španělština zdarma

Pronombres indefinidos (neurčitá zájmena)

PRE Vydáno dne 15.01.2017

Další skupinou zájmen jsou neurčitá zájmena, ve španělštině ne toliko početná jako v češtině. Používají se pro vyjádření nejistoty, nepřesného množství, kvality, nevědomosti, domněnky. O jejich tvarech a využití se dočtete zde.ALGO

 • v českém významu nejčastěji něco

Tienes algo para nosotros? TTT *1 Han visto algo maravilloso. TTT *2

ALGUIEN

 • samostatné zájmeno, které má v češtině význam někdo, kdosi

Alguien está a la puerta. TTT *3 Alguien te telefoneaba. TTT *4

ALGUNO / ALGÚN

 • zájmeno může stát samostatně, ale také se může vázat na podstatné jméno
 • je sklonné, tvary jsou proto: alguno, alguna, algunos, algunas
 • tvar algún se používá před podstatnými jmény mužského rodu, dochází k apokopě (obdobně jako například u číslovky primero)
 • do češtiny překládáno jako nějaký, některý

Algún hombre preguntó por tí. TTT *5 Algunas muchachas van a bailar un tango. TTT *6 Lo tienes de alguno de ellos? TTT *7

CADA

 • zájmeno je nesklonné
 • význam: každý

Ibamos cada día a la playa para tomar el sol. TTT *8 Cada mujer ama chocolate. TTT *9

 • je-li řeč o osobách, často se zájmeno vyskytuje ve spojení s číslovkou uno/una:

Cada uno de esos profesores sabe por lo menos una lengua extranjera. TTT *10

CIERTO

 • kromě adjektivního významu „jistý“ má v rámci neurčitých zájmen význam jakýsi
 • zájmeno je sklonné, má proto tvary cierto/cierta/ci­ertos/ciertas
 • jakožto zájmeno stojí vždy před podstatným jménem

Cierto nino me ha dicho hoy que iría a llover. TTT *11 Cierto día me casaré con Miguelita. TTT *12

CUALQUIERA

 • česky kterýkoli, jakýkoli a stojí-li samostatně kdokoli
 • může stát před i za podstatným jménem. Stojí-li před podstatným jménem, je možno vypustit koncové –A (cualquier)
 • v plurálu je tvar CUALESQUIERA

Hoy tengo nada que hacer. Quiero leer qualquier(a) libro. TTT *13 Si vienes, llégame qualesquier libros. TTT *14 Cualquiera puede decirlo. TTT *15

DEMÁS

 • s významem ostatní
 • může stát samostatně nebo se vázat na jiné podstatné jméno
 • předchází mu vždy člen určitý, případně posesivum

Los demás coches no vendrán. TTT *16 Qué tengo que hacer con los demás? TTT *17

OTRO

 • český význam: jiný případně další, druhý, ostatní
 • zájmeno je sklonné, má tvary otro/otra/otros/o­tras
 • výhradně před podstatným jménem

Quisiera usted otra taza de café? TTT *18 La visitamos otro día. TTT *19 *Cómo te gusta las otras tapas? TTT *20

QUIENQUIERA

 • význam: kdokoli
 • dnes se nevyužívá velmi často, nahrazováno spíše zájmenem cualquiera

TODO

 • všechen, všichni, každý
 • stojí samostatně i ve spojení se substantivem

Toto zájmeno má velkou škálu využití a pravidel (bez členu/se členem, jednotné číslo/množné číslo, ad.) Více v tomto článku. (Článek bude vydán)

UNO

 • ve funkci zájmena má význam člověk, lidé
 • používá se spíše pro obecná prohlášení, jako např.:

No siempre está uno de humor. TTT *21 No puede uno saber todo. TTT *22

VARIOS

 • ve funkci zájmena s významem někteří
 • je sklonné, má také tvar varias

Varios hijos todavía no pueden leer. TTT *23 Varias faldas no me gustaban. TTT *24

Překlad:
 1. Máš pro nás něco?
 2. Viděli něco zázračného.
 3. Někdo je u dveří.
 4. Někdo ti volal.
 5. Ptal se po tobě nějaký muž.
 6. Nějaké dívky zatančí tango.
 7. To máš od někoho z nich?
 8. Každý den jsme chodili na pláž se opalovat.
 9. Každá žena miluje čokoládu.
 10. Každý z těch profesorů zná alespoň jeden cizí jazyk
 11. Jisté dítě mi dnes řeklo, že bude pršet.
 12. Jednoho/Jistého dne se ožením s Míšou.
 13. Dnes nemám co dělat. Chci si přečíst jakoukoli knihu.
 14. Jestli přijdeš, přines mi jakékoli knihy.
 15. To může říci kdokoli.
 16. Ostatní auta nebudou prodávat.
 17. Co mám dělat s ostatními?
 18. Přál byste si další šálek kávy?
 19. Navštívíme ji jiný den.
 20. Jak ti chutnají ty ostatní tapas?
 21. Člověk nemá vždycky náladu.
 22. Člověk nemůže vědět všechno.
 23. Některé děti ještě neumí číst.
 24. Některé sukně se mi nelíbily.


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Osobní zájmena přízvučná

Vedle osobních nesamostatných zájmen jsou ve španělštině i samostatná – přízvučná, která mohou fungovat samostatně. Ačkoli jsou některé tvary podobné, jsou zde i odlišnosti. Tato zájmena se využívají velmi často ve spojení s předložkami. Více v tomto článku.

STARTER

Osobní zájmena #1

Velmi jednoduchá doplňovačka, ve které si prověříte, zda máte jasno ve tvarech osobních zájmen.
STARTER

Osobní zájmena nepřízvučná

V článku osobní zájmena jsme se seznámili jen s prvním pádem. V tomto článku si povíme, jak tvořit tvary jako mně, mne, jemu, Vám, mu ho, mu ji…Možná to bude vypadat složitě, ale jako asi u většiny věcí ze španělské gramatiky jde o cvik a získání zkušenosti.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář