španělština zdarma

Familia #1

ALL LEVELS Vydáno dne 08.09.2008

Článek se slovní zásobou na téma rodina. Rodinní příslušníci, které získáte přirozenou cestou, například jen tím, že se narodíte. Důležitou věcí, která se zde nachází, je tvorba množného čísla párů, například rodiče, vnoučata, aj., neboť to se od češtiny poněkud liší.<h1> La familia</h1>

Článek se zaměřuje na rodiné příslušníky, které získáte přirozeně, čili rodiče, prarodiče, vnoučata. O členech rodiny, které získáte až vaším sňatkem, se dočtete zde.


<h2> Rodiče</h2>

Na španělštině je zajímavé to, že nějací dva rodinní příslušníci, kteří tvoří pár, například otec a matka, se řeknou stejně jako by se jednalo o dva otce:

el padre- otec

la madre – matka

tito dva lidé tvoří pochopitelně pár, kterému se říká rodiče. Například v angličtině je to výraz parents, kdežto ve španělštině se jedná o los padres TTT *1 . Slovo los parientes také existuje a svádí k tomu myslet si, že jsou to rodiče, ovšem los parientes znamená příbuzní

Una madre y un padre son los padres. TTT *2

Pochopitelně je to i množné číslo od slova otec, čili:

Mi padre y tu padre son padres. TTT *3

Pokud se jedná o dvě a více matek, je to stará známá písnička:

Las madres nuestras son cuidadosas. TTT *4

Toto pravidlo, že muž a žena tvořící pár v rodině, ať už se jedná o rodiče, prarodiče, děti, neteř a synovce, tetu a strýce a mnoho dalších, je v množném čísle ve tvaru mužském, platí ve všech vztazích (viz níže).

Hovorové výrazy pro matku a otce, tak jako známe z angličtiny mom, mum nebo dad, jsou i ve španělštině.

la mamá – mamka, máma

el papá- taťka, táta


Další velkou výhodou je, že zpravidla všechny další členové rodiny se rozlišují jen přechýlením, tj. změnou členu EL – LA a změnou koncovky O – A


<h2> Děti</h2>

el hijo – syn / dítě

la hija – dcera

los hijos- děti / synové

Opět:
Tengo dos hijos. La hija se llama Pabla y el hijo se llama Pablo. TTT *5

Tengo dos hijos. Se llaman Pablo y Tomás. TTT *6

Tengo dos hijas. Se llaman Pabla y Teresa. TTT *7

Opět stejná situace. LOS HIJOS použijeme v případě, že se jedná o syny nebo o dcery a syny. LAS HIJAS v případě, že máme jen potomky ženského pohlaví.


<h2> Sourozenci</h2>

el hermano- bratr

la hermana- sestra

los hermanos – sourozenci / bratři

Mis padres tienen tres hijos. A mí y mis dos hermanas. Somos hermanos. TTT *8
Moc povedená věta. Mí rodiče – matka a otec. Mají tři děti – syna a dcery. Jsme sourozenci – já a mé dvě sestry. Vidíme, že je to smíchané, ve všech případech se jedná o mužské iženské pohlaví. Je-li tam zastoupen muž, pak je zkrátka množné číslo v rodě mužském.


<h2> Prarodiče</h2>

el abuelo – dědeček

la abuela – babička

los abuelos – prarodiče / dědečci

Mi abuelo es viudo porque mi abuela murió en 1948. TTT *9


<h2> Vnoučata</h2>

el nieto – vnuk

la nieta – vnučka

los nietos – vnoučata / vnuci

Tienes nietos? – Sí, claro que sí. Tengo cinco nietas. TTT *10


<h2> Strýc a teta</h2>

el tío – strýc

la tía – teta

los tíos – strýc a teta / strýcové

Yo y mi hermana tenemos dos tíos y una tía. TTT *11

Pozor! Neplést si TUYO, TUYA = tvůj, tvá s TÍO a TÍA = strýc, teta: Mi tuyo es viejo. Mi tío es viejo. TTT *12


<h2> Bratranec a sestřenice</h2><br.

el primo – bratranec

la prima – sestřenice

los primos – bratranec a sestřenice / bratranci

Todos mis primos son los hijos de mi tío Manuel. TTT *13


<h2> Synovec a neteř</h2>

el sobrino – synovec

la sobrina – neteř

Mi tío tiene dos sobrinos. A mí y mi hermana. TTT *14

Jak vidíte, v této větě se dá velmi těžko přeložit výraz sobrinos, proto musíme zvolit nějaký kompromis. Pomocí druhé věty víme, o koho se jedná, a tak můžeme překládat třeba takto: Můj strýc má synovce a neteř. Mne a mou sestru. (Pod bublinkou je synovec a neteř v množném čísle, abychom vyjádřili neurčitost).

 
Překlad:
 1. rodiče
 2. Matka a otec jsou rodiče.
 3. Můj otec a tvůj otec jsou otcové.
 4. Naše matky jsou starostlivé.
 5. Mám dvě děti. Dcera se jmenuje Pavlína a syn Pavel.
 6. Mám dvě děti(dva syny). Jmenují se Pavel a Tomáš.
 7. Mám dvě dcery. Jmenují se Pavlína a Tereza.
 8. Mí rodiče mají tři děti. Mne a mé dvě sestry. Jsme sourozenci.
 9. Můj dědeček je vdovec, protože babička zemřela v roce 1948.
 10. Máš vnoučata? Ano, jistěže. Mám pět vnuček.
 11. Já a má sestra máme dva strýce a jednu tetu.
 12. Můj strýc je starý.
 13. Všichni mí bratranci a sestřenice jsou děti mého strýce Manuela.
 14. Můj strýc má synovce a neteře.


Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Familia

Los miembros de una familia.
PRE-INTERMEDIATE

Slovní obraty se zvířaty

Darovanému koni na zuby nekoukej, tak zní známé rčení, jehož význam si zde nemusíme vysvětlovat. Zajímavé je, že existuje i ve španělštině. Jak se vyjádří toto a několik dalších se dočtete v dnešním článku.

ALL LEVELS

Zvratná slovesa

Test na zvratná slovesa. Podle příkladu doplňte vhodně vyčasované zvratné sloveso. Pozor na nepravidelná slovesa nebo slovesa se změnou kmenové samohlásky, resp. souhlásky, pozor na vazby s infinitivy a rozkazy.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář