Neosobní tvary sloves - infinitiv

PRE Vydáno dne 10.07.2016

Neosobní či neurčité tvary slovesa jsou ve španělštině tři – infinitiv, gerundium a příčestí. Vyznačují se tím, že se nedají ohýbat. Mohou fungovat jako jiné slovní druhy či vyjadřovat určité činnosti a stavy. V tomtoí článku se podíváme na infinitiv.Infinitiv (Infinitivo)

Infinitiv (někdy též neurčitek) nevyjadřuje osobu (já, Vy, ony,…), číslo (jednotné-množné), způsob (oznamovací, rozkazovací, spojovací, podmiňovací) ani čas (přítomný, budoucí, minulý,…). Jedinou věcí, kterou vyjadřuje, je rod – činný a trpný, př. ABANDONAR TTT x SER ABANDONADO TTT . Infinitiv není nijak obtížná látka, tento článek je spíše shrnutím než výkladem, protože toho není mnoho k vysvětlování.

Dělí se na :

 • jednoduchý a
 • složený (minulý)

Jednoduchý je v základním tvaru – ABANDONAR, COMER, PUNIR (zakončení podle slovesné třídy: -AR, -ER, -IR)

Složený infinitiv se tvoří z příčestí daného slovesa a infinitivu slovesa haber: HABER ABANDONADO, HABER COMIDO, HABER PUNIDO (HABER + -ADO, -IDO)

 • Složený infinitiv se vyskytuje obvykle po slovech citového a smyslového vnímání. Vyjadřuje předčasnost, minulost, přání, která se neuskutečnila. Jeho výskyt není tak častý jako jednoduchý infinitiv.

Viditelný rozdíl můžeme vidět u následujících vět:

Siento no poder venir al trabajo. TTT

Lituji, že právě v tuto dobu nemohu přijít do práce. Ovšem mohl bych tam jít, je to v mé vůli.

Siento no haber podido venir al trabajo. TTT

Složený (minulý) infinitiv označuje předčasnost/ne­uskutečněné přání. Nemohl jsem do práce a už to nezměním, už se to stalo a nyní s tím nic nenadělám.

 

Funkce:

Infinitiv funguje v podstatě stejně jako v češině.

 • V neosobních vazbách figurující jako podstatné jméno. Es conveniente elegir TTT Es necesito ejecutar TTT Es bueno saber TTT
 • Jako předmět vyjadřující činnost (zpravidla po fázových, způsobových slovesech a některých dalších slovesech) Tendré que irme. TTT No podría fumarTTT
 • Po slovesech smyslového vnímání. La oyeron telefonear. TTT Siento ser abandonadoTTT
 • Po slovese hacer (vyjadřuje zpravidla činnosti, časuje se sloveso hacer). hacer esperar TTT , hacer llorar TTT
 • Při krácení vět. V češtině se tento jev neobjevuje, více tedy v článku Krácení vět infinitivem
 • Zákazy, příkazy, výkřiky, otázky. ¿qué hacer? TTT , no fumar TTT , fumar prohibido TTT , hijos, ¡moverTTT
 • Předložkové vazby, tzn. slovesa vyskytující se s předložkou, které se vážou s infinitivem. Aprendimos a pronunciar TTT , iría a trabajar, TTT , me olvidé de venir TTT

K infinitivu se mohou připojovat zájmena:

 • Siento no poder verla. (namísto Siento que la no pueda ver.) TTT

Zpodstanělý infinitiv

Stejně jako v jiných jazycích (francouzština, němčina, angličtina, aj.), i španělština nabízí možnost zpodstatnění infinitivu. V češtině je takové slovo vyjádřeno podstatným jménem slovesným, např: číst – čtení, pracovat – pracování, pohybovat se – pohybování se

Ve španělštině nedochází k žádné úpravě slova: leer – el leer TTT , trabajar – el trabajar TTT , moverse – el moverse TTT

Takovéto „podstatné jméno“, které vzniklo, má VŽDY mužský rod. Zpodstatnit se dají i zvratná slovesa (viz moverse)

Určité zpodstatnělé infinitivy nabyly plnohodnotného významu, nevyjadřují tedy slovesné podstatné jméno, ale klasické podstatné jméno, např. cantar – el cantar TTT poder – el poder TTT

   


Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Neosobní tvary sloves - gerundium

Dalším neosobním tvarem sloves je tzv. gerundium, které v češtině sice nemáme, můžeme ho nalézt ale v jiných jazycích, především z latiny vycházejících románských, ale mimo jiné například i v angličtině.
INTERMEDIATE

Neosobní tvary sloves - příčestí

Příčestí neboli participium má široké využití ať už v tvorbě pasivního rodu sloves nebo jako součást mnoha španělských časů nebo jednoduše může sloužit jako přídavné jméno. V tomto článku najdete vysvětlenou tvorbu příčestí, nepravidelnosti a užití.
ELEMENTARY

Opisný budoucí čas

Toto vyjádření budoucího času pomocí opisu není vůbec složité. Je to téměř to samé jako v angličtině vazba GOING TO. Ve španělštině je jeho použití ještě volnější než u anglických mluvčích.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

Copyright 2008–2018 Vitware s.r.o. Ochrana osobních údajů Podmínky užívání

TOPlist