Skloňování podstatných jmen

STARTER Vydáno dne 25.06.2008

V češtině skloňujeme pomocí pádových koncovek, tzn. že v každém pádě končí slovo jinak a to nám pomáhá určit, o jaký pád se to jedná. Španělštině, a i mnohým jiným jazykům, jako například angličtina, němčina, aj. tyto pády chybí, mají pouze čtyři. Proto musí pro skloňování využívat jiných prvků, například předložek.Španělština má pouze čtyři pády – nominativ, genitiv, dativ a akuzativ. Ostatní pády jsou vyjádřeny jinak.

Vyjádření pádů:


1.pád


První pád není nijak zvlášť rozlišován, podstatného jména je užito bez předložek.
Es el maestro. TTT Es una chica muy bonita. TTT

2.pád


Druhý pád je vyjadřován zpravidla pomocí předložky DE.
Es un profesor de español. TTT . Es el padre de Juan. TTT .
V mužském rodě splývá předložka DE s určitým členem a vzniká DEL. Es un libro del profesorTTT

3.pád


Dativ, neboli třetí pád, vyjadřujeme nejčastěji předložkou A.
Lo dije a mi profesor. TTT . Voy a Carmen. TTT

4.pád


I ve čtvrtém pádě používáme předložku A, ale jen u životných podstatných jmen. U neživotných předložka není.
Busco un libro. TTT Busco a Carmen. TTT .
V mužském rodě splývá předložka A se členem určitým a vzniká AL. Busco al profesor. TTT


5.pád


Pátý pád se shoduje s prvním, proto ho španělština neuznává. Může být doplněn o vykřičníky a podstatné jméno, které je ve vokativu, se používá bez členu.
¡Abuelo! TTT ¡Carmen! TTT

6.pád


Můžeme ho vyjádřit opět předložkou DE ve významu O. Mimoto můžeme použít i obdobnou předložku SOBRE (o, přes, na, nad) nebo EN (v) a jiné.
Hablan de mí. TTT . La pluma está sobre la mesa (lze použít i en la mesa) TTT . Mi madre trabaja en una fábrica. TTT

7.pád


Nejčastěji se vyjadřuje pomocí CON (s).
Vendré con Carmen TTT


Výčet dalších předložek bude v samostatné kapitole, zde jsou pouze ty nejpoužívanější pro ten který pád. Ve španělštině je také mnoho předložkových vazeb, které se mohou od češtiny lišit, například olvidar de alguien. TTT I těm se budeme věnovat zvlášť.Pokračovat můžete zde:

STARTER

Člen podstatných jmen

Člen je specifizující větný člen a plní různé funkce, z nichž tou nejvýznamnější je, že nám dává informaci o přítomnosti podstatného jména (ale také jiných slovních druhů) a přiblížuje nám jeho určenost, resp. neurčenost. V češtině členy nemáme, to ovšem neznamená, že je můžeme vynechávat ve španělštině.
STARTER

Rod podstatných jmen

Každé podstatné jméno má svůj rod. U nás v češtině máme rod mužský TEN, ženský TA a střední TO. Španělština má ale rody pouze dva, a to mužský a ženský.
STARTER

Příslovce na -mente

Povětšinou se jedná o příslovce způsobu, jejich tvorba je jednoduchá, opšem používání není tak časté, díky lidské vlastnosti usnadňovat si práci se často nahrazují kratšími vazbami či opisy se stejným významem.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

Copyright 2008–2018 Vitware s.r.o. Ochrana osobních údajů Podmínky užívání

TOPlist