španělština zdarma

Falsos amigos en inglés #1

PRE Vydáno dne 26.09.2021

Mnohdy se nám stane, že si díky znalosti více jazyků můžeme dopomoci ke slovu, které ve španělštině neznáme nebo naopak neznámé slovo můžeme díky znalosti jiných jazyků správně identifikovat (actor – herec). Na opačné straně spektra jsou ale „falešní přátelé“ – tj. slova, která jsou podobná či dokonce stejná, ale neznamenají totéž. V dnešním článku se podíváme na ta nejčastější, která se pletou svou podobností s angličtinou.ASSISTASISTIR

Anglické ASSIST má význam pomáhat. Někdy se však může na základě své grafické podobnosti plést se španělským slovesem ASISTIR, které se však nejčastěji pojí s předložkou a a znamená zúčastnit se.

Slovesu ASSIST nejlépe odpovídá španělské AYUDAR

 • Hace diez días que asistí a un curso de checo. TTT *1
 • I am sorry I won't assist you. TTT *2 = Siento que no te ayude.

_____________­________________________­________________________­_________

ANCIENTANCIANO

Z angličtiny známe slůvko ANCIENT, což znamená starověký, antický. Ekvivalentem by se zdálo španělské ANCIANO, ovšem není tomu tak. Toto slovo znamená starý, v podstatném jméně stařec.

Abychom vyjádřili “antický” či “starověký”, použijeme ve španělštině slovo ANTIGUO

 • ¿Cuál es el hombre más anciano del mundo? TTT *3
 • The ancient Romans spread Greek ideas throughout their empire. TTT *4 = Los romanos antiguos difundieron las ideas griegas por todo su imperio.

_____________­________________________­________________________­_________

BLANKBLANCO

Zatímco BLANK může být třeba papír, na který budeme psát, tzn. s významem čistý, prázdný, španělský výraz BLANCO znamená bílý.

Španělsky bychom význam prázdný mohli nahradit slovem VACÍO, ovšem můžeme použít také předložkové spojení EN BLANCO.

 • Mi abuelo ya tiene pelo blanco. TTT *5
 • Give me the blank paper. TTT *6 = Pásame el papel en blanco.

_____________­________________________­________________________­__

BRAVEBRAVO

Anglický výraz BRAVE znamená statečný, odvážný. Vedle toho španělské BRAVO může mít stejný význam, ale častěji se používá s významem divoký.

Pro jeden z ekvivalentů ke slovu brave si můžeme uvést například VALIENTE

 • El primer torero no tenía suerte – el toro fue muy bravo. TTT *7
 • It is brave to not be scared. TTT *8 = Es valiente no tiener miedo.

_____________­________________________­________________________­__

CARPETCARPETA

Slovo CARPET je v angličtině výraz pro koberec. Španělské slovo CARPETA znamená složka, desky

Koberec se španělsky řekne ALFOMBRA.

 • Se usa doble clic para abrir una carpeta en Windows. TTT *9
 • My neighbour bought a new carpet last week. TTT *10 = Mi vecino compró una alfombra nueva la semana pasada.

_____________­________________________­________________________­__

(TO) COMECOMER

Slovesa sobě velmi podobná, co se grafické stránky týče, ovšem s výrazy naprosto odlišnými. Anglické TO COME znamená přijít, přijet, kdežto španělské COMER má význam jíst

Pro “přijít, přijet” se ve španělštině užívají dvě slovesa (podle směru příchodu oproti mluvčímu), a sice VENIR nebo LLEGAR

 • No he visto ninguna comida desdehace esta mañana. Tengo que comer. TTT *11
 • Every morning she whispers to herself: “A new day has come.” TTT *12 = Cada mañana se susurra a sí misma: “Ha llegado un nuevo día”.

_____________­________________________­________________________­__

COMPROMISECOMPROMISO

Jistě se vybaví hlavní význam anglického výrazu COMPROMISE, který je stejný jako u nás, tj. kompromis. Ve španělštině ale výraz COMPROMISO znamená závazek, případně zásnuby

Kompromis jako takový popíšeme ve španělštině slovem ACUERDO

 • La semana que viene vamos a Cuba. Allí la daré el anillo de compromiso. TTT *13
 • How to reach a compromise with my wife? TTT *14 = ¿Cómo llegar a un acuerdo con mi mujer?

_____________­________________________­________________________­__

DATEDATO

DATE se v angličtině vyskytuje buď s významem datum nebo s významem schůzka, rande. Španělský výraz DATO má význam údaj, informace.

Pro vyjádření významu “schůzka” si ve španělštině pomůžeme výrazem CITA, kdežto datum vyjádříme jako FECHA

 • Google tiene muchos datos sobre sus usuarios. TTT *15
 • What is today's date? TTT *16 = ¿Qué fecha es hoy?
 • I got a date with my gf. TTT *17 = Tengo una cita con mi novia.

_____________­________________________­________________________­__

EMBARASSINGEMBARAZADA

Trapné jsou situace, které se vyjadřují pomocí slova s tímto významem – EMBARASSING. Ještě trapnější situace by mohla nastat, kdyby se toto slovo spletlo se španělským výrazem EMBARAZADA, což znamená těhotná.

Přídavné jméno “trapný” je nicméně tomu anglickému velmi podobné: EMBARAZOSO

 • Mi mujer me ha dicho hoy que está embarazada. TTT *18
 • As quickly as she arrived his behaviour started to be very embarassing. TTT *19 = Apenas ella llegó su comportamiento empezó a ser muy embarazoso.

_____________­________________________­________________________­__

FILEFILA

Anglický výraz FILE je nám dobře známý ze světa techniky a počítačů – složka. Španělské slovo FILA s ním ale nemá nic společného, protože znamená řada, fronta.

Pokud bychom hledali slovo “složka” ve španělštině, již bylo probíráno v tomto článku výše – CARPETA

 • Por causa de rebajas ha habido una fila infinita delante de la tienda. TTT *20
 • There is a paper file on the table. TTT *21 = En la mesa hay una carpeta de papel.

_____________­________________________­________________________­__

FORMFORMA

FORM je anglický výraz, který má mnoho významů, například tvar, forma, podoba, postava, kondice. Má také ale význam formulář, a ten se často zaměňuje se španělským výrazem FORMA forma, tvar, kondice

Pokud chceme ve španělštině vyjádřit slovo “formulář”, pak používáme výraz FORMULARIO

 • Galaxias tienen a menudo forma de espiral. TTT *22
 • Please fill up the form at the entrance. TTT *23 Por favor, rellene el formulario en la entrada.

_____________­________________________­________________________­__

GRIPEGRIPE

Obě slova vypadají stejně, ale každé se čte jinak a každé znamená něco zcela jiného. Zatímco anglické GRIPE má význam bolesti v břiše, koliky a v méně formální řeči stížnost, španělský oponent GRIPE znamená chřipku

Pro koliku se ve španělském jazyce používá internacionálního slova CÓLICO

 • Sintió no pudiera salir. Tuvo gripe. TTT *24
 • If your child has gripe, we have the medication. TTT *25 = Si su hijo tiene gripe, tenemos la medicación.

_____________­________________________­________________________­__

HORNHORNO

V anglickém jazyce je výraz HORN ekvivalentem našeho rohu. Ve španělštině by se mohl plést s pojmem HORNO, což znamená trouba

Španělský výraz pro roh je CUERNO nebo i TROMPA

 • Hoy he cocinado mi hombre. El pollo estaba en el horno muchas horas. TTT *26
 • A horn is usually made of metal. TTT *27 = El cuerno está hecho generalmente de metal.

_____________­________________________­________________________­__

LARGELARGO

Anglický výraz LARGE patří k nejčastěji používaným slovům v angličtině. Význam je velký, rozlehlý. Španělský výraz LARGO také není zcela opomíjený, znamená však dlouhý

Jako vhodný ekvivalent k anglickému large můžeme zvolit například slovo GRANDE

 • La frontera entre Canadá y Estados Unidos es la más larga de mundo. TTT *28
 • Spain is a large producer of wine. TTT *29 = España es un gran productor de vino.

_____________­________________________­________________________­__

LIBRARYLIBRERÍA

Jeden z nejčastějších chybných překladů je dvojice anglického LIBRARY s významem knihovna a k němu nekorespondující významem, ale grafickou podobností španělské LIBRERÍA, což znamená knihkupectví

V případě, že chceme španělsky vyjádřit slovo “knihovna”, je třeba sáhnout po výrazu BIBLIOTECA

 • Mi bisabuelo tiene cumpleaños. Habrá que ir a una librería y comprar un regalo para él. TTT *30
 • I wish there had been a library here. TTT *31 = Ojalá hubiera una biblioteca aquí.

_____________­________________________­________________________­__

MAYORMAYOR

Slovo MAYOR v angličtině znamená starosta, případně primátor. Slovo MAYOR ve španělštině funguje jako přídavné jméno s významem větší nebo starší.

Starosta jako takový se ve španělštině označuje slovem ALCALDE

 • Esta es mi hermana Francisca. Soy mayor que ella. Y este es mi hermano mayor Dom. TTT *32
 • The new mayor arrived at the city. TTT *33 = El alcalde nuevo llegó a la ciudad.

_____________­________________________­________________________­__

RECORDRECORDAR

Slovo RECORD známe z oblasti techniky, znamená nahrávat, zaznamenávat. Vedle toho španělské RECORDAR má význam vzpomenout si.

Pro nahrávání ve španělštině použijeme slovo GRABAR

 • Querría entrar pero no me recuerdo mi contraseña. TTT *34
 • Press the red button to record. TTT *35 Pulse el botón rojo para grabar.

_____________­________________________­________________________­__

REDRED

Naprosto totožná slova jsou anglické RED s významem červený a španělské RED s významem síť.

Červenou barvu si můžeme ve španělštině popsat výrazem ROJO případně v oblasti vína i TINTO

 • ¿Cuánto cuesta una red de voleibol? TTT *36
 • The color of his new car is red. TTT *37 El color de su coche nuevo es rojo.

_____________­________________________­________________________­__

ROPEROPA

Zatímco výraz v angličtině ROPE je výraz pro lano, španělský (téměř) dvojník je zakončený na a ROPA a má význam prádlo

Lano se španělsky řekne CUERDA

 • El viento se llevó mi ropa. TTT *38
 • Every cowboy gotta need a rope. TTT *39 Cada vaquero debe tener una cuerda.

_____________­________________________­________________________­__

VASEVASO

Slovem VASE popisujeme v angličtině vázu. Oproti tomu ve španělštině můžeme slovem VASO popisovat sice také vázy (řídčeji), ale hlavní význam tkví ve sloévech sklenice či nádoba

Pro vázu se používá spíše pojmu JARRÓN

 • Voy a tomar un vaso de vino tinto y agua mineral con gas. TTT *40
 • He came so drunk that he knocked over the vase. TTT *41 = Vino tan borracho que tiró el jarrón.
Překlad:
 1. Před deseti dny jsem navšívil (se zúčastnil) jednoho kurzu češtiny.
 2. Je mi líto že ti neopomohu.
 3. Kdo je nejstarším člověkem na světě?
 4. Starověcí Římané šířili řecké smýšlení po celém svém impériu.
 5. Můj děda už má bílé vlasy.
 6. Podej mi ten čistý papír.
 7. První toreador neměl štěstí. Býk byl velmi divoký.
 8. Je odvážné se nebát.
 9. Ve Windows se složka otevírá dvojklikem.
 10. Můj soused si minulý týden koupil nový koberec.
 11. Od rána jsem neviděl žádné jídlo. Musím jíst.
 12. Každé ráno si šeptá: “Přišel nový den.”
 13. Příští týden jedeme na Kubu. Tam jí dám zásnubní prsten.
 14. Jak dosáhnout kompromisu s mou ženou?
 15. Google má hodně údajů o svých uživatelích
 16. Jaké je dnes datum?
 17. Mám rande se svou přítelkyní.
 18. Moje žena mi dnes dopoledne řekla, že je těhotná.
 19. Jakmile přišla, jeho chování začlo být velmi trapné.
 20. Kvůli slevám byla před obchodem nekonečná řada.
 21. Na stole je papírová složka/papírové desky
 22. Galaxie mají často formu spirály.
 23. Vyplňte prosím formulář u vstupu.
 24. Litovala, že nemůže jít ven. Měla chřipku.
 25. Má-li vaše dítě koliku, my máme lék.
 26. Dnes vařil můj manžel. To kuře bylo v troubě mnoho hodin.
 27. Roh je většinou vyrobený z kovu.
 28. Hranice mezi Kanadou a USA je nejdelší na světě.
 29. Španělsko je velkým producentem vína.
 30. Můj praděda má narozeniny. Bude potřeba zajít do knihkupectví a koupit nějaký dárek.
 31. Kdyby tady byla bývala knihovna.
 32. Tohle je moje sestra Františka. Jsem starší než ona. A tohle je můj starší bratr Dominik.
 33. Nový starosta přijel do města.
 34. Chtěl bych vstoupit, ale nepamatuji si heslo.
 35. Pro nahrávání stiskněte červené tlačítko.
 36. Kolik stojí síť na volejbal?
 37. Barva jeho nového auta je červená.
 38. Ten vítr mi odvál prádlo.
 39. Každý kovboj musí mít lasa/provaz.
 40. Dám si sklenku červeného vína a perlivou vodu.
 41. Přišel tak opilý že převrhl vázu.


Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Falsos amigos en alemán #1

Již jsme si probrali několik slov, takzvaných „falešných přátel“, která se mohou plést pro jejich podobnost v obou jazycích, v angličtině. Dnes se podíváme na některá zrádná slova v němčině.

INTERMEDIATE

Falsos amigos en inglés #2

Pokračování falsos amigos de inglés, čili slov, která se velmi podobají anglickým, ale mají odlišné významy.

ALL LEVELS

Zvratná slovesa

Test na zvratná slovesa. Podle příkladu doplňte vhodně vyčasované zvratné sloveso. Pozor na nepravidelná slovesa nebo slovesa se změnou kmenové samohlásky, resp. souhlásky, pozor na vazby s infinitivy a rozkazy.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář