španělština zdarma

Rozkazovací způsob kladný

STARTER Vydáno dne 07.08.2008

Španělština rozlišuje, jestli rozkazujeme v pozitivním významu (Běž a udělej to!) nebo v negativním významu (Nechoď tam a nedělej to!) V tomto dílu si povíme o rozkazu kladném.Vlastní rozkaz mají pouze druhé osoby obou dvou čísel, tedy ty (čti!) a vy (čtěte!). Rozkaz osobám, kterým vykáme, se tvoří stejně jako záporný rozkazovací způsob, tj. ze spojovacího způsobu. O tom budeme hovořit ale až později.

Španělština má kromě obráceného otazníku na počátku otázky stejnou zvláštnost i v rozkazu - Věta nebo i jedno slovo, kterým něco přikazujeme, obsahuje dva vykřičníky. Jeden na konci, jak ho známe my, druhý na počátku a obrácený vzhůru nohama. ¡ ... !

Rozkaz osobám, kterým tykáme

TY - TÚ

Rozkaz pro druhou osobu jednotného čísla si můžeme odvodit dvěma možnými způsoby:

1) Od slovesa ve druhé osobě jednotného čísla odtrhneme pouze koncové -S.

 • Sloveso leer : LEES - LEE /S - ¡LEE!
 • Sloveso hablar : HABLAS - HABLA /S - ¡HABLA!

 • U sloves se změnou kmenové samohlásky je to obdobně, nesmíme zapomínat, že -S odtrháváme od již časovaného tvaru slovesa:
 • Sloveso cerrar : CIERRAS - CIERRA /S - ¡CIERRA! , rozhodně ne CERRAS - CERRA /S - ¡CERRA!
 • Sloveso recomendar : RECOMIENDAS - RECOMIENDA /S - ¡RECOMIENDA! Špatně: RECOMENDAS - RECOMENDA /S - ¡RECOMENDA!

 • Stejně je tomu i u nepravidelných sloves (až na výjimky viz níže):
 • Sloveso saber : SABES - SABE /S - ¡SABE!
 • Sloveso ver : VES -VE /S - ¡VE!

2) Prostým využitím třetí osoby jednotného čísla:

 • Sloveso leer: él LEE - tú ¡LEE!
 • Sloveso hablar: ella HABLA - tú ¡HABLA!
 • Sloveso cerrar: él CIERRA - tú ¡CIERRA!
 • Sloveso recomendar: ella RECOMIENDA - tú ¡RECOMIENDA!
 • Sloveso saber: ella SABE - tú ¡SABE!
 • Sloveso ver: él VE - tú ¡VE!


Ve výsledku je tvar stejný, je na každém, aby si zvolil, jakým způsobem chce určovat imperativ.

Výjimku tvoří pouze osm těchto nepravidelných sloves:

SER ¡sé!DECIR ¡di!
TENER ¡ten!VENIR ¡ven!
IR ¡ve!SALIR ¡sal!
PONER ¡pon!HACER ¡haz!

Pod tyto výjimky spadají i slovesa, která jsou složená z těchto, např. PROPONER, SUPONER, OBTENER, DESHACER, apod.

 

VY - VOSOTROS/VOSOTRAS

Je ještě jednoduší - od infinitivu slovesa odtrhneme koncové -R a nahradíme ho -D:

 • LEER - LEE /R - ¡LEED!
 • HABLAR - HABLA /R - ¡HABLAD!

 • Stejně je tomu i u sloves se změnou kmenové samohlásky:
 • CERRAR - CERRA /R - ¡CERRAD
 • RECOMENDAR - RECOMENDA /R - ¡RECOMENDAD!
  Narozdíl od rozkazu jednotného čísla zde nedochází ke změně v kmeni, srovnejte: ¡RECOMIENDA! a ¡RECOMENDAD!
 • Nepravidelná slovesa tvoří tento rozkaz pravidelně, bez rozdílu.
 • SABER - ¡SABED!
 • TENER - ¡TENED!

V neformální řeči se ovčem může rozkazovat i infinitivem: ¡TENED! - ¡TENER!, např: ¡Escuchad lo qoe voy a deciros! = ¡Eschucarlo que voy a deciros!

Přízvuk je stále na stejných místech, tzn. u rozkazu jedné osobě na kmeni, u rozkazu více osobám na koncovce: ¡habla! vs. ¡hablad!

Rozkaz osobám, kterým vykáme

Jak již bylo řečeno výše, následující tvary jsou odvozené od subjuntivu, neboli spojovacího způsobu.

VY - USTED / VY - USTEDES

Tento rozkaz využívá tvary subjuntivu jako rozkazu. Jako příklad si dejme opět sloveso hablar a leer:

Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1
HABLE
HABLEMOS
2
HABLES
HABLÉIS
3
HABLE
HABLEN

 

Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1
LEA
LEAMOS
2
LEAS
LEÁIS
3
LEA
LEAN

Tučně a modře jsou vyznačeny tvary rozkazu:

LEER - ¡LEA!
HABLAR - ¡HABLE!

LEER - ¡LEAN!
HABLAR - ¡HABLEN!

Stejně je tomu i u sloves s kmenovou změnou či u sloves nepravidelných:

CERRAR - ¡CIERRE!, více osobám ¡CIERR !
TENER - ¡TENGA!, více osobám ¡TENGAN! *
IR - ¡VAYA!, více osobám ¡VAYAN!*
*IR a TENER mají nepravidelné tvary subjuntivu, jsou tey nepravidelné i pro imperativ.


Jelikož se subjuntiv probírá často až velmi později, můžeme si tento převod zjednodušit, a to následovně:

jak

Podle tohoto obrázku využijeme zrcadlového pravidla, kdy pro slovesa, kde:

třetí osoba jednotného i množného čísla končí na -A, -AN, tvoříme rozkaz nahrazením za -E a -EN.

(usted) HABLA - HABL - ¡HABLE!
(ustedes) HABLAN - HABL - ¡HABLEN!

třetí osoba jednotného i množného čísla končí na -E, -EN, tvoříme rozkaz nahrazením za -A, -AN.

(usted) LEE - LE - ¡LEA!
(ustedes) LEEN - LE - ¡LEAN!

Naprosto stejné je to i u sloves se změnou kmenové samohlásky.
CIERRA - CIERR - ¡CIERRE! a nikoli CERRA - CERR - ¡CERRE!
RECOMIENDA - RECOMIEND - ¡RECOMIENDE! Nesprávné by bylo RECOMENDE - RECOMEND - ¡RECOMENDA!
CIERRAN - CERR - ¡CIERREN!
RECOMIENDAN - RECOMIEND - ¡RECOMIENDEN!
Opět nesmíme zapomenout, že rozkaz tvoříme z již časovaného slovesného tvaru, to znamená, že se nám projeví změna samohlásky.

 

Španělé se často vyhýbají tomuto způsobu rozkazu, protože se jim zdá poněkud strohý a moc striktní. Rozkaz tedy vyjadřují opisem, např.: "Buď tak laskav a udělej to" nebo i otázkou pomocí podmiňovacího způsobu: "Udělal bys to?" Stejně tak ale využívají rozkazovacího způsobu nejen pro udávání příkazů, ale stejně jako v češtině i pro radu (udělej to tak), napomenutí (neperte se), pozvání (přijďte se podívat), svolení (vstupte), aj.Pokračovat můžete zde:

STARTER

Rozkazovací způsob kladný

V tomto testu si můžete prověřit své znalosti v oblasti tvorby rozkazovacího způsobu kladného.
ALL LEVELS

Rozkazovací způsob záporný

Ve španělštině se rozlišuje rozkazovací způsob na kladný (čti! utíkej!) a záporný (nečti! neutíkej!) Každý se totiž tvoří jinak. V tomto článku je vysvětleno, jak se tvoří ten negativní imperativ.
ALL LEVELS

Marcha Real

Jedním ze státních symbolů je i státní hymna. Ačkoliv je ta španělská nynější hraná beze slov, v historii tomu vždy tak nebylo. V tomto článku je nahrávka hymny se slovy, která se zpívala v době vlády krále Alfonse XIII. Doplňte chybějící slova a po vyhodnocení si můžete přečíst celý text i s českým překladem.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Rozkazovací způsob kladný 17 34507 Od Radkos poslední příspěvek
před 7 lety