Abeceda a výslovnost

STARTER Vydáno dne 20.03.2012

Kolik písmen má španělská abeceda a jak se vyslovují?

Španělská abeceda má v podstatě stejná písmena jako my. Nemá háčky ani čárky. Některá písmena se ale čtou jinak než u nás.

ABECEDARIO
A B C D E F G
a be ce de e efe ge
/ * / / ** / / ** / / ** / / * / / *** / / ** /
H I J K L M N
hache i (latina) jota ka ele eme ene
/ **** / / * / / **** / / ** / / *** / / *** / / *** /
Ñ O P Q R S T
eñe o pe cu ere ese te
/ *** / / * / / ** / / ** / / *** / / *** / / ** /
U V W X Y Z  
u uve uve doble equis i griega/ye zeta
/ * / / *** / / *** ***** / / **** / / ** / / **** /
 

CH

LL

che elle
/ *** / / *** /

Tato dvě „písmena“ byla za součást abecedy dříve považována. Nyní se jedná o spojení dvou znaků.

Výslovnost jednotlivých písmen abecedy si můžete poslechnout zde:

Samohlásky

A E I O U

Samohlásek je pět a jsou přibližně stejné jako v češtině.

Souhlásky

B *

Pokud stojí na začátku věty, celku či za M a N, vyslovuje se jako naše české B / * /

 • Alhambra / ******** / , Barcelona / ********** /

Jestliže stojí uprostřed slova či na jeho začátku ale uprostřed větného celku, pak výslovnost koliduje mezi B a V. Jako bychom chtěli vyslovit B ale nedovřeli ústa úplně. / * /

 • Cordóba / ******** / , Bilbao / ******* /
 

C *

Vyskytuje-li se před písmeny E a I, pak se vyslovuje přibližně jako anglické TH, ale jazyk vyplňuje prostor mezi zuby / * /

 • Cáceres / ******** / , Galicia / ******** /

Před písmeny A, O, U a souhlásami, dále na konci slova se vyslovujejako české K. / * /

 • Cádiz / ****** / , Cartagena / ********** /

  D

*

Vyslovuje se jako české D, ale čím dále je od začátku slova, tím je redukovanější. / * / → / * /

 • Granada / ******** / , Valladolid / ********** / , Palma de Mallorca / ****** ** ******** /

Vyskytuje-li se před i (di), čte se tvrdě!

F *

Výslovnost tohoto písmena je shodná s českou. / * /

 • Tenerife / ********* / , Formentera / *********** /

  G

*

Na konci slova, před souhláskou a A, O, U se vyslovuje jako české G. / * /

 • Granada / ******** / , Aragón / ******* / , Galicia / ******** / 

Před E a I se vyslovuje jako české CH. / * /

 • Cartagena / ********** / , Gijón / ****** /

Zvláštní podmínky nastávají v těchto případech:

GUE a GUI se vyslovuje jako „GE“ a „GI“ / ** / / ** /

 • Figueres / ******** / , Guijuelo / ******** /

GÜE a GÜI se vyslovuje jako „GUE“ a „GUI“ / *** / / *** /

 • Güell / ***** /, Güiria / ******* /

  H

*

Písmeno H je ve španělštině němé a nevyslovuje se. /////

 • Huelva / ****** / , Alhambra / ******** /

  J

*

J se vyslovuje jako české CH. / * /

 • Jaén / ***** / , La Rioja / ** ****** /

  K

*

Vyslovuje se jako české. / * /

 • kumis / ****** /, Kansas / ******* /

  L

*

Vyslovuje se jako české. /l////

 • León / ***** / , Salamanca / ********** /

  M

*

Vyslovuje se jako české. / * /

 • Madrid / ******* / , Málaga / ******* /

  N

*

Vyslovuje se jako české N.

 • Granada / ******** / 7–1332148608-granada.mp3, León / ***** / 7–1332147740-leon.mp3

Pokud stojí před B a V, vyslovuje se jako M. / * / / * /

 • tranvía / ******** /, convención / *********** /

  Výslovnost NI je tvrdá – „ny“

  Ñ

*

Vyslovuje se jako české Ň. / * /

 • Logroño / ******** / , Cataluña / ********* /

  P

*

Vyslovuje se jako české. / * /

 • Pamplona / ********* / , Palma / ***** /

  Q

*

Nalezneme ho pouze ve spojení s E: QUE a QUI, ve kterém se vyslovuje jako K. / ** / / ** /

 • Querétaro / ********* /, Quito / ***** /

  R

*

Jestliže je R na počátku slova či následuje po L, N, R a S, vyslovuje se mnohem výrazněji než české R, více kmitá. / * /

Následuje-li po jiných písmenech, apk je výslovnost naopak méně výraznější než v češtině. / * /

 • Ronda / ****** / , Navarra / ******* / , Almería / ******** / 

  S

*

Vyslovuje se jako české, často je šišlavé. / * /

 • Sevilla / ******* / , Salamanca / ********** /

  T

*

Vyslovuje se jako české. / * /

 • Toledo / ******* /, Tarragona / ********* /

Výslovnost měkého I je tvrdá! TI se vyslovuje „ty“

V *

Výslovnost je stejná jako u písmene B.

Pokud stojí na začátku věty, celku či před M a N vyslovuje se jako naše české B / * /

 • tranvía / ******** /, Valladolid / ********** /

Jestliže stojí uprostřed slova či na jeho začátku ale uprostřed větného celku, pak výslovnost koliduje mezi B a V. Jako bychom chtěli vyslovit B ale nedovřeli ústa úplně. / * /

 • Huelva / ****** /, Ávila / ***** /

  W

*

Vyskytuje se pouze v cizích slovech avýslovnost je stejná jako u české v. Může se vyslovovat i jako anglické W. / * / / * /

 • wolfram / ******** /, wiski / ****** /

  X

*

Vyslovuje se jako české X, někdy je redukováno až na S. / ** /s//

 • Guadix / ******** /, texto / ******* / / ****** /

Ve stařších slovech se může vyslovovat jako české CH. / * /

 • Oaxaca / ******* /, México / ****** /

  Y

*

Samostatně či na konci slova se vyslovuje jako české I. / * /

 • Monterrey / ********* /, Castilla y León / ******** * ***** /

Na počátku či uprostřed slova výslovnost koliduje mezi J a LL (jazyk se opírá o dolní řezáky a plochou hřbetu se tiskne k hornímu patru) / * /

 • Yucatán / ******** /, Mayo / ***** /
 

Z *

Vyskytujese většinou před písmeny A, O a U a vyslovuje se přibližně jako anglické TH. Snažíme se vyslovit písmeno C a máme přitom jazyk mezi zuby. / * /

 • Zaragoza / ********* /, Cádiz / ***** / , Alzira / ******* /

  CH

**

Dříve bylo součástí abecedy, nyní je považováno za spojení dvo písmen.Výslovnost je jako české Č / ** /

 • Chihuahua / ******** /, Machu Picchu / ****** ******* /

  LL

**

Dříve bylo považováno za písmeno abecedy, nyní se jená o spojení dvou písmen. Výslovnost koliduje mezi českým j, slovenským měkým l a hláskou, kdy se jazyk opírá o dolní řezáky a plochou hřbetu se tiskne k hornímu patru. / * /

 • Lleida / ****** /, Valladolid / ********** / , Melilla / ******* /
 

Vázání slov


Pokud známe pravidla výslovnosti, můžeme správně určovat i jejich změny. Nejvýznamnější rozdíl nastává u písmen B a V:

Je rozdíl mezi situací, kdy vyslovíme samostatně „veo“ vidím a Barcelona

veo – / *** /
Barcelona – / ********** /

 • obě písmena se nacházejí na počátku slova, výslovnost je tedy / * /.

Jak již bylo řečeno, tato písmena se vyslovují jako / * /, nacházejí-li se uprostřed slova či celku. To je situace, kdy se na sebe slová váží:

Veo Barcelona – / ************** / TTT

Výslovnost B ve slově Barcelona se změnilo, protože se nyní nachází uprostřed celku.

Podobná situace je třeba u písmene d:

de – / ** / TTT

Voy de Barcelona – / **** ** ********** /

Písmeno d se v předložce čte / * /, protože je v samostatném postavení. Jakmile je ale součástí celku a není na počátku, pak je jeho výslovnost oslabena, jako by d bylo uprostřed slova – / * /Pokračovat můžete zde:

STARTER

Abeceda a výslovnost

Španělština užívá latinku. Drtivá většina písmen je shodná s češtinou, objevuje se zde ovšem i několik vyjímek. Výslovnost není obtížná, jde jen o cvik. My se budeme soustředit na španělštinu vlastního Španělska. Jiné interdialekty, například z Mexika nebo Filipín nebo i z jihu Španělska – Andalusie, mají určité odlišnosti, ke kterým se později také dostaneme.

ALL LEVELS

Fonetická abeceda - přehled

Veškerá výslovnost, která je zde, na španělštině zdarma, zaznamenávána, je psaná dle mezinárodních norem. Jelikož se některé znaky značně liší od nám známých písmen nebo je nemůžeme odhadnout ani z anglického jazyka, je zde pro přehled tato tabulka.
STARTER

Přízvuk a vázání slov

Ve španělštině hraje velice důležitou roli slovní a větný přízvuk. Jen na přízvuku někdy záleží význam slov. Druhou velice důležitou věcí pro správné vyjadřování je znalost vázání slov. Španělé velice často vážou slova tak, že jim mnohdy ani nemůžeme rozumět. Tím, že spojují slova, se ovšem mění i výslovnost některých písmen.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Abeceda a výslovnost 4 7186 Od misa1506 poslední příspěvek
před 3 lety

Copyright 2008–2018 Vitware s.r.o. Ochrana osobních údajů Podmínky užívání

TOPlist