španělština zdarma

Skloňování podstatných jmen

STARTER Vydáno dne 25.06.2008

V češtině skloňujeme pomocí pádových koncovek, tzn. že v každém pádě končí slovo jinak a to nám pomáhá určit, o jaký pád se to jedná. Španělštině, a i mnohým jiným jazykům, jako například angličtina, němčina, aj. tyto pády chybí, mají pouze čtyři. Proto musí pro skloňování využívat jiných prvků, například předložek.Španělština má pouze čtyři pády – nominativ, genitiv, dativ a akuzativ. Ostatní pády jsou vyjádřeny jinak.

<h2>Vyjádření pádů:</h2>

<h3> 1.pád</h3>

První pád není nijak zvlášť rozlišován, podstatného jména je užito bez předložek.
Es el maestro. TTT *1 Es una chica muy bonita. TTT *2

<h3> 2.pád</h3>

Druhý pád je vyjadřován zpravidla pomocí předložky DE.
Es un profesor de español. TTT *3 . Es el padre de Juan. TTT *4 .
V mužském rodě splývá předložka DE s určitým členem a vzniká DEL. Es un libro del profesor. TTT *5

<h3> 3.pád</h3>

Dativ, neboli třetí pád, vyjadřujeme nejčastěji předložkou A.
Lo dije a mi profesor. TTT *6 . Voy a Carmen. TTT *7

<h3> 4.pád</h3>

I ve čtvrtém pádě používáme předložku A, ale jen u životných podstatných jmen. U neživotných předložka není.
Busco un libro. TTT *8 Busco a Carmen. TTT *9 .
V mužském rodě splývá předložka A se členem určitým a vzniká AL. Busco al profesor. TTT *10


<h3> 5.pád</h3>

Pátý pád se shoduje s prvním, proto ho španělština neuznává. Může být doplněn o vykřičníky a podstatné jméno, které je ve vokativu, se používá bez členu.
¡Abuelo! TTT *11 ¡Carmen! TTT *12

<h3> 6.pád</h3>

Můžeme ho vyjádřit opět předložkou DE ve významu O. Mimoto můžeme použít i obdobnou předložku SOBRE (o, přes, na, nad) nebo EN (v) a jiné.
Hablan de mí. TTT *13 . La pluma está sobre la mesa (lze použít i en la mesa) TTT *14 . Mi madre trabaja en una fábrica. TTT *15

<h3>7.pád</h3>

Nejčastěji se vyjadřuje pomocí CON (s).
Vendré con Carmen TTT *16


Výčet dalších předložek bude v samostatné kapitole, zde jsou pouze ty nejpoužívanější pro ten který pád. Ve španělštině je také mnoho předložkových vazeb, které se mohou od češtiny lišit, například olvidar de alguien. TTT *17 I těm se budeme věnovat zvlášť.

Překlad:
 1. To je (ten) učitel.
 2. To je moc pěkná dívka.
 3. To je profesor španělštiny
 4. To je Honzův otec
 5. To je profesorova kniha.
 6. Řekl jsem to svému profesoru
 7. Jdu ke Carmen.
 8. Hledám jednu knihu.
 9. Hledám Carmen
 10. Hledám profesora.
 11. Dědo!
 12. Carmen!
 13. Mluví o mně
 14. Pero je na stole
 15. Má matka pacuje v továrně.
 16. Přijdu s Carmen.
 17. Zapomenout na někoho.


Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Základní předložky

Výčet základních předložek, bez kterých se rozhodně neobejdete a jejich používání, které dělá často velké problémy, a to nejen začátečníkům.
STARTER

Člen podstatných jmen

Člen je specifizující větný člen a plní různé funkce, z nichž tou nejvýznamnější je, že nám dává informaci o přítomnosti podstatného jména (ale také jiných slovních druhů) a přiblížuje nám jeho určenost, resp. neurčenost. V češtině členy nemáme, to ovšem neznamená, že je můžeme vynechávat ve španělštině.
STARTER

Koncovky podstatných a přídavných jmen

Zopakujte si, jaké koncovky mají podstatná jména, přídavná jména, zájmena, především v množném čísle.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář