Kvantifikátory

ELEMENTARY Vydáno dne 13.03.2013

Stejně jako v češtině jsou i ve španělštině slova, která mohou být buď přídavnými jmény nebo příslovci. Ve španělštině je označujeme jako kvantifikátory, udávají totiž určitý počet, množství.Příslovce

Mucho – hodně
Poco – málo
Bastante – dost
Demasiado – příliš
Suficiente – dostatečně

Jsou-li tato slova užita jako příslovce, stojí u slovesa a nemění se.

Habla mucho. TTT

Habla poco. TTT .

Habla bastante. TTT

Trabaja demasiado. TTT

Trabaja suficiente. TTT

UN POCO znamená trochu. Habla poco – mluví málo X Habla un poco checo – mluví trochu česky.

Přídavná jména

Mucho – hodně
Poco – málo
Bastante – dost
Demasiado – příliš
Suficiente – dostatečně

Jsou-li tato slova chápána jako přídavná jména, pak stojí PŘED podstatným jménem, ke kterému se vztahují, a skloňují se spolu s ním.

Mucha gente. TTT

Poco trabajo. TTT

Bastante tiempo. TTT

Suficiente tiempo. TTT

Muchos gatos. TTT


Nesmíme zapomínat, že odpovídáme-li na otázku a použijeme nějaké z těchto slov, musí být ve správném tvaru.

¿Tiene usted sed? – Sí, mucha. TTT

¿Teneís muchas bebidas? -No, tenemos pocas. TTT

¿Trabaja Juan mucho? No, no trabaja demasiado, trabaja poco TTT

 

poco / un poco de…

Oběma těmito výrazy označujeme malé množství něčeho. Rozdíl v jejich použití je však ten, že použijeme-li POCO, že něco spíše není. Použijeme-li naopak UN POCO DE, pak kladmeme důraz na to, že něco je.

Jorge: Hay poca sal. Tenemos que comprarla. TTT
Miri: Hay un poco de sal. No necesitamos comprarla todavía. TTT

V prvním případě chceme podotknout, že sůl už nevystačí na ochucení žádného jídla, je ji opravdu málo a musíme ji koupit. V druhém případě ji je také málo, ale ještě nějaký ten den vydrží, takže ji nemusíme nutně kupovat.

POCO se skloňuje, musí mít stejný rod a číslo jako podstatné jméno, které rozvíjí, oproti tomu UN POCO DE je nesklonné.

 

mucho / muy

Mucho se používá ve spojení s podstatnými jmény, tehdy se skloňuje nebo se slovesy. To již bylo řečeno výše. Můžou ovšem nastat situace, kdy se využívá s přídavnými jmény či příslovci. V takovém případě používáme výraz MUY:

Pedro vive muy lejos. TTT

Pedro es muy inteligente. TTT

 


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Otazníky a vykřičníky

Dnes si rozebereme zvláštnost španělštiny, a to psaní otazníků a vykřičníků.
PRE-INTERMEDIATE

Neosobní tvary sloves - infinitiv

Neosobní či neurčité tvary slovesa jsou ve španělštině tři – infinitiv, gerundium a příčestí. Vyznačují se tím, že se nedají ohýbat. Mohou fungovat jako jiné slovní druhy či vyjadřovat určité činnosti a stavy. V tomto článku se podíváme na infinitiv.

UPPER-INTERMEDIATE

Moros y Cristianos

Plná, nezjednodušená verze povídky „Moros y Cristianos“ (Pedro Antonio de Alarcón). Obsahuje i zvukovou nahrávku!
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

Copyright 2008–2021 Vitware s.r.o. Ochrana osobních údajů Podmínky užívání

TOPlist