španělština zdarma

Souminulý čas

ELEMENTARY Vydáno dne 13.02.2014

Jeden z několika minulých španělských časů je čas souminulý. Není používán tak často jako minulý čas prostý – perfektum, ale jeho tvorba je mnohem jednoduší.Souminulý čas

Souminulý čas, také zvaný imperfektum (lat. perfecto=dokonalý, ukončený. Předpona in se mění na im = ne ⇒ nedokončený, nedokonalý) se používá pro popis dějů, OKOLNOSTÍ, které nejsou dokonavé, které se opakovaly nebo probíhaly po delší dobu, dále pro popis dějů, které probíhaly zatímco se stal jiný děj v minulosti, pro popis stavu či okolnosti bez časového omezení v minulosti.

Cuando era joven, vivía en Barcelona. TTT *1 Malý byl po delší dobu a v Barceloně určitě nežil jen jeden okamžik, ale také po delší dobu, užijeme proto času souminulého. Můžeme si pomoci i dokonavostí, resp. nedokonavostí vidu – byl – bude – nedokonavý, stejně jako žil – bude žít – nedokonavý.

El año pasado cenabamos siempre a las seis. TTT *2 Jedná se o opakovaný děj, večeřeli jsme tak celý minulý rok, pozor na “minulý rok”, který obvykle značí perfektum!

Souminulý čas má odličné koncovky pro první a pro druhou a třetí třídu.

I.Třída

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. -ABA -ÁBAMOS
2. -ABAS -ABAIS
3. -ABA -ABAN

První třída si zachovala latinskou příponu -BÁ-, která v mrtvém jazyce označovala imperfektum.

Sloveso HABLAR – MLUVIT:

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. hablaba hablábamos
2. hablabas hablabais
3. hablaba hablaban

Přízvuk je vždy na stejné slabice -ABA-

Příklady

Cuando hacía el sol, tomabamos el sol. TTT *3

Antes de exámenes estudiaba. TTT *4

 

II. a III. Třída

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. -ÍA -ÍAMOS
2. -ÍAS -ÍAIS
3. -ÍA -ÍAN

Sloveso COMER – JÍST:

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. comía comíamos
2. comías comíais
3. comía comían

Sloveso PUNIR – TRESTAT:

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. punía puníamos
2. punías puníais
3. punía punían

Přízvuk je opět na stejné slabice, musíme ho ovšem graficky označovat -ÍA-

Příklady

Al lado del cine había un supermercado. TTT *5

Antes de la dormida yo siempre leía. TTT *6

Cuando no aprendía, mi padre me punía. TTT *7

En su juventud vivía en Praga. TTT *8

Nepravidelné tvary

Nepravidelnosti tvoří pouze tři slovesa, a sice SER, VER a IR.

Sloveso SER – BÝT:

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. ERA ÉRAMOS
2. ERAS ERAIS
3. ERA ERAN

Cuando era un chico pequeñO, jugaba con los juguetes. TTT *9

Sloveso IR – JÍT:

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. IBA ÍBAMOS
2. IBAS IBAIS
3. IBA IBAN

Cuando hacía el sol, ibamos al río. TTT *10

Sloveso IR je nepravidelné do té míry, že přibírá koncovky první třídy.

Sloveso VER – VIDĚT:

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. VEÍA VEÍAMOS
2. VEÍAS VEÍAIS
3. VEÍA VEÍAN

  Cuando estudiaba Filosofía en Praga, veía a Carmen todo el día. TTT *11

Sloveso VER je nepravidelné tím, že se odtrhává pouze koncové -R namísto -ER.

  
Překlad:
 1. Když jsem byl malý, žil jsem v Barceloně.
 2. Minulý rok jsme vždy večeřeli v šest hodin.
 3. Když svítilo slunce, opalovali jsme se.
 4. Před zkouškami jsem se učil.
 5. Vedle kina byl(býval) supermarket.
 6. Před spaním jsem si vždycky četl.
 7. Když jsem se neučil, můj otec mne trestal.
 8. Ve svém mládí žil v Praze.
 9. Když jsem byl malý kluk, hrál jsem si s (těmi) hračkami.
 10. Když svítilo slunce, chodili jsme k řece.
 11. Když jsem studoval v Praze filozofii, vídal jsem Carmen každý den.


Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Indefinido vs. imperfecto vs. perfecto #1

Test zaměřený na tři minulé časy – minulý jednoduchý, souminulý a předpřítomný.

ALL LEVELS

Souminulý čas #3

Třetí test zaměřený na jeden z několika minulých časů – imperfektum, někdy také minulý čas nedokonavý nebo jednoduše souminulý čas.
ELEMENTARY

Souminulý čas

Test ověřující osvojené znalosti jazyka – imperfektum
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Souminulý čas 2 7652 Od mispanelka poslední příspěvek
před 9 lety