španělština zdarma

Nepravidelná slovesa #5 (-DUCIR)

INTERMEDIATE Vydáno dne 10.06.2022

Vedle skupiny sloves, která mají změnu C na ZC z důvodu zachování výslovnosti, je ještě další skupina, která má tuto změnu obohacenou o další, a to v minulém čase, potažmo subjunktivu, na „J“Tato skupina se sice svou trojitou změnou podobá již probraným E-IE-I či O-UE-U, přesto má pravidla poněkud jiná. Kmenové hlásky se zde mění jako u skupiny C-ZC, probrané v tomto článku. Jedná se o slovesa zakončená na -DUCIR, u nichž je změna v -J dána dědičností z latiny (Slovesa dle vzoru DUCERE mela v minulém čase změnu se změkčujícím příznakem -X: DUXI, DUXISTI, atd.)

Nepravidelnosti se projevují opět jako u skupiny C – ZC v 1. osobě jednotného čísla oznamovacího způsobu přítomného času, u většiny osob rozkazovacího způsobu a všech osob spojovacího způsobu přítomného času (Podle pravidla, že subjunktiv přítomný se tvoří od 1. osoby jednotného čísla: traduzco – traduzca, traigo – traiga, hablo – habla, muevo – mueva, atd.). Dále však dochází ke změně ve všech osobách jednotného i množného čísla minulého času prostého. Protože je 3. osoba plurálu výchozí pro tvorbu subjunktivu minulého, jsou tím ovlivněny i všechny tvary minulého a budoucího subjunktivu.

Jako vzor použijeme například sloveso TRADUCIR TTT *1

Zatímco infinitiv traducir/tra du 'θir/, první osoba množného čísla traducimos /tra du 'θi mos/ či druhá osoba jednotného čísla traduces/tra 'du s/ i množného čísla traducís /tra du 'θis/ mají C, které předchází -I nebo -E a výslovnost je tedy měkká. V případě první osoby jednotného čísla, kde je koncovka -O, musí dojít k umělému změkčení pomocí -ZC- traduzco /tra 'duθ ko/. To se týká i všech osob přítomného subjunktivu, např. traduzcamos /tra duθ 'ka mos/ a imperativu (kromě druhé osoby jednotného a množného čísla kladného). V minulém čase jednoduchém následuje konsonanata -J-, která změkčuje všechny osoby – traduje /tra du 'xe/, tradujimos /tra du 'xi mos/. A protože ten je základem pro tvorbu subjunktivu minulého (a budoucího), postihuje tato změna i tyto tvary: tradujeras /tra du xe ras/, tradujéramos /tra du 'xe ra mos/.

Tato změna má původ již v latině, kde slovo DUCERE TTT *2 mělo v přítomném čase v 1. osobě tvrdou výdlovnost “duco /duko/TTT *3, ducitis /duɳitis/ TTT *4. Minulý čas byl tvořen s příznakem -X-: duxi /duksi/ TTT *5, *duxerunt /dukserunt/ TTT *6.

Přítomný čas oznamovacího způsobu (presente de indicativo)

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. TRADUZCO TRADUCIMOS
2. TRADUCES TRADUCÍS
3. TRADUCE TRADUCEN

Rozkazovací způsob (imperativo)

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. ¡TRADUZCAMOS!
2. ¡TRADUCE! ¡TRADUCID!
3. ¡TRADUZCA! ¡TRADUZCAN!
Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. ¡NO TRADUZCAMOS!
2. ¡NO TRADUZCAS! ¡NO TRADUZCÁIS!
3. ¡NO TRADUZCA! ¡NO TRADUZCAN!

Minulý čas oznamovacího způsobu (presente de indicativo)

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. TRADUJE TRADUJIMOS
2. TRADUJISTE TRADUJISTEIS
3. TRADUJO TRADUJERON

Všimněme si a pamatujme, že tato slovesa mají v minulém čase neoznačený přízvuk (narozdíl od hablé, vivió,…), protože ho mají na předposlední slabice + třetí osoba množného čísla nemá koncovku -IERON, nýbrž -ERON. Třetí osoba množného čísla je výchozí pro tvorbu subjunktivu, proto jsou i jeho tvary odlišné – viz níže (tradujera, tradujéremos,…)

Přítomný čas spojovacího způsobu (presente de subjuntivo)

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. TRADUZCA TRADUZCAMOS
2. TRADUZCAS TRADUZCÁIS
3. TRADUZCA TRADUZCAN

Minulý čas spojovacího způsobu (presente de subjuntivo)

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. TRADUJERA/TRA­DUJESE TRADUJÉRAMOS/TRA­DUJÉSEMOS
2. TRADUJERAS/TRA­DUJESES TRADUJERAIS/TRA­DUJESEIS
3. TRADUJERA/TRA­DUJESE TRADUJERAN/TRA­DUJESEN

Budoucí čas spojovacího způsobu (futuro de subjuntivo)

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. TRADUJERE TRADUJÉREMOS
2. TRADUJERES TRADUJEREIS
3. TRADUJERE TRADUJEREN

Všechna slova, která mají tuto změnu, budou označena (-DUCIR). Jedná se o složeniny: deducir, conducir, reducir, producir, introducir.

Příklady:

No puedo salir. Estoy traduciendo un libro portugal. TTT *7

Los coches nuevos producen más dióxido de carbono que los antiguos. TTT *8

Mi abuela no condujo mal. TTT *9

El maestro nos ordenaba que tradujeramos el exercicio. TTT *10

Así es el caso de no haber podido deducir nada TTT *11

Introduzca la contraseña, por favor. TTT *12

Abejas siempre han producido miel TTT *13

No sabía que hubiera conducido Alonso. TTT *14

Shrnutí

Slovesa zakončená na -DUCIR mají následující změny:

 • 1. osoba jednotného čísla přítomného času indikativu (C na ZC)
 • 3. osoba jednotného i množného čísla rozkazu kladného (C na ZC)
 • všechny tvary rozkazu záporného (C na ZC)
 • všechny tvary subjunktivu přítomného (C na ZC)
 • všechny tvary minulého času prostého indikativu (C na J)
 • všechny tvary minulého subjunktivu (C na J)
 • všechny tvary budoucího subjunktivu (C na J)

Ostatní tvary jsou pravidelné: traducirías, traduciendo, haya traducido, ¡traducid!, traducíamos, traduciré…

Překlad:
 1. přeložit, překládat
 2. vést
 3. vedu), ale v dalších bylo vyslovované měkce: "ducis /duɳis/ ((vedeš
 4. vedete
 5. vedl jsem
 6. vedli
 7. (Nemohu jít ven. Překládám jednu portugalskou knihu.
 8. Nové automobily produkují více oxidu uhličitého než ty staré.
 9. Moje babička neřídila špatně.
 10. Učitel nám nařídil, ať přeložíme to cvičení.
 11. Tohle je ten případ, kdy se nedá nic vyvodit.
 12. Vložte, prosím, heslo.
 13. Včely vždy produkovaly med.
 14. Nevěděl jsem, že řídil Alfons.


Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Nepravidelná slovesa #3A (E → IE → I)

Kromě sloves, která mají změnu E-IE v přítomném čase oznamovacího způsobu, spojovacího způsobu a imperativu, existují ještě taková, která mají třetí změnu v perfektu, čili minulém čase jednoduchém na I.

INTERMEDIATE

Nepravidelná slovesa #3B (O → UE → U)

Vedle dalších skupin sloves, která mají změnu kmenových hlásek, je i skupina O → UE rozšířená o nepravidelné tvary U. Více v tomto článku

INTERMEDIATE

Nepravidelná slovesa #2 (E → I)

Kromě změn (E-IE či O-UE) je další skupina sloves s kmenovou změnou, která se sice mění i v minulém čase, ale stejně jako v přítomném pouze z E na I.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář