Ceceo a seseo

UPPER Vydáno dne 01.11.2016

Zvláštní dva jevy ve výslovnosti, které se vyskytují jen v určitých oblastech Španělska, seseo pak především v Latinské Americe.Ceceo a seseo

Ceceo a seseo jsou dva fenomény ve výslovnosti španělštiny, které se v některých oblastech považují za nedbalou mluvu, v jiných jsou kodifikovány a uznávány jako spisovný jazyk. V jistém smyslu lze tedy říci, že se jedná o nářečí. Ve Španělsku je rozšířené především ceceo, a to v Andalusii, méně pak na Kanárských ostrovech. Seseo se objevuje především ve velké části Latinské Ameriky.

Ceceo

Ceceo je jevem ve výslovnosti, kde se s vyslovuje jako c, resp. z, čili výslovnost se – / ** /, si – / ** /, sa – / ** /, so – / ** / a su – / ** / je nahrazována v mluveném jazyku za ce – / ** /, ci – / ** /, za – / ** /, zo – / ** / a zu – / ** /.

Ceceo se nepovažuje za spisovné, vyskytuje se v lidové řeči. Vyvinulo se přibližně v 15. století v Seville, odkud se rozšířilo do velké části Andalusie.

Příklady: simpático – / ********** /, samba – / ****** /, siempre – / ******** /

Ceceo y seseo en Andalucía Rozšíření ceceo (červená) a seseo (zelená) v Andalusii.

Seseo

Seseo je typické především pro Latinskou Ameriku. Najdou se ovšem i oblasti ve Španělsku (především Andalusie, ale také Kanárské ostrovy), kde se vyskytuje. V Katalánsku, Baskicku a části Navarry se považuje za lidovou mluvu, výskyt tohoto jevu na severu není ale příliš frapantní. Jedná se v podstatě o výslovnostní fenomén opačný k ceceu, čili c a z je vyslovováno jako s. V psané podobě se pak jedná o následující slabiky: ce – / ** /, ci – / ** /, za – / ** /, zo – / ** / a zu – / ** /, které jsou vyslovovány takto: se – / ** /, si – / ** /, sa – / ** /, so – / ** / a su – / ** /. Počátky můžeme spatřovat také již v 15. století v Andalusii, odkud se seseo šírilo dále, vlivem dobývání střední a jižní Ameriky pak i do těchto oblastí.

Příklady: cena – / ***** /, Zaragoza – / ********* /, pozo – / ***** /

Seseo y ceceo en la Hispanoamérica Rozšíření seseo v Latinské Americe

.Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Yeísmo (a žeísmo)

Vedle cecea a sesea je stále populárnější, rozšířenější jev také yeísmo, jak ve Španělsku, tak především v Latinské Americe, kde se dále výslovnost posouvala až k tzv. žeísmo, popřípadě šeísmo. Co tyto výrazy znamenají? Najdete v dnešním článku.

STARTER

Přízvuk a vázání slov

Ve španělštině hraje velice důležitou roli slovní a větný přízvuk. Jen na přízvuku někdy záleží význam slov. Druhou velice důležitou věcí pro správné vyjadřování je znalost vázání slov. Španělé velice často vážou slova tak, že jim mnohdy ani nemůžeme rozumět. Tím, že spojují slova, se ovšem mění i výslovnost některých písmen.

ALL LEVELS

Fonetická abeceda - přehled

Veškerá výslovnost, která je zde, na španělštině zdarma, zaznamenávána, je psaná dle mezinárodních norem. Jelikož se některé znaky značně liší od nám známých písmen nebo je nemůžeme odhadnout ani z anglického jazyka, je zde pro přehled tato tabulka.
Copyright info:

imágenes – wikipedia.org

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

Copyright 2008–2018 Vitware s.r.o. Ochrana osobních údajů Podmínky užívání

TOPlist