španělština zdarma

Testy

ALL LEVELS

Určování času #2

Marek Vondruška | 19. 1. 2009 | komentáře: 4

Další test na procvičení neopomenutelného jevu každodenních situací – určení aktuálního času. Vyberte správnou ze tří možností. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Číslovky #2

Marek Vondruška | 19. 1. 2009 | komentáře: 6

Které slovní vypsání číslovky odpovídá vzoru v číslicích? Pokračování článku »

STARTER

Opozita

Marek Vondruška | 19. 1. 2009

Utvořte dvojice slov, která jsou navzájem opozita. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Test general #3

Marek Vondruška | 19. 1. 2009

Obecný test Pokračování článku »

ELEMENTARY

Test general #2

Marek Vondruška | 19. 1. 2009

Všeobecný test Pokračování článku »

ALL LEVELS

Předložky #2

Marek Vondruška | 19. 1. 2009 | komentáře: 1

Několik krátkých vět, do kterých doplníte správnou předložku. Na výběr je EN, A, DE, CON. Test je velmi jednoduchý. Pokračování článku »

ALL LEVELS

Přivlastňovací zájmena #3

Marek Vondruška | 19. 1. 2009

Test na zopakování znalostí v oboru přivlastňovacích zájmen přízvučných a nepřízvučných. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Stupňování přídavných jmen

Marek Vondruška | 19. 1. 2009

Test, ve kterém můžete prověřit své znalosti komparativů a superlativů, tedy druhých a třetích stupňů přídavných jmen. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Rozkazovací způsob kladný #2

Marek Vondruška | 19. 1. 2009 | komentáře: 2

Určete správný tvar rozkazovacího způsobu kladného uvedených sloves. Pokračování článku »

ALL LEVELS

Souminulý čas #2

Marek Vondruška | 19. 1. 2009

Vytvořete správný tvar imperfekta oznamovacího způsobu od těchto patnácti sloves. Zachovejte i stejnou osobu a číslo. Pokračování článku »

STARTER

Tvoříme příslovce #2

Marek Vondruška | 19. 1. 2009 | komentáře: 1

Další test na tvorbu příslovcí, tentokrá ovšem i se stupňováním. Pokračování článku »

STARTER

Určujeme člen

Marek Vondruška | 19. 1. 2009 | komentáře: 6

Zde si můžete prověřit v několika větách, zda-li ovládáte opravdové základy v užívání členu určitého a neurčitého. Jednotlivé rozhovory jsou odděleny číslem a nijak spolu nesouvisí. Pokračování článku »

ALL LEVELS

Test general #1

Marek Vondruška | 19. 1. 2009

Všeobecný test Pokračování článku »

ELEMENTARY

Srovnávání #2

Marek Vondruška | 18. 1. 2009

Další test na procvičení srovnávacích výrazů, například tak jako, tolik kolik, více než, apod. Pokračování článku »

ALL LEVELS

Krácení vět pomocí infinitivu

Marek Vondruška | 5. 12. 2008 | komentáře: 4

Vyzkoušejte si, jak ovládáte zkracování vět pomocí infinitivu na následujících osmi větách. Dodržujte přesné znění zadání. Pokračování článku »