španělština zdarma

Krácení vět infinitivem

PRE Vydáno dne 23.11.2008

V češtině věty infinitivem nekrátíme, ale v angličtině se s tímto jevem setkat můžeme. Dokonce i v němčině a jiných jazycích. Ve španělštině je tento způsob velmi častý, proto je zde tento článek vysvětlující jak na to.Krácení vět infinitivem

Jak již bylo řečeno výše, ve španělštině často krátíme věty infinitivem. Krácení se tomu říká proto, že krátíme souvětí, zpravidla nahrazujeme - zkracujeme - vedlejší větu neurčitým slovesným tvarem - infinitivem. Asi nejlepší bude demonstrace na příkladech:

(Yo) Trabajo. (Yo) Quiero ser rico.

(Yo) Trabajo porque (yo) seré rico.

(Yo) Trabajo para ser rico.

Na prvním řádku máme dvě věty, které na třetím zkracujeme v jednu. Ve všech jsou v závorkách znázorněny podměty. Obvykle je tam nepíšeme, jsou tam ale pro přehled. Mají totiž něco společného - jsou stejné. Odtud platí, že má-li věta vedlejší stejný podmět jako věta hlavní, můžeme krátit infinitivem.

Třetí větu můžeme přeložit i doslova - Yo trabajo para ser rico - já pracuji za účelem BÝT bohatý. Z toho je vidět, proč krátíme infinitivem. A také proč musí mít obě věty týž podmět - takhle je jasné, že pracuje za tím účelem, aby byl ON bohatý, ne nikdo jiný.

Velmi často se ale setkáme s předmětnými větami:
Felipe aconseja a su novia: '¡(Novia,)Va al doctor!'

Tyto dvě věty můžeme převést na nepřímou řeč:
Felipe aconseja a su novia que (novia) vaya al doctor.

Tentokrát nejsou znázorněny podměty v obou větách, neboť se od sebe liší. Ovšem je tu pravidlo, že je-li podmět věty vedlejší obsažen jako předmět ve větě hlavní, můžeme krátit infinitivem.

Zdůrazňuji, že podmět věty vedlejší, nikoli hlavní - v příkladu je podmětem vedlejší věty novia, která je současně vyjádřena ve větě hlavní jako předmět - a novia

Felipe aconseja a su novia ir al doctor.
Tuto větu můžeme přeložit i doslova a bude naprosto smysluplná - Filip radí své dívce jít k doktorovi.

Co můžeme krátit?

  • Můžeme krátit obyčejnou větu předmětnou
  • AL

zkracuje časové věty a označuje současnost děje s jiným dějem
Me divertía mucho. Miraba las fotos.
Al mirar las fotos me divertía.

  • ANTES DE

vyjadřuje předčasnost děje před jiným dějem, zkracuje časové věty
Ahora cocina una cena. Después va a acostarse.
Antes de acostarse cocina la cena.

  • DESPUÉS DE

zkracuje časové věty a vyjadřuje následnost děje po jiném ději
Entro en mi dormitorio y abro la ventana.
Después de entrar en mi dormitorio abro la ventana.

  • SIN

význam BEZ, ANIŽ, zkracuje věty hlavní v odporovacím poměru
Se va. No se despiede.
Se va sin despedirse.

  • EN VEZ DE

význam "místo aby" zkracuje předmětné věty
María debe estudiar. Ella no estudia. Lee.
María, en vez de estudiar, lee.

  • A PESAR DE

Spojka s významem "přestože, přesto" zkracuje věty přípustkové
La ama, pero no puede decírselo.
A pesar de amarla no puede decírselo.

  • POR

Spojka por vyjadřuje příčinu, zkracuje tedy věty příčinné
No practica ningún deporte. Es holgazán.
No practica ningún deporte por ser holgazán.

  • PARA

Kde je para, je nepochybně nějaký účel, zkracuje proto účelové věty
Aprendo mucho. Quiero tener notas buenas.
Aprendo mucho para tener notas buenas.

  • Zkracovat můžeme (a setkáme se s tím velmi často, například na veřejných prostranstvích) rozkazy

No se puede fumar (por aquí).
No fumar.Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Krácení vět pomocí infinitivu

Vyzkoušejte si, jak ovládáte zkracování vět pomocí infinitivu na následujících osmi větách. Dodržujte přesné znění zadání.
PRE-INTERMEDIATE

Neosobní tvary sloves - infinitiv

Neosobní či neurčité tvary slovesa jsou ve španělštině tři – infinitiv, gerundium a příčestí. Vyznačují se tím, že se nedají ohýbat. Mohou fungovat jako jiné slovní druhy či vyjadřovat určité činnosti a stavy. V tomto článku se podíváme na infinitiv.

INTERMEDIATE

Neosobní tvary sloves - gerundium

Dalším neosobním tvarem sloves je tzv. gerundium, které v češtině sice nemáme, můžeme ho nalézt ale v jiných jazycích, především z latiny vycházejících románských, ale mimo jiné například i v angličtině.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Krácení vět infinitivem 1 4731 Od andreaf poslední příspěvek
před 8 lety