Ceceo a seseo

UPPER Vydáno dne 01.11.2016

Zvláštní dva jevy ve výslovnosti, které se vyskytují jen v určitých oblastech Španělska, seseo pak především v Latinské Americe.Ceceo a seseo

Ceceo a seseo jsou dva fenomény ve výslovnosti španělštiny, které se v některých oblastech považují za nedbalou mluvu, v jiných jsou kodifikovány a uznávány jako spisovný jazyk. V jistém smyslu lze tedy říci, že se jedná o nářečí. Ve Španělsku je rozšířené především ceceo, a to v Andalusii, méně pak na Kanárských ostrovech. Seseo se objevuje především ve velké části Latinské Ameriky.

Ceceo

Ceceo je jevem ve výslovnosti, kde se s vyslovuje jako c, resp. z, čili výslovnost se – / ** /, si – / ** /, sa – / ** /, so – / ** / a su – / ** / je nahrazována v mluveném jazyku za ce – / ** /, ci – / ** /, za – / ** /, zo – / ** / a zu – / ** /.

Ceceo se nepovažuje za spisovné, vyskytuje se v lidové řeči. Vyvinulo se přibližně v 15. století v Seville, odkud se rozšířilo do velké části Andalusie.

Příklady: simpático – / ********** /, samba – / ****** /, siempre – / ******** /

Ceceo y seseo en Andalucía Rozšíření ceceo (červená) a seseo (zelená) v Andalusii.

Seseo

Seseo je typické především pro Latinskou Ameriku. Najdou se ovšem i oblasti ve Španělsku (především Andalusie, ale také Kanárské ostrovy), kde se vyskytuje. V Katalánsku, Baskicku a části Navarry se považuje za lidovou mluvu, výskyt tohoto jevu na severu není ale příliš frapantní. Jedná se v podstatě o výslovnostní fenomén opačný k ceceu, čili c a z je vyslovováno jako s. V psané podobě se pak jedná o následující slabiky: ce – / ** /, ci – / ** /, za – / ** /, zo – / ** / a zu – / ** /, které jsou vyslovovány takto: se – / ** /, si – / ** /, sa – / ** /, so – / ** / a su – / ** /. Počátky můžeme spatřovat také již v 15. století v Andalusii, odkud se seseo šírilo dále, vlivem dobývání střední a jižní Ameriky pak i do těchto oblastí.

Příklady: cena – / ***** /, Zaragoza – / ********* /, pozo – / ***** /

Seseo y ceceo en la Hispanoamérica Rozšíření seseo v Latinské Americe

.Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Yeísmo (a žeísmo)

Vedle cecea a sesea je stále populárnější, rozšířenější jev také yeísmo, jak ve Španělsku, tak především v Latinské Americe, kde se dále výslovnost posouvala až k tzv. žeísmo, popřípadě šeísmo. Co tyto výrazy znamenají? Najdete v dnešním článku.

UPPER-INTERMEDIATE

Voseo

Vysvětlení zvláštního jevu z oblasti zájmen, které je používané především v latinské Americe.
STARTER

Abeceda a výslovnost

Španělština užívá latinku. Drtivá většina písmen je shodná s češtinou, objevuje se zde ovšem i několik vyjímek. Výslovnost není obtížná, jde jen o cvik. My se budeme soustředit na španělštinu vlastního Španělska. Jiné interdialekty, například z Mexika nebo Filipín nebo i z jihu Španělska – Andalusie, mají určité odlišnosti, ke kterým se později také dostaneme.

Copyright info:

imágenes – wikipedia.org

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

Copyright 2008–2021 Vitware s.r.o. Ochrana osobních údajů Podmínky užívání

TOPlist