
Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. ¡NO CERREMOS!
2. ¡NO CIERRES! ¡NO CERRÉIS!
3. ¡NO CIERE! ¡NO CIERREN!

Přítomný čas spojovacího způsobu (presente de subjuntivo)

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. CIERRE CERREMOS
2. CIERRES CERRÉIS
3. CIERE CIERREN

Všechna slova, která mají tuto změnu, budou označena (E-IE). Ačkoli drtivá většina sloves podstupující tuto změnu je z první třídy (-AR), mohou zde být i slovesa z dalších dvou. Mezi jinými si uveďme například: apretar, comenzar, despertar, nevar, negar, pensar, sentar, perder, defender, encender, entender.

Příklady:

Antes de irte ¡cierra la puerta! TTT *2

La función comenzó hace una hora. TTT *3

Y pronto grita alguien: «¡Defiéndanse!» TTT *4

No creo que haya cerrado la puerta. TTT *5

¡Carajo! He perdido las llaves. TTT *6

¿Dónde está Jacinta? Está fregando el suelo. TTT *7

Los sábados me despierto a las siete y media. TTT *8

¿A qué hora comienza la clase? TTT *9

Parece que va a nevar. TTT *10

Lo negó resueltamente co su cabeza. TTT *11

Shrnutí

Slovesa se změnou kmenové hlásky E → IE mají změnu ve tvarech pod přízvukem. Jedná se o:

 • 1. osoba jednotného čísla
 • 2. osoba jednotného čísla
 • 3. osoba jednotného čísla
 • 3. osoba množného čísla

Tyto změny se projevují ve všech zmíněných osobách u:

 • přítomného času oznamovacího způsobu
 • přítomného času spojovacího způsobu
 • rozkazovacího způsobu

Ostatní tvary jsou zcela pravidelné: cerrarán, cerrando, había cerrado, cerraste,…

  
Překlad:
 1. Zavřít
 2. Než odejdeš, zavři dveře!
 3. Představení začalo před hodinou.
 4. A brzy někdo kříčí: “Braňte se!”
 5. Nemyslím, že zavřel dveře.
 6. Sakra! Ztratil jsem klíče.
 7. Kde je Jacinta? Vytírá podlahu.
 8. Každou sobotu vstávám o půl osmé.
 9. V kolik hodin začíná přednáška?
 10. Zdá se, že bude sněžit.
 11. Rezolutně to odmítl zakroucením hlavou.


Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Nepravidelná slovesa #3A (E → IE → I)

Kromě sloves, která mají změnu E-IE v přítomném čase oznamovacího způsobu, spojovacího způsobu a imperativu, existují ještě taková, která mají třetí změnu v perfektu, čili minulém čase jednoduchém na I.

INTERMEDIATE

Nepravidelná slovesa #2 (E → I)

Kromě změn (E-IE či O-UE) je další skupina sloves s kmenovou změnou, která se sice mění i v minulém čase, ale stejně jako v přítomném pouze z E na I.

INTERMEDIATE

Nepravidelná slovesa #3B (O → UE → U)

Vedle dalších skupin sloves, která mají změnu kmenových hlásek, je i skupina O → UE rozšířená o nepravidelné tvary U. Více v tomto článku

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář