Pleteme si: PERO x SINO

PRE Vydáno dne 19.01.2009

Jak jistě víte, spojky pero a sino se do češtiny překládají stejně – jako ale. Jejich použití ve španělštině má ale určitá pravidla a nemůžeme je používat ve stejných situacích.Častěji se jako ale vyskytuje spojka pero, se spojkou sino se setkáme v souvětích, kde je hlavní věta negativní a vedlejší věta začínající spojkou sino jí přímo odporuje.

Příklady použití spojky pero:

Quería volver a casa, pero no puedo.
Hlavní věta není negativní, proto použijeme spojku pero.
María es guapa pero no inteligente.
Ani v tomto případě není hlavní věta negativní, použijeme tedy spojku pero.
Ana no es guapa pero es inteligente.
V tomto souvětí je sice hlavní věta negativní, ale vedlejší věta jí přímo neodporuje, protože fakt, že Ana není hezká nijak neovlivňuje, že musí být inteligentní. Použijeme tedy spojku pero.

Příklady použití spojky sino:

Juana no es alta, sino baja.
V tomto souvětí použijeme spojku sino, protože první věta je negativní a druhá věta jí přímo odporuje. Když není Juana vysoká, musí tedy být malá, proto využijeme spojky sino.
No creemos lo que vemos, sino que vemos lo que creemos.
Stejně jako v předchozím případě použijeme spojku sino - hlavní věta je negativní a vedlejší věta jí přímo odporuje.

Závěr:

Ze začátku může být používání dvou různých spojek pro vyjádření českého ale vcelku nezvyk, ale časem si jistě zvyknete. Důležité je si zapamatovat, že pokud je hlavní věta souvětí negativní a ve vedlejší větě najdeme její protiklad, uvozujeme vedlejší větu spojkou sino.Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Sin ti de Ricardo Marín

Pomalá, ale pěkná písnička španělského zpěváka Ricarda Marína. Poslechněte si nahrávku, doplňte chybějící slova a po vyhodnocení se podívejte na kompletní text i s českým překladem.
ELEMENTARY

Ser x estar x hay

Doplňte do vět a slovních spojení správnou možnost z výběru mezi slovesy ser, estar a neosobního tvaru hay.
INTERMEDIATE

Sin miedo a mirar atras de Dulce Castigo

Poslechněte si písničku španělské hudební skupiny Dulce Castigo a doplňte do textu chybějící slova. Po vyhodnocení si budete moci přečíst kompletní text i s amatérským českým překladem.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Pleteme si: PERO x SINO 8 13642 Od El chico de hoy poslední příspěvek
před 11 lety

Copyright 2008–2021 Vitware s.r.o. Ochrana osobních údajů Podmínky užívání

TOPlist