Testy

ALL LEVELS

Minulý čas jednoduchý #1

Marek Vondruška | 15. 2. 2009 | komentáře: 1

Test, jehož úkolem je převést slovesa z přítomného času do minulého času prostého. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Číslovky #3

Marek Vondruška | 19. 1. 2009

Další krátký test na procvičení číslovek. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Ser x estar x hay #2

Marek Vondruška | 19. 1. 2009 | komentáře: 2

Vyberte, které ze sloves (ser, estar, hay) se hodí do věty. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Ser x estar x hay

Marek Vondruška | 19. 1. 2009 | komentáře: 2

Doplňte do vět a slovních spojení správnou možnost z výběru mezi slovesy ser, estar a neosobního tvaru hay. Pokračování článku »

STARTER

Slovo navíc

Marek Vondruška | 19. 1. 2009 | komentáře: 2

V tomto testu je deset řad po pěti slovíčkách. Vaším úkolem je vybrat to, které logicky mezi ostatní nepatři. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Osobní zájmena nesamostatná

Marek Vondruška | 19. 1. 2009

Nahraďte podstatné jméno zájmenem osobním. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Budoucí čas #3

Marek Vondruška | 19. 1. 2009

Test obsahuje deset vět a k nim příslušné překlady. Pouze jeden překlad u každé věty je správný, máte za úkol ho najít a označit. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Ukazovací zájmena #2

Marek Vondruška | 19. 1. 2009

Test na ukazovací zájmena. Jsou zde i dva obrázky, které si pozorně prohlédněte a pročtěte otázky, než budete odpovídat. Musíte se zorientovat prostorově. Pokračování článku »

ALL LEVELS

Souminulý čas #3

Marek Vondruška | 19. 1. 2009

Třetí test zaměřený na jeden z několika minulých časů – imperfektum, někdy také minulý čas nedokonavý nebo jednoduše souminulý čas. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Budoucí čas #2

Marek Vondruška | 19. 1. 2009 | komentáře: 3

Převeďte uvedené sloveso v časovaném tvaru do budoucnosti. Pokračování článku »

STARTER

Koncovky podstatných a přídavných jmen

Marek Vondruška | 19. 1. 2009 | komentáře: 8

Zopakujte si, jaké koncovky mají podstatná jména, přídavná jména, zájmena, především v množném čísle. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Koncovky

Marek Vondruška | 19. 1. 2009 | komentáře: 7

Test, ve kterém si procvičíte a zopakujete, jaké jsou správné koncovky u podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a sloves. Vyberte vhodnou koncovku slovního druhu. Pokračování článku »

ALL LEVELS

Určování času #2

Marek Vondruška | 19. 1. 2009 | komentáře: 4

Další test na procvičení neopomenutelného jevu každodenních situací – určení aktuálního času. Vyberte správnou ze tří možností. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Číslovky #2

Marek Vondruška | 19. 1. 2009 | komentáře: 6

Které slovní vypsání číslovky odpovídá vzoru v číslicích? Pokračování článku »

STARTER

Opozita

Marek Vondruška | 19. 1. 2009

Utvořte dvojice slov, která jsou navzájem opozita. Pokračování článku »

 

Copyright 2008–2018 Vitware s.r.o. Ochrana osobních údajů Podmínky užívání

TOPlist