španělština zdarma

Leísmo, laísmo, loísmo

INTERMEDIATE Vydáno dne 03.12.2021

Někdy se můžeme setkat s používáním osobních zájmen le, la a lo v pádech, kde by měl být jiný tvar. Ne vždy je to chyba a toto užívání má i své názvy. Více v tomto článku.Leísmo, laísmo y loísmo

O osobních zájmenech již byla řeč například v článku Osobní zájmena nesamostatná.

Pro vyjádření třetího pádu (dativ) a čtvrtého pádu (akuzativ) má španělština většinu osobních zájmen společnou:

ME – TE – SE – NOS – OS

Rozdílnost je však ve třetí osobě jak singuláru, tak plurálu:

LE / LA / LO – LES / LAS / LOS

Jak již bylo v článku o osobních zájmenech řečeno, pro třetí pád se užívá formy LE či LES, kdežto pro čtvrtý pád se užívají formy LA či LAS (ženský rod) LO či LOS (mužský rod). Někdy se ale můžeme setkat se zamíchaným používáním, tedy v dativu se používají formy la / lo a naopak v akuzativu se užívá forem le:

La dio un beso y se fue. TTT *1

A mi padre lo gustan coches caros. TTT *2

A Penelope le vimos en Madrid. TTT *3

Toto míchání zájmen započalo už v latině a následném míšení s původními jazyky Iberského poloostrova tak, že se objevovalo i v jazycích románských. Španělština tomu není výjimkou.

Leísmo

Leísmo je jev, kdy je využíváno dativních tvarů zájmen le (pro třetí osobu jednotného) a les (pro třetí osobu množného čísla) v akuzativu. Jedná se tedy o využití zájmen třetího pádu pro potřeby pádu čtvrtého:

A Martín le ayudaba. TTT *4 – Ayudar se v dnešní španělštině váže na čtvrtý pád

Al ladrón le mataste la noche anterior. TTT *5 – Matar se váže na zájmeno ve čtvrtém pádě, stejně jako v češtině.

Jedná se o nejčastější formu, se kterou se můžeme setkat (narozdíl od méně častého laísmo a loísmo)

Tento jev se v některých případech v jednotném čísle nepovažuje za vyloženě jazykově nesprávný (le ayudaba), nedoporučuje se ale užívat a naopak je tendence držet se jazykové normy, která upřednostňuje užívání la a lo pro čtvrtý pád. V množném čísle je používání tvaru les pro čtvrtý pád označováno za chybné. Frekvence a umožněné užívání leísma je dáno (převážně geograficky) tím, že mnozí mluvčí užívají některá slovesa typicky s odlišným pádem, přesně jako je tomu u slovesa ayudar, creer, escuchar,…

Laísmo

Obdobně jako leísmo funguje laísmo. Jedná se o využívání forem zájmena LA/LAS, která jsou z podstaty pro čtvrtý pád, v obratech se třetím pádem. Tedy tam, kde by mělo být LE či LES.

La dije que esperara. TTT *6 – Místo la by zde mělo být LE dije que…

A mi jefa la gusta mi proyecto nuevo. TTT *7 – Opět by zde mělo být zájmeno ve tvaru třetího pádu, čili LE.

Narozdíl od leísma se tvary laísma nepovažují za korektní. Nejsou tak obvyklé a objevují se ojediněle spíše na severu Španělska – Kastílie, Kantábrie ale setkáme se s nimi i v Madridu.

Loísmo

Pod pojmem loísmo se analogicky skrývá užívání forem LO / LOS (zájmena čtvrtého pádu) ve třetím pádu, tzn. tam, kde by mělo být LE či LES.

A Salvador lo voy a dar un regalo. TTT *8 – Správně by mělo být A Salvador LE voy a dar un regalo.

A mi jefe lo gusta mi proyecto nuevo. TTT *9 – Opět jako u laísma by i zde mělo být zájmeno ve tvaru třetího pádu, čili LE.

Loísmo se do psané a natož pak mluvené španělštiny nikdy nedostalo v takové míře, jako tomu je v případě leísma. Jedná se o velmi vzácný jev, užívaný především na území Kastílie. Je to známka zhrubělého jazyka a doporučuje se mu vyhýbat.

Příklady

A ella no le pudieron escuchar. TTT *10

Le llaman doňa Miguela. TTT *11

La escribo a mi novia. TTT *12

La puerta está cerrada. Pues ¡Ábrela! TTT *13

¿Dónde está mi reloj? Le he dajado en casa. TTT *14

No lo voy a pagar más que es necesario. TTT *15

Překlad:
 1. Dal jí pusu a odešel.
 2. Mému otci se líbí drahá auta.
 3. Penelopu jsme viděli v Madridu.
 4. Pomáhal jsem Martinovi.
 5. Zloděje jsi zabil předešlou noc.
 6. Řekl jsem jí, ať počká.
 7. Mé šéfové se líbí můj nový projekt.
 8. Salvadorovi dám dárek.
 9. Mému šéfovi se líbí můj nový projekt.
 10. Nemohli ji poslouchat.
 11. Nazývají ji dona Miguela.
 12. Píšu mé přítelkyni.
 13. Dveře jsou zavřené. Tak je otevři!
 14. Kde mám hodinky? Zapomněl jsem je doma
 15. Nezaplatím mu víc než je nutné.


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Osobní zájmena #1

Velmi jednoduchá doplňovačka, ve které si prověříte, zda máte jasno ve tvarech osobních zájmen.
PRE-INTERMEDIATE

Osobní zájmena přízvučná

Vedle osobních nesamostatných zájmen jsou ve španělštině i samostatná – přízvučná, která mohou fungovat samostatně. Ačkoli jsou některé tvary podobné, jsou zde i odlišnosti. Tato zájmena se využívají velmi často ve spojení s předložkami. Více v tomto článku.

STARTER

Osobní zájmena nepřízvučná

V článku osobní zájmena jsme se seznámili jen s prvním pádem. V tomto článku si povíme, jak tvořit tvary jako mně, mne, jemu, Vám, mu ho, mu ji…Možná to bude vypadat složitě, ale jako asi u většiny věcí ze španělské gramatiky jde o cvik a získání zkušenosti.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář