Neosobní tvary sloves - gerundium

INTERMEDIATE Vydáno dne 17.07.2016

Dalším neosobním tvarem sloves je tzv. gerundium, které v češtině sice nemáme, můžeme ho nalézt ale v jiných jazycích, především z latiny vycházejících románských, ale mimo jiné například i v angličtině.Gerundium (Gerundio)

Gerundium plní ve španělštině mnohé funkce. Stejně jako u infinitivu, existují dva tvary – gerundium jednoduché, které popisuje současnost, souběžnost, bezprostřednost, zřídka také následnost s dějem věty, ke které se vztahuje, a gerundium složené, které popisuje předčasnost, ukončené a proběhlé události.

Do češtiny bývá překládáno nejčastěji vedlejší větou, méně často také větou souřadnou. Trend, kdy bylo gerundium překládáno přechodníkem, v současné češtině stále klesá, jako i využití přechodníků samotných.

Tvorba

Gerundium jednoduché se tvoří přidáním koncovek -ando (u sloves na -AR) a -iendo (slovesa na -ER a -IR) ke kořeni slova.
Gerundium složené se tvoří s gerundia slovesa haber – HABIENDO a příčestí významového slovesa

Slovesná třída Jednoduché gerundium Složené gerundium
I. – AR
-ANDO
HABIENDO + příčestí
II. a III. -ER, -IR
-IENDO
HABIENDO + příčestí

hablar – hablando – habiendo hablado
comer – comiendo – habiendo comido
punir – puniendo – habiendo punido
charlar – charlando – habiendo charlado
partir – partiendo – habiendo partido
llover – lloviendo – habiendo llovido

Nutno poznamenat, že mnohá nepravidelná slovesa, potažmo slovesa se změnami kmenových samohlásek mají tyto změny promítnuté i do gerundia, např.:
dormir – durmiendo – habiendo dormido
decir – diciendo – habiendo dicho
poder – pudiendo – habiendo podido

Slovesa, která mají kořen zakončena na samohlásku, mají koncovku -yendo:
leer – leyendo – habiendo leído
poseer – poseyendo – habiendo poseído

Funkce:

Gerundium slouží ke krácení vět
He visto el perro ladrandoTTT

Gerundium se užívá v tzv. průběhovém čase
Estoy leyendo este libro. TTT

Gerundium slouží jako příslovečné určení
Dijo que, hallándose sin acomodo, aceptaba lo que le ofrecían. TTT

Příklady:

Siempre me saluda lamentándose por el tiempo. TTT

Gerundium jednoduché popisuje souběžnost, čili muž pozdraví a hned si začíná stěžovat na počasí.

Habiendo leído el libro, compró un otro. TTT

Nejdříve dočetl tu knihu – proto gerundium složené – vyjadřuje předčasnost. Poté si šel koupit novou.

Saliendo tú, entraba yo. TTT

Současnost dějů – já jsem odcházel a v daný moment jsi ty přicházel.

La mujer está cantando. TTT

Jedná se o spojení s ESTAR, čili průběhový čas, děj,který se odehrává v tuto chvíli. Žena zpívá právě nyní.

El señor ya está cenando en su casa. TTT

Průběhový čas – Ten muž PRÁVĚ NYNÍ již večeří ve svém domě.

Habiendo comido, nos sentimos mejor. TTT

Gerundium složené zde značí předčasnost. Nejdříve jsme se najedli – habiendo comido – a poté jsme se cítili lépe.

Estamos considerando comprar un nuevo automóvil. TTT

Průběhový čas nám zdůrazňuje, že dannou činnost konáme právě v tento okamžik – nyní zvažujeme koupi auta.Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Kurz pro začátečníky

Obsah kurzu ‚Španělština pro začátečníky‘, mapa jednotlivých lekcí
ALL LEVELS

Vítejte na webu pro výuku španělštiny!

Vítejte na těchto webových stránkách, které se zaměřují na výuku druhého nejrozšířenějšího světového jazyka – španělštiny. Ať už je Vaším důvodem, proč chcete umět tuto řeč, její jednoduchost, její krásný zvuk nebo jakýkoli jiný důvod, jste tady správně.
PRE-INTERMEDIATE

Podmiňovací způsob přítomný

Kromě oznamovacího a rozkazovacího způsobu existuje i třetí, podmiňovací. Jak už sám název napovídá, popisuje podmíněné děje, vyjadřuje podmínky, či přání, ostatně to všichni známe…Kdyby neblo kdyby, nebyly by chyby. V tomto článku je vysvětlena tvorba a užívání kondicionálu.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

Copyright 2008–2018 Vitware s.r.o. Ochrana osobních údajů

TOPlist