španělština zdarma

Pleteme si: PERO x SINO

PRE Vydáno dne 19.01.2009

Jak jistě víte, spojky pero a sino se do češtiny překládají stejně – jako ale. Jejich použití ve španělštině má ale určitá pravidla a nemůžeme je používat ve stejných situacích.Častěji se jako ale vyskytuje spojka pero, se spojkou sino se setkáme v souvětích, kde je hlavní věta negativní a vedlejší věta začínající spojkou sino jí přímo odporuje.

Příklady použití spojky pero:

Quería volver a casa, pero no puedo.
Hlavní věta není negativní, proto použijeme spojku pero.
María es guapa pero no inteligente.
Ani v tomto případě není hlavní věta negativní, použijeme tedy spojku pero.
Ana no es guapa pero es inteligente.
V tomto souvětí je sice hlavní věta negativní, ale vedlejší věta jí přímo neodporuje, protože fakt, že Ana není hezká nijak neovlivňuje, že musí být inteligentní. Použijeme tedy spojku pero.

Příklady použití spojky sino:

Juana no es alta, sino baja.
V tomto souvětí použijeme spojku sino, protože první věta je negativní a druhá věta jí přímo odporuje. Když není Juana vysoká, musí tedy být malá, proto využijeme spojky sino.
No creemos lo que vemos, sino que vemos lo que creemos.
Stejně jako v předchozím případě použijeme spojku sino - hlavní věta je negativní a vedlejší věta jí přímo odporuje.

Závěr:

Ze začátku může být používání dvou různých spojek pro vyjádření českého ale vcelku nezvyk, ale časem si jistě zvyknete. Důležité je si zapamatovat, že pokud je hlavní věta souvětí negativní a ve vedlejší větě najdeme její protiklad, uvozujeme vedlejší větu spojkou sino.Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Zvratná slovesa

Test na zvratná slovesa. Podle příkladu doplňte vhodně vyčasované zvratné sloveso. Pozor na nepravidelná slovesa nebo slovesa se změnou kmenové samohlásky, resp. souhlásky, pozor na vazby s infinitivy a rozkazy.
PRE-INTERMEDIATE

Volver vs regresar

Článek poukazující na slovesa, která se často pletou – volver a regresar.

ALL LEVELS

Sin ti de Ricardo Marín

Pomalá, ale pěkná písnička španělského zpěváka Ricarda Marína. Poslechněte si nahrávku, doplňte chybějící slova a po vyhodnocení se podívejte na kompletní text i s českým překladem.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Pleteme si: PERO x SINO 8 15506 Od El chico de hoy poslední příspěvek
před 11 lety