Dvojhlásky a trojhlásky

ALL LEVELS Vydáno dne 01.04.2009

Abychom mohli správně určit postavení přízvuku na slově, je třeba znát dvojhlásky a trojhlásky, kromě toho rozeznávat, které samohlásky jsou silné a které slabé. Vše najdete zde.



Samohlásky

Ve španělštině máme pět samohlásek A E I O U.
Y sem nepatří, počítá se mezi souhlásky!

Silné samohlásky

Silné jsou proto, že mohou tvořit slabiky samostatně. To znamená, že mohou svým samostatnám postavením vytvořit slabiku te-a-tro* . V češtině může tvořit slabiku každá samohláska (ko-pre-ti-na, stra-na, bi-cy-kl**)
*Toto setkání dvou silných samohlásek je někdy též nazýváno hiát
**V češtině máme dvě slabikotvorné souhlásky - R, L

Ve španělštině jsou takové samohlásky pouze tyto tři: A E O

for-mal , che-co , po-co

 

Slabé samohlásky

Logicky nám zbývají dvě, a sice I a U.

Tyto dvě samohlásky nemůžou nikdy samy o sobě vytvořit slabiku (tj. nemohou stát osamotě a být slabikou). Mohou se ale srdužovat dohromady nebo připojovat k silným samohláskám, resp. souhláskám, a tak vytvořit slabiku, dvojhlásku či trojhlásku.

ma-nu-al , nue-vo , no-via pe-dir

Dvojhlásky

Jak již bylo řečeno, dvojhláska vzniká spojením dvou slabých samohlásek nebo přidružením slabé k silné. O dvojhlásku se nejedná v případě, kdy se vedle sebe vyskytují dvě silné samohlásky!

maestra = mae-stra ma-es-tra
Všechny samohlásky jsou silné, nemůžeme teda AE považovat za dvojhlásku

amáis
V tomto případě se už o dvojhlásku jedná. Došlo ke spojení silné A a slabé I. Slovo má dvě slabiky: A-mÁIs.

viejo = vie-jo
Spojením I a E jsme získali dvojhlásku, která tvoří slabiku. Druhá slabika je vytvořena silnou samohláskou O.

viudo = viu-do
V tomto případě je první dvojhláska tvořena spojením dvou slabých samohlásek U a I. Dohromady tedy vytvoří dvojhlásku a tím i slabiku. Druhá slabika slova je vytvořena silnou samohláskou O.

Trojhlásky

Trojhláska vzniká spojením dvou slabých samohlásek a jedné silné.

telefoneáis = te-le-fo-neáis te-le-fo-ne-áis
EÁI není trojhláskou, protože by se jednalo o spojení dvou silných a jedné slabé samohlásky.

continuáis = con-ti-nuáis
Zde už jde o trojhlásku, spojila se silná A se slabými U a I.

Určování přízvuku

Jak se na slovech určuje přízvuk si můžete přečíst v článku Přízvuk a vázání slov.

 • Jestliže je dvojhláska složená ze silné a slabé samohlásky na místě přízvuku - v přízvučné slabice - pak stojí přízvuk na té silné:

viejo - dvojhláska IE - přízvuk bude na silné, čili E

bailo - dvojhláska AI - přízvuk na silné = A

 • Jestliže je dvojhláska složená ze dvou slabých samohlásek na přízvučné slabice, pak stojí přízvuk na té druhé:

ruina - dvojhláska UI - přízvuk na druhé = I

viudo - dvojhláska IU - přízvuk na druhé = U

 • U trojhlásek je většinou přízvuk označen, zpravidla stojí na silné:

continuáis - - trojhláska UÁI - přízvuk na silné (je označen graficky) Á

Jestliže je přízvuk nepravidelný, je značen graficky, pak se dvojhláska ruší a jedná se o dvě slabiky

país - pa-ís
Dvojhláska je zrušena - AÍ se rozděluje na A a Í, neboť je přízvuk graficky značen na Í. Normálně by se jednalo o jednoslabičné slovo pais.

ZÁVĚR

 • Ve španělštině existuje pět samohlásek.
 • Ypsilon mezi samohlásky nepatří, je to souhláska.
 • Samohlásky se dělí na silné (A,O,E) a slabé (U,I)
 • Silné jsou proto, že mohou vytvořit slabiku tím, že stojí samostatně (te-a-tro)
 • Slabé tvoří slabiky jen ve spojení s jinými samohláskami či souhláskami
 • Dvojhláska vzniká spojením silné a slabé (ai, au, ei, eu, oi, ou, ua, ue, uo, ia, io, ie) nebo dvou slabých samohlásek (iu, ui)
 • Trojhláska vzniká spojením silné samohlásky a dvou slabých.
 • Slabé samohlásky nemusí tvořit dvojhlásku (PAIS) tím, že se na nich označí přízvuk (PAÍS)

 



Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Agudas, llenas, esdrújulas, sobresdrújulas, hiato

Agudas, llanas (graves), esdrújulas a sobresdrújulas, čtyři skupiny slov z hlediska polohy přízvuku, u některých přízvuk vyznačíme pomocí tilde, další slova obsahují hiato. Co to vlastně všechno znamená?
STARTER

Stupňování přídavných jmen

Článek o tvoření druhého a třetího stupně přídavných jmen ve španělštině a popis jevu, který u nás nemáme – elativ
STARTER

Přízvuk a vázání slov

Ve španělštině hraje velice důležitou roli slovní a větný přízvuk. Jen na přízvuku někdy záleží význam slov. Druhou velice důležitou věcí pro správné vyjadřování je znalost vázání slov. Španělé velice často vážou slova tak, že jim mnohdy ani nemůžeme rozumět. Tím, že spojují slova, se ovšem mění i výslovnost některých písmen.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

Copyright 2008–2018 Vitware s.r.o. Ochrana osobních údajů Podmínky užívání

TOPlist