španělština zdarma

Nepravidelná slovesa #2 (E → I)

INTERMEDIATE Vydáno dne 10.02.2022

Kromě změn (E-IE či O-UE) je další skupina sloves s kmenovou změnou, která se sice mění i v minulém čase, ale stejně jako v přítomném pouze z E na I.Tato skupina mění přízvučné E na I jak v přítomném čase indikativu a subjunktivu, tak i v minulém čase obou způsobů.

Nepravidelnosti se projevují jen v některých osobách oznamovacího způsobu přítomného času a rozkazovacího způsobu a ve všech osobách spojovacího způsobu přítomného času. Změny v subjunktivu lze odvodit, protože tvary spojovacího způsobu se tvoří od první osoby jednotného čísla oznamovacího způsobu. Rozkazovací způsob využívá jak tvary oznamovacího způsobu, tak tvary spojovacího způsobu. Mimo těchto změn se ale mění i třetí osoba množného čísla minulého času prostého na -I-. To je také důvod, proč jsou pozměněny všechny tvary minulého (potažmo budoucího) času spojovacího způsobu, ty totiž z tvarů na -aron a -ieron vycházejí. Poslední změna probíhá u gerundia.

Jako vzor použijeme například sloveso PEDIR TTT *1

Infinitiv pedir /pe 'dir/, první osoba množného čísla pedimos /pe 'di mos/ a druhá osoba množného čísla pedís /pe 'dis/ mají přízvuk na koncovce (dle pravidel o přízvuku), ostatní tvary – ty, které se mění, jej mají právě na kmenové slabice. Z toho důvodu jsou posilovány a dochází k jejich změně: pido /'pi do/, pides /'pi de/, piden /'pi den/. V subjunktivu se mění všechny osoby, nehledě na přízvuk: pida /'pi da/, pidamos /pi 'da mos/. V minulém čase jsou totuo změnou obohaceny všechny tvary, což se projevuje i u spojovacího způsobu minulého času a budoucího času, které z indikativu vycházeji.

Přítomný čas oznamovacího způsobu (presente de indicativo)

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. PIDO PEDIMOS
2. PIDES PEDÍS
3. PIDE PIDEN

Rozkazovací způsob (imperativo)

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. ¡PIDAMOS!
2. ¡PIDE! ¡PEDID!
3. ¡PIDA! ¡PIDAN!
Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. ¡NO PIDAMOS!
2. ¡NO PIDAS! ¡NO PIDÁIS!
3. ¡NO PIDA! ¡NO PIDAN!

Přítomný čas spojovacího způsobu (presente de subjuntivo)

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. PIDA PIDAMOS
2. PIDAS PIDÁIS
3. PIDA PIDAN

Minulý čas oznamovacího způsobu (préterito indefinido)

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. PEDÍ PEDIMOS
2. PEDISTE PEDISTEIS
3. PIDIÓ PIDIERON

Minulý čas spojovacího způsobu (presente de subjuntivo)

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. PIDIERA/PIDIESE PIDIÉRAMOS/PDIÉSEMOS
2. PIDIERAS/PIDI­ESES PIDIERAIS/PIDI­ESEIS
3. PIDIERA/PIDIESE PIDIERAN/PIDI­ESEN

Budoucí čas spojovacího způsobu (futuro de subjuntivo)

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. PIDIERE PIDIÉREMOS
2. PIDIERES PIDIEREIS
3. PIDIERE PIDIEREN

Gerundium (gerundio)

PIDIENDO

Všechna slova, která mají tuto změnu, budou označena (E-I). Mimo jinými například servir, corregir, reír, elegir, freír, medir, repetir, vestir, seguir, competir

Příklady:

¿Pudiera pedirle un café? TTT *2

Mi sobrino tiene un coche nuevo. Eligió el más barato de todos. TTT *3

Estaba riendo mucho de esa broma. TTT *4

¿Qué le sirvo? TTT *5

Es la lista de libros que has elegido. TTT *6

Todos mis estudiantes repitieron el error. TTT *7

Nuestros abuelos se vestían distinto. TTT *8

Te pedimos que cierres la ventana. TTT *9

Si siguiéramos los consejos de los científicos, hubiéramos estado en un mundo mejor. TTT *10

Medirán sus hijos con el mismo rasero. TTT *11

Shrnutí

Slovesa se změnou kmenové hlásky E → I mají změnu v:

 • 1. osobu jednotného čísla oznamovacího způsobu
 • 2. osobu jednotného čísla oznamovacího způsobu
 • 3. osobu jednotného čísla oznamovacího způsobu
 • 3. osobu množného čísla oznamovacího způsobu
 • všechny osoby jednotného i množného čísla spojovacího způsobu
 • všechny osoby rozkazovacího způsobu záporného
 • 3. osobu jednotného čísla rozkazovacího způsobu kladného
 • 3. osobu množného čísla rozkazovacího způsobu kladného
 • 1. osobu množného čísla rozkazovacího způsobu kladného
 • všechny osoby minulého času oznamovacího způsobu
 • všechny osoby minulého spojovacího způsobu
 • všechny osoby budoucího spojovacího způsobu
 • gerundium

Ostatní tvary jsou pravidelné: *pedis, pedirás, haber pedido, pedíamos, pediría, ¡pedid!

  
Překlad:
 1. žádat, prosit
 2. Mohl bych vás poprosit o jednu kávu?
 3. Můj synovec má nové auto. Vybral si to nejlevnější ze všech.
 4. Velmi se tomu vtipu smála.
 5. Čím posloužím?
 6. To je seznam knih, které jsi si vybral.
 7. Všichni mí studenti opakovali tu chybu.
 8. Naši prarodiče se oblékali odlišně.
 9. Žádáme tě, abys zavřel okno.
 10. Kdybychom následovali rady vědců, byli bychom v lepším světě.
 11. Budou své děti měřit stejným metrem.


Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Nepravidelná slovesa #3A (E → IE → I)

Kromě sloves, která mají změnu E-IE v přítomném čase oznamovacího způsobu, spojovacího způsobu a imperativu, existují ještě taková, která mají třetí změnu v perfektu, čili minulém čase jednoduchém na I.

STARTER

Nepravidelná slovesa #1A (E → IE)

Ve španělštině existují kromě vlastních nepravidelných sloves také skupiny, jejichž nepravidelnost tkví ve změně kmenových hlásek v různých tvarech. Změny se nemusí projevovat ve všech časech, v přítomném ale vždy. První takovouto skupinou jsou slovesa se změnou E → IE.

INTERMEDIATE

Nepravidelná slovesa #5 (-DUCIR)

Vedle skupiny sloves, která mají změnu C na ZC z důvodu zachování výslovnosti, je ještě další skupina, která má tuto změnu obohacenou o další, a to v minulém čase, potažmo subjunktivu, na „J“

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář