španělština zdarma

Verbos irregulares

ALL LEVELS Vydáno dne 24.01.2009

Verbos que tienen formas irregulares. 
andar - chodit
BrE
/an'dar/

verb - Moverse de un lugar a otro. Pasear.

 
caber - vejít se
BrE
/ka'βer/

verb - Absorber. Tener capacidad.

 
caer - padat, padnout
BrE
/ka'er/

verb - Moverse abajo en volandas.

 
dar - dát
BrE
/'dar/

verb - Entregar o donar una cosa.

 
decir - říci
BrE
/de'θir/

Usar la boca para comunicación.

 
estar - být (stav, umístění)
BrE
/es'tar/

verb - Existencia en un lugar, indice un estado temporado.

 
haber - být, vyskytovat se, pomocné sloveso
BrE
/a'βer/

verb - Existir. Es usado para conjugar otros verbos en los tiempos compuestos.

 
hacer - dělat
BrE
/a'θer/

verb - Crear, formar, construir.

 
ir - jít
BrE
/'ir/

verb - Moverse de un lugar hacia otro.

 
oír - slyšet
BrE
/o'ir/

verb - Percibir y comprender con la ayuda de oídos.

 
poder - moci
BrE
/po'ðer/

verb - Tener una autorización para hacer algo.

 
poner - položit
BrE
/po'ner/

verb - Situar algo en un lugar.

 
querer - chtít, mít rád
BrE
/ke'rer/

verb - Tener voluntad de hacer algo; Amar, desear.

 
saber - vědět, umět
BrE
/sa'βer/
AmE
Přehrát

verb - Estar informado de algo; Ser habilidoso en algo.

 
salir - vyjít (jít ven)
BrE
/sa'lɪr/

verb - Pasar a fuera. Abandonar un local y plantarse afuera.

 
ser - být (vlastnost)
BrE
/'ser/

verb - Existir. Indica tiempo, origen, atributos,

 
subir - jít nahoru, vyjít
BrE
/su'βir/

verb - Moverse arriba. Ascender.

 
tener - mít, vlastnit
BrE
/te'ner/

verb - Mantener o poseer algo.

 
traer - přinést
BrE
/tra'er/

verb - Trasladar algo en lugar, donde está quién habla.

 
valer - mít cenu
BrE
/ba'ler/

verb - Tener el precio de

 
venir - přijít, přicházet
BrE
/be'nɪr/

verb - Moverse de un lugar hacia otro lugar donde está quién habla.

 
ver - vidět
BrE
/'ber/

verb - Observar algo. Precibir con la ayuda de ojos.

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka onlinePokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Skupiny nepravidelných sloves

Vedle nepravidelných sloves jako TENER, HACER, HABER, ad. jsou i skupiny, které mají některé změny společné. V dnešním článku si je přiblížíme.

PRE-INTERMEDIATE

Jak vyjádřit španělsky JENŽ (KTERÝ)

Tápete v tom, jak správně používat “který”, “jenž” a další? Krátký, ale kompletní exkurz do tvorby a použití vztažných zájmen.

ELEMENTARY

Srovnávání

Zde se dozvíte jak správně používat výrazy pro srovnávání, takže třeba „tak jako“ nebo „více než“ a další.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Verbos irregulares 5 12631 Od :) poslední příspěvek
před 15 lety