Nepravidelná slovesa: E-IE-I

INTERMEDIATE Vydáno dne 18.04.2014

Kromě sloves, která mají změnu E-IE v přítomném čase oznamovacího způsobu, spojovacího způsobu a imperativu, existují ještě taková, která mají třetí změnu v perfektu, čili minulém čase jednoduchém na I.Slovesa se změnami kmenových samohlásek E-IE-I

Doposud jsme měli slovesa, která mění kmenovou samohlásku E na IE pouze v subjunktivu a indikativu přítomného času, popřípadě imperativu. Kromě takové skupiny je ještě další, která mění dále kmenovou samohlásku v minulém čase jednoduchém na úplně jinou hlásku, tentokráte I. Pojďme se na tuto skupinu podívat.

Pro začátek nebude na škodu připomenout si, jak je to se skupinami se změnou E na IE:

E (IE)

Do této skupiny patří například sloveso CERRAR TTT

Oznamovací způsob přítomného času

Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
CIERRO
CERRAMOS
2.
CIERRAS
CERRÁIS
3.
CIERA
CIERRAN
 

Spojovací způsob přítomného času

Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
CIERRE
CERREMOS
2.
CIERRES
CERRÉIS
3.
CIERE
CIERREN

Rozkazovací způsob kladný

¡Cierra! ¡Cierre Ud.! ¡Cerrad! ¡Cierren Uds.!

Rozkazovací způsob záporný

Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
NO CIERRE!
NO CERREMOS!
2.
NO CIERRES!
NO CERRÉIS!
3.
NO CIERE!
NO CIERREN!

Jak si můžeme všimnout, ke změně dochází vždy u jednotného čísla a třetí osoby množného čísla.

Tato slovesa bývají ve slovníku značena (IE)

Ostatní časy mají zcela pravidelné:

Podmiňovací způsob přítomný: cerraría, cerarías, cerraría, cerraríamos, cerraríais, cerrarían Souminulý čas: cerraba, cerrabas, cerraba, cerabamos, cerrabais, cerraban Budoucí čas: cerraré, cerrarás, cerrará, cerraremos, cerraréis, cerraran Minulý čas jednoduchý: cerré, cerraste, cerró, cerramos, cerrasteis, cerraron Minulý čas složený: he cerrado, has cerrado, ha cerrado, hemos cerrado, héis cerrado, han cerrado Subjunktiv minulého času jednoduchého: haya cerrado, hayas cerrado, haya cerrado, hayamos cerrado, hayáis cerrado, hayan cerrado
apod.

Tak a teď něco nového:

E (IE,I)

Tato slovesa mají změnu kmenové samohlásky E na ie stejně jako ta předchozí:

Jako vzor můžeme použít například sloveso SENTIR TTT

Oznamovací způsob přítomného času

Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
SIENTO
SENTIMOS
2.
SIENTES
SENTÍS
3.
SIETE
SIENTEN

Spojovací způsob přítomného času

Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
SIENTA
SINTAMOS
2.
SIENTAS
SINTÁIS
3.
SIENTA
SIENTAN

Rozkazovací způsob kladný

¡Siente! ¡Sienta Ud.! ¡Sentid! ¡Sientan Uds.!

Rozkazovací způsob záporný

Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
NO SIENTA!
NO SINTAMOS!
2.
NO SIENTAS!
NO SINTÁIS!
3.
NO SIENTA!
NO SIENTAN!

Kromě předešlých změn však mají ještě jiné, první z nich je v minulém čase jednoduchém:

Minulý čas jednoduchý

Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
SENTÍ
SENTIMOS
2.
SENTISTE
SENTISTEIS
3.
SINTIÓ
SINTIERON

Změna se tedy projevuje jen u třetích osob obou čísel a je to změna na I. Proto i zápiS E-IE-I.

Protože se subjunktiv souminulého času tvoří od tvaru třetí osoby množného čísla slovesa minulého času jednoduchého (viz tabulka výše), bude celé toto časování také nepravidelné:

Subjunktiv souminulého času

Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
SINTIERA
SINTIERAMOS
2.
SINTIERAS
SINTIERÁIS
3.
SINTIERA
SINTIERAN
Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
SINTIESE
SINTIESEMOS
2.
SINTIESES
SINTIESÉIS
3.
SINTIESE
SINTIESEN

Závěr

  • Slovesa se změnou kmenové hlásky E-IE-I se mění v oznamovacím způsobu přítomného času, spojovacího způsobu přítomného času a rozkazovacím způsobu. Zde jsou změny v celém jednotném čísle a ve třetí osobě množného čísla. Změna je na IE. Pochopitelně i záporný rozkazovací způsob, jehož tvary jsou shodné s tvary subjunktivu.
  • Další změna se projevuje v minulém čase jednoduchém, kde se ve třetí osobě jednotného i množného čísla mění E na I. Protože se od třetí osoby plurálu utváří celý subjunktiv souminulého času, pak jsou i jeho tvary nepravidelné, a to všechny.


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Nepravidelná slovesa: E → IE

Ve španělštině existují kromě vlastních nepravidelných sloves také skupiny sloves, jejichž nepravidelnost tkví ve změně kmenových samohlásek v různých časech. Změny se nemusí projevovat ve všech časech, v přítomném ale vždy. První takovouto skupinou jsou slovesa se změnou E na IE.
INTERMEDIATE

Nepravidelná slovesa: O-UE-U

Další skupinou sloves se zěmnou kmenové hlásky jsou slovesa, která mění O na UE v přítomném čase indikativu a subjunktivu a imperativu. Kromě toho však mají další změnu v minulém čase jednoduchém na U.
STARTER

Nepravidelná slovesa O - UE

Další skupinou sloves se zmenou kmenové samohlásky jsou slovesa se základním O, které se pod přízvukem mění na UE.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

Copyright 2008–2018 Vitware s.r.o. Ochrana osobních údajů Podmínky užívání

TOPlist