španělština zdarma

Osobní zájmena

STARTER Vydáno dne 26.06.2008

Ačkoliv se osobních zájmen ve španělštině neužívá tak hojně jako u nás, v češtině, je potřeba je umět a znát, protože především ve třetích osobách slouží jako významné identifikátory. 
Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
YO
NOSOTROS/ NOSOTRAS
2.
VOSOTROS/VOSOTRAS
3.
ÉL/ELLA/USTED
ELLOS/ELLAS/USTEDES
  • Jak je vidět, striktně se dodržuje rozlišování rodu v množném čísle. Tedy pokud by skupinka žen říkala "My jsme", bylo by tam zájmeno ženského rodu, čili nosotras. To samé platí i v dalších osobách.
  • Asi nejpodstatnější jsou třetí osoby, které nám pomáhají identifikovat, o koho se jedná, což sloveso nedokáže (habla - nepoznáme, jestli ONA nebo ON, proto použijeme osobního zájmena).
  • V případě, že je smíšená skupina obou pohlaví, tedy žen a mužů, se přiklání k použití mužského tvaru zájmen, čili s koncovkou -OS.
  • Osobních zájmen se užívá mnohem méně než v češtině, většinou pro zdůraznění nebo identifikaci (3.osoby)
  • Tvary usted a ustedes se používají pro vykání. Usted pro jednu osobu a ustedes pro více osob, jak už rozdělení v tabulce napovídá.

 Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Leísmo, laísmo, loísmo

Někdy se můžeme setkat s používáním osobních zájmen le, la a lo v pádech, kde by měl být jiný tvar. Ne vždy je to chyba a toto užívání má i své názvy. Více v tomto článku.

STARTER

Osobní zájmena nepřízvučná

V článku osobní zájmena jsme se seznámili jen s prvním pádem. V tomto článku si povíme, jak tvořit tvary jako mně, mne, jemu, Vám, mu ho, mu ji…Možná to bude vypadat složitě, ale jako asi u většiny věcí ze španělské gramatiky jde o cvik a získání zkušenosti.

PRE-INTERMEDIATE

Osobní zájmena přízvučná

Vedle osobních nesamostatných zájmen jsou ve španělštině i samostatná – přízvučná, která mohou fungovat samostatně. Ačkoli jsou některé tvary podobné, jsou zde i odlišnosti. Tato zájmena se využívají velmi často ve spojení s předložkami. Více v tomto článku.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Osobní zájmena 2 12889 Od Marek Vondruška poslední příspěvek
před 14 lety