Ukazovací zájmena

ELEMENTARY Vydáno dne 28.02.2013

K dorozumívání patří bezpodmínečně také ukazovací zájmena, mnohokrát se v cizí zemi bez schopnosti komunikovat jazykem, kterým se tam mluví, dorozumíme jen tím, že ukazujeme prstem co chceme. V tomto článku jsou vypsána ukazovací zájmena a vysvětlen rozdíl mezi nimi.Ukazovací zájmena

Budeme pracovat se třemi ukazovacími zájmeny, z nichž každé označuje jinak vzdálenou věc.

Jednotné číslo
  tento, tato ten, ta tamten, tamta
mužský rod ESTE ESE AQUEL
ženský rod ESTA ESA AQUELLA

 

Množné číslo
  tito, tyto ti, ty tamti, tamty
mužský rod ESTOS ESOS AQUELLOS
ženský rod ESTAS ESAS AQUELLAS

Jak z tabulky vyplývá, bude se ESTE, ESTA používat pro předměty či osoby nejblíže mluvšímu, a AQUEL, AQUELLA pro předměty jemu nejvzdálenější. Pro lepší pochopení bychom si tento rozdíl mohli vysvětlit na následujícím obrázku.

 la calle

Bude nás zajímat například pravá strana ulice. Jsou v ní tři domy a každý z nich je nám vzdálen jinak. Pokud chceme nějaký z nich vybrat, nemusíme požívat slovesa být k popsání jeho umístění, postačí nám ukazovací zájmena:

Esta casa a la derecha es amarilla.

Esa casa a la derecha es roja.

Aquella casa a la derecha es naranja.

Ukazovací zájmena stojí vždy před podstatným jménem a shodují se s ním v rodě a čísle. V případě, že jsou osamostatněná, mají graficky značený přízvuk:

Esta casa a la derecha es amarilla, ésa es roja y aquélla es naranja.

Ukazovacích zájmen můžeme použít i v případě, kdy se odkazujeme na nějaké věci v našem projevu, i zde dodržujeme jejich pořadí (vzdálenost):

Tengo dos casas; una es roja y otra amarilla. Ésta está a la izquierda y aquélla a la derecha.
ésta está a la izquierda - ésta proto, že mluvíme o tom domě, který je blíž této větě, čili ten druhý, ten žlutý, o tom červeném jsme se zmiňovali dříve, proto je poslední větě vzdálen více, bude tam aquélla.

Těchto ukazovacích zájmen se užívá i v případech, kde je české "toto":
Ésta es mi mujer. Éste es mi hombre.
Zájmeno se musí shodovat s předmětem, ke kterému se vztahuje: esta mujer, este hombre.

Existují i ukazovací zájmena středního rodu: esto, eso, aquello. O nich je vedena samostatná kapitola.Pokračovat můžete zde:

STARTER

Osobní zájmena

Ačkoliv se osobních zájmen ve španělštině neužívá tak hojně jako u nás, v češtině, je potřeba je umět a znát, protože především ve třetích osobách slouží jako významné identifikátory.
ALL LEVELS

Osobní zájmena nesamostaná

V článku osobní zájmena jsme se seznámili jen s prvním pádem. V tomto článku si povíme, jak tvořit tvary jako mně, mne, jemu, Vám, mu ho, mu ji…Možná to bude vypadat složitě, ale jako asi u většiny věcí ze španělské gramatiky jde o cvik a získání zkušenosti.
PRE-INTERMEDIATE

Pronombres indefinidos (neurčitá zájmena)

Další skupinou zájmen jsou neurčitá zájmena, ve španělštině ne toliko početná jako v češtině. Používají se pro vyjádření nejistoty, nepřesného množství, kvality, nevědomosti, domněnky. O jejich tvarech a využití se dočtete zde.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Ukazovací zájmena 7 11040 Od Dusanveselka poslední příspěvek
před 3 lety

Copyright 2008–2018 Vitware s.r.o. Ochrana osobních údajů

TOPlist