španělština zdarma

Přivlastňovací zájmena

STARTER Vydáno dne 11.02.2013

Přivlastňovací zájmena nemusejí být zase tak obtížná, jak by se mohlo zdát podle jejich dvojích tvarů. Jde jen o cvik.Přivlastňovací zájmena

Neboli posesiva, se dělí na dvě základní skupiny, které se významově nijak neliší, ale jejích umístění a použití má určitá pravidla:

  • nesamostatná (nepřízvučná)
  • samostatná (přízvučná)

1. Nesamostatná přivlastňovací zájmena

Nesamostatná proto, že nemohou stát o samotě, jsou závislá na podstatném jméně, se kterým se vyskytují. Nepřízvučná proto, že nemají přízvuk. Tak můžeme vidět, proč se nad TY - přízvuk označuje - odilšuje nám osobní zájmeno od přivlastňovacího.

 
OsobaYOÉL/ELLA/USTED
Jednotné číslomitusu
Množné číslomistussus

 

 
OsobaNOSOTROS/ASVOSOTROS/ASELLOS/AS/USTEDES
Jednotné číslonuestro/nuestravuestro/vuestrasu
Množné číslonuestros/nuestrasvuestros/vuestrassus

 

  • Kromě druhé a třetí osoby množného čísla (nuestro - vuestro) nerozlišují mužský/ženský rod. Koncovky jsou neměnné.
  • V množném čísle přibírají klasicky -S.
  • Pro výrazy JEHO, JEJÍ, JEJICH, VAŠE jsou stejné tvary - SU, v množném čísle SUS.

Es mi amigo Juan.

Son mis amigos José y Jorge.

Jose está en tu casa.

Nuestros gatos son negros.

Su hija es muy simpática.

 

2. Samostatná přivlastňovací zájmena

Jestliže nesamostatná nemohla stát individuálně, logicky samostatná mohou. Jsou přízvučná, přízvuk označujeme na první osobě jednotného čísla (můj, má, moje).

 
OsobaYOÉL/ELLA/USTED
Jednotné číslomío / míatuyo / tuyasuyo / suya
Množné číslomíos / míastuyos / tuyassuyos / suyas
 
OsobaNOSOTROS/ASVOSOTROS/ASELLOS/AS/USTEDES
Jednotné číslonuestro / nuestravuestro / vuestrasuyo / suya
Množné číslonuestros / nuestrasvuestros / vuestrassuyos / suyas
  • Vyskytují se spolu se členem.
  • Člen se nachází před podstatnám jménem a zájmeno za ním.
  • S podstatným jménem se člen i zájmeno shoduje v rodě i čísle.
  • Mohou nahrazovat (samostatně) dané podstatné jméno ve větách.

Es Juan, un amigo mío.

Son los amigos míos, José y Jorge.

Jose está en la casa tuya.

Los gatos nuestros son negros.

La hija suya es muy simpática.

Mi lápiz es verde, el tuyo es azul.

V poslední větě nám přivlastňovací zájmeno "el tuyo" nahrazuje podmět věty první - el lápiz. Proto bude zájmeno v jednotném čísle a rodu mužského. Dalo by se stejně napsat: Mi lápiz es verde, tu lápiz es azul. Nebo pomocí přízvučných zájmen: El lápiz mío es verde, el lápiz tuyo es azul.Pokračovat můžete zde:

STARTER

Přivlastňovací zájmeno SVŮJ

Článek o zvláštním přivlastňovacím zájmenu SVŮJ, které ve španělštině jako takové neexistuje.
STARTER

Přivlastňovací zájmena #1

V tomto testu si procvičíte a zopakujete zájmena přivlastňovací
STARTER

Přivlastňovací zájmena #2

Další test na téma přivlastňovacích zájmen
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář