španělština zdarma

Minulý čas jednoduchý

PRE Vydáno dne 14.02.2009

Minulý čas jednoduchý (prostý) nebo také perfektum, je jeden z mnoha španělských časů a je tím nejpoužívanějším, se kterým se v běžném životě setkáte. Jeho tvorba je obtížnější, především co se týče nepravidelných sloves a pro jeho zvládnutí je potřeba tvrdý trénink.Minulý čas jednoduchý

(pretérito perfecto simple)

Perfektum (z latinského perfectus - dokonalý, ukončený) se užívá pro jednorázové děje a UDÁLOSTI , které započaly a zároveň i skončily v minulosti. V češtině mu odpovídá nejčastěji (ne ale vždy) minulý čas dokonavých sloves. Často se u nich vyskytuje příslovečné určení času, které nám sděluje, že daná věc je již plnou minulostí, například "včera, minulý rok, před třemi dny..."

Příklady:

Včera jsem uklidil svůj pokoj.
Uklidil jsem ho včera, byla to jednorázová akce - přišel jsem, naházel jsem viditelný bordel do skříní a odpadkového koše, aby to nebylo vidět, a tím bylo hotovo:
Přišel jsem, sebral jsem hromady věcí na zemi, přešel jsem místnost, nacpal jsem je do skříně.
Zde všude bude prefektum, protože jsou to rychlé jednorázové děje, které v minulosti proběhly a skončily.
Loni jsme se učili konjunktiv imperfekta v latině.
Zase se jedná o událost, která je časově vymezena a rozhodně nezasahuje do přítomnosti - loni bylo loni a nyní už není.

Tvorba

Tvoří se ze slovesného kmene koncovkami odlišnými pro první a pro druhou a třetí třídu, stejně jako tomu je u přítomného času

I. Třída -AR

 
Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
-AMOS
2.
-ASTE
-ASTEIS
3.
-ARON

Jako vzor použijeme opět hablar:

 
Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
hablé
hablamos
2.
hablaste
hablasteis
3.
habló
hablaron

Příklady:

Mluvil jsem s ním.
Hablé con él.

Zavřeli dveře.
Cerraron la puerta.

Vstoupili jsme do budovy.
Entramos en el edificio.

Zavolal jste včera svému příteli?
Llamó usted ayer a su amigo?

Jak si můžete povšimnout, ve třetí osobě jednotného čísla je koncovka Ó s přízvukem. Kdyby tam přízvuk značen nebyl, mohli bychom habló zaměnit za hablo a dostali bychom nejenom jinou osobu, ale i jiný čas. Kromě toho je třeba si dávat velký pozor na první osobu množného čísla - hablamos, která se shoduje s přítomným časem. O jaký čas se jedná poznáme pouze z kontextu.

HABLO x HABLÓ

HABLAMOS x HABLAMOS

Přízvuk je na koncovkách ve všech osobách: hablé, hablaste, habló, hablamos, hablasteis, hablaron

II. a III. Třída

 
Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
-IMOS
2.
-ISTE
-ISTEIS
3.
-IÓ
-IERON

Jako vzor 2. třídy použijeme opět comer:

 
Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
comí
comimos
2.
comiste
comisteis
3.
com
comieron

Jako vzor 3. třídy použijeme opět punir:

 
Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
puní
punimos
2.
puniste
punisteis
3.
pun
punieron

Opět může být matoucí první osoba množného čísla u sloves 3.třídy - punimos = trestáme a punimos=(po)trestali jsme

Koncovky jsou opět přízvučné: comí, comiste, com, comimos, comisteis, comieron, puní, puniste, pun, punimos, punisteis, punieron

 

Příklady:

Snědl jsi také zeleninu?
Comiste también verdura?

Otevřeli jste okno. Kdo otevřel ty dveře?
Abristeis la ventana. ¿Quién abrió la puerta?

Včera jsme se naučili zpívat.
Ayer aprendimos a cantar.

Nerozuměl jsem dobře.
No comprendí bien.

Loni jste nenapsal svému příteli.
El año pasado usted no escribió a su amigo.

Pravopisné změny

Některá slovesa mají kmen zakončený samohláskou, například leer, creer, ... U takovýchto sloves se měkké i ve třetích osobách mění na tvrdé:

LEER - LE - +IÓ - +YÓ - LE
CREER - CRE - +IÓ - +YÓ - CRE

LEER - LE - +IERON - +YERON - LEYERON
CREER - CRE - +IERON - +YERON - CREYERON

 

Slovesa zakončená na -CAR, -GAR a ZAR mění svou podobu před koncovkou É v první osobě jednotného čísla, aby byla zachována stejná výslovnost.

PAGAR - pagé (výslovnost by byla /pa'xe/) - PAGUÉ
EXPLICAR - explicé (výslovnost by byla /ekspli'θe/) - EXPLIQUÉ
ORGANIZAR - organizé (Z se před e nevyskytuje) - ORGANICÉ

 

Nepravidelná slovesa

U nepravidelných slovis jsou jisté zvláštnosti a dochází k nemalým změnám. Budou rozebrána ve zvláštním článku.Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Minulý čas jednoduchý #1

Test, jehož úkolem je převést slovesa z přítomného času do minulého času prostého.
PRE-INTERMEDIATE

Minulý čas jednoduchý #2

Další test na perfektum – jeden z minulých časů.
INTERMEDIATE

Indefinido vs. imperfecto

Dva stěžejní minulé časy (pomineme-li předpřítomný a předminulý), které mohou nám, kteří se španělštinu učíme, nadělat nejeden a nemalý problém. O každém času už článek vyšel, přesto by bylo vhodné si oba časy dát vadle sebe a podívat se, jakým způsobem mohou měnit význam výpovědi, jestliže se využijí špatně.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Minulý čas jednoduchý 25 47906 Od Renata Řeřichová poslední příspěvek
před 8 lety