španělština zdarma

Budoucí čas

ELEMENTARY Vydáno dne 08.10.2008

Základní budoucí čas ve španělštině. Můžeme jím vyjadřovat vzdálenou, ale i blízkou budoucnost, plánovanou budoucnost, zkrátka všechno, co nás čeká a nemine, vlastně i pravděpodobnost či odhad, nikdy nevíme jistě, co nás čeká. Stejně jako v češtině jím lze vyjádřit i určité věci přítomné.Budoucí čas jednoduchý (futuro simple)

Tento budoucí čas můžeme považovat za nejhojněji využívaný, pomineme-li opisný ekvivalent "IR A + INFINITIV", který se však mnohonásobně častěji užívá v zemích Latinské Ameriky. Dalším časem je budoucí čas složený, který se užívá však zřídka. O obou časech se objeví samostatný článek, my se nyní podíváme na jednoduché futurum.

Tvoří se velmi jednoduše, a to přidáním následujících koncovek k infinitivu slovesa:

 
Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
-EMOS
2.
-ÁS
-ÉIS
3.
-ÁN

Velkou výhodou také je, že předchozí koncovky jsou shodné pro všechny tři třídy:

 
Osoba
hablar
comer
punir
1.
hablaré
comeré
puniré
2.
hablarás
comerás
punirás
3.
hablará
comerá
punirá
1.
hablaremos
comeremos
puniremos
2.
hablaréis
comeréis
puniréis
3.
hablarán
comerán
punirán

Přízvuk, jak sami vidíte, je většinou značen graficky a vyskytuje se na koncovkách.


Pokud by se někdo zajímal o původ těchto tvarů, proč se koncovky připojují k infinitivu a ne k časovanému kmeni jako jiné časy, musel by zabrousit do dob staré kastilštiny. Futurum tehdy bylo složené ze dvou slov, a sice podle vzorce "INFINITIV + HABER". Sloveso haber bylo časováno v přítomném čase. Pro názornost se můžeme podívat na následující tabulku (jako vzor si dáme například sloveso hablar):

 
Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
HABLAR HE
HABLAR HEMOS
2.
HABLAR HAS
HABLAR HABÉIS
3.
HABLAR HA
HABLAR HAN

Takže, chtěl-li nějaký ten don Pedro říci, že bude mluvit se svým přítelem, jeho věta by zněla takto:

Hablar he con un amigo mío.

Vývojem španělského jazyka a také zvyšující se rychlostí životního stylu a potřeby člověka si vše usnadňovat, se tyto tvary začaly zkracovat. Ze slovesa haber se odtrhnulo H, které se stejně nevyslovovalo, a zbylé tvary se připojily k infinitivu. Ty ovšem byly přízvučné (he, has, ha...), poukazovaly na futurum, a proto se po spojení s infinitivem začaly značit přízvukem:

HABLAR HE - HABLAR HE - HABLAR-E - HABLARÉ


 

Použití:

 • Budoucí čas se využívá, jak už ze svého názvu vypovídá, pro budoucnost, a je jedno, zdali se odehraje za deset vteřin, pět minut, měsíc, dvacet let
 • Zároveň se ale používá pro přítomost (pochopitelně i budoucnost), chceme-li vyjádřit nejistotu, pochyby, pravděpodobnost
 • S rozkazovacím způsobem může plnit funkci podmiňovací (imperativ + y + futurum)

Příklady:

 • ¿Qué hora es? -No lo sé, pero serán las diez de la mañana.
  Příklad domněnky či úvahy v přítomnosti. Jeden člověk se táže, kolik je hodin. Jde o přítomnost. Druhý to neví, ale domnívá se, že BUDE ASI nějakých deset hodin ráno. Takhle se tedy odráží budoucí čas v rámci nepravděpodobností do přítomnosti. Určitě to znáte, vždyť v češtine tomu není jinak.
 • Alguien hay a la puerta. -¿Quién es/será? Será Monica.
  Stejný případ. Někdo je sice právě teď za těmi dveřmi, ale my se domníváme, že to bude Monika, použijeme tedy budoucí čas.
 • ¿Hablarán ustedes con él?
 • Esta puerta dará al jardín.
 • Traduciré el artículo al español.
 • ¿Pasaréis por la casa de Juana?
 • Nos lavaremos las manos.
  U zvratných sloves nedochází k žádným změnám. Budoucí čas je pravidelný
 • Infinitiv + y + futurum
  Apréndelo y te daré una guitarra.

 

Některá nepravidelná slovesa mají zvláštvní tvoření budoucího času. Více naleznete v tomto článku.

 

 Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Budoucí čas nepravidelných sloves

Doplňující článek o budoucím čase – futurum nepravidelných sloves. Některá mají pavopisné změny a tvoří se tedy nepravidelně.
ELEMENTARY

Budoucí čas #3

Test obsahuje deset vět a k nim příslušné překlady. Pouze jeden překlad u každé věty je správný, máte za úkol ho najít a označit.
ELEMENTARY

Opisný budoucí čas

Toto vyjádření budoucího času pomocí opisu není vůbec složité. Je to téměř to samé jako v angličtině vazba GOING TO. Ve španělštině je jeho použití ještě volnější než u anglických mluvčích.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Budoucí čas 4 13063 Od kupik poslední příspěvek
před 14 lety