španělština zdarma

Nepravidelná slovesa #3B (O → UE → U)

INTERMEDIATE Vydáno dne 01.04.2022

Vedle dalších skupin sloves, která mají změnu kmenových hlásek, je i skupina O → UE rozšířená o nepravidelné tvary U. Více v tomto článkuV této skupině se přízvučné O slovesa mění na UE stejně, jako tomu bylo uvedeno v tomto článku. Děje se tak tam, kde je přízvuk na kmeni slova. Oproti minulé skupině však mění ještě O na U tam, kde po kmeni následuje vyslovované /je/ namísto /i/ (dormí vs. durmieron))

Nepravidelnosti se projevují stejně jako u skupiny O – UE – E, tzn. v některých osobách oznamovacího způsobu přítomného času, rozkazovacího způsobu a spojovacího způsobu přítomného času. Dále však dochází ke změně ve 3. osobách jednotného i množného čísla minulého času prostého. Protože je 3. osoba plurálu výchozí pro tvorbu subjunktivu minulého, jsou tím ovlivněny i všechny tvary minulého a budoucího subjunktivu. Poslední změna se projevuje na gerundiu.

Jako vzor použijeme například sloveso DORMIR TTT *1

Zatímco infinitiv dormir /dor 'mir/, první osoba množného čísla dormimos /dor 'mi mos/ a druhá osoba množného čísla dormís /dor 'mis/ mají přízvuk na koncovce či na předposlední slabice, ovšem ne na kmeni (dle pravidel o přízvuku), ostatní tvary – ty, které se mění, jej mají právě na kmenové slabice. Z toho důvodu jsou posilovány a dochází k jejich změně: duermo /'duer mo/, duermes /'duer mes/, duermen /'duer men/. Ke změně O v U dochází tam, kde slabika po kmeni slova neobsahuje samohlásku I, ale dvojhlásku IE: durmieron /dur 'mje ron/, durmiendo /dur 'mjen do/, durmieras /dur 'mje ras/

Přítomný čas oznamovacího způsobu (presente de indicativo)

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. DUERMO DORMIMOS
2. DUERMES DORMÍS
3. DUERME DUERMEN

Rozkazovací způsob (imperativo)

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. ¡DURMAMOS!
2. ¡DUERME! ¡DORMID!
3. ¡DUERMA! ¡DUERMAN!
Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. ¡NO DURMAMOS!
2. ¡NO DUERMAS! ¡NO DURMÁIS!
3. ¡NO DUERMA! ¡NO DUERMAN!

Minulý čas oznamovacího způsobu (presente de indicativo)

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. DORMÍ DORMIMOS
2. DORMISTE DORMISTEIS
3. DURMIÓ DURMIERON

Přítomný čas spojovacího způsobu (presente de subjuntivo)

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. DUERMA DORMIMOS
2. DUERMAS DORMÍS
3. DUERMA DUERMAN

Minulý čas spojovacího způsobu (presente de subjuntivo)

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. DURMIERA/DUNTI­ESE DURMIÉRAMOS/DUR­MIÉSEMOS
2. DURMIERAS/DUN­TIESES DURMIERAIS/DUR­MIESEIS
3. DURMIERA/DUNTI­ESE DURMIERAN/DUR­MIESEN

Budoucí čas spojovacího způsobu (futuro de subjuntivo)

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. DURMIERE DURMIÉREMOS
2. DURMIERES DURMIEREIS
3. DURMIERE DURMIEREN

Gerundium (gerundio)

DURMIENDO

Všechna slova, která mají tuto změnu, budou označena (E-UE-U). Tato skupina má jen pár sloves. Další je morir

Příklady:

Ultimos días no he dormido bien. TTT *2

Lope de Vega murió en 1635. TTT *3

Estás en clase de español. ¡No duermas! TTT *4

Tenía un sueño en el que morí. TTT *5

Me dijo que su padre ya había muerto. TTT *6

Shrnutí

Slovesa se změnou kmenové hlásky O → UE → U mají změnu ve tvarech pod přízvukem. Jedná se o:

 • 1. osoba jednotného čísla přítomného času indikativu a subjunktivu a imperativu (O na UE)
 • 2. osoba jednotného čísla přítomného času indikativu a subjunktivu a imperativu (O na UE)
 • 3. osoba jednotného čísla přítomného času indikativu a subjunktivu a imperativu (O na UE)
 • 3. osoba množného čísla přítomného času indikativu a subjunktivu a imperativu (O na UE)
 • 1. osoba množného čísla subjunktivu a imperativu (O na U)
 • 2. osoba množného čísla subjunktivu (O na U)
 • 3. osoba jednotného čísla minulého času jednoduchého indikativu (O na U)
 • 3. osoba množného čísla minulého času jednoduchého indikativu (O na U)
 • všechny tvary minulého subjunktivu (O na U)
 • všechny tvary budoucího subjunktivu (O na U)
 • gerundium (O na U)

Ostatní tvary jsou pravidelné: dormiríamos, sea dormido, hayáis dormido, dormiste, dormiré, dormí…

  
Překlad:
 1. spát
 2. Poslední dny jsem nespal dobře.
 3. Lope de Vega umřel roku 1635.
 4. Jsi na hodině španělštiny. Nespi!
 5. Měl jsem sen, ve kterém jsem zemřel.
 6. Řekl mi, že jeho otec už zemřel.


Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Nepravidelná slovesa #5 (-DUCIR)

Vedle skupiny sloves, která mají změnu C na ZC z důvodu zachování výslovnosti, je ještě další skupina, která má tuto změnu obohacenou o další, a to v minulém čase, potažmo subjunktivu, na „J“

INTERMEDIATE

Nepravidelná slovesa #2 (E → I)

Kromě změn (E-IE či O-UE) je další skupina sloves s kmenovou změnou, která se sice mění i v minulém čase, ale stejně jako v přítomném pouze z E na I.

INTERMEDIATE

Nepravidelná slovesa #3A (E → IE → I)

Kromě sloves, která mají změnu E-IE v přítomném čase oznamovacího způsobu, spojovacího způsobu a imperativu, existují ještě taková, která mají třetí změnu v perfektu, čili minulém čase jednoduchém na I.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář