Byl jednou jeden...

PRE Vydáno dne 12.10.2021

V každém jazyce se především v pohádkách setkáme s frází „bylo nebylo“ či " žil jednou jeden…" Jak tuto frázi říci španělsky se dočtete zdeBylo nebylo

Tradiční začátek pohádek “bylo nebylo” či “byl jednou…” má svou obdobu i v jiných jazycích, např. v angličtině známe “once upon a time”. Ve španělštině tomuto obratu odpovídá vazba “Érase una vez…”

Érase una vez un rey en su castillo TTT *1

Jedná se o ustálenou vazbu slovesa SER která se používá ve třetí osobě jednotného čísla a v čase souminulém (protože se jedná o okolnost v minulosti, o neohraničený děj):

SER → ERA

která je zvratná (pro třetí osobu je to zvratné zájmeno SE). Zájmeno se zde přidává za časovaný tvar slovesa, čímž se vytváří potřeba označovat přízvuk. Toto připojování zájmena na časovanou formu považujeme za archaickou a v současné španělštině se s ní takřka nesetkáme:

ERA + SE = ÉRASE

a následně se připojuje násobná číslovka “jednou”, čili UNA VEZ:

ÉRASE UNA VEZ

V tomto spojení vazba vydržela právě díky vyprávění dětem a předáváním z generace na generaci. Sloveso SER zde má existenční funkci pro neznámé či blíže neurčené věci, kterou v dnešní španělštině přebralo sloveso haber:

Hay un rey en ese castillo TTT *2 Hay dos supermercados en nuestra ciudad TTT *3

Převedeme-li sloveso do souminulého času a přidáme-li číslovku jednou (una vez), pak bychom v současné španělštině tuto vazbu mohli vyjádřit jako:

HABÍA UNA VEZ

Había una vez un rey en su castillo TTT *4

Jedná se o využívání tzv. imperfecto narrativo, který se vyskytuje často právě v pohádkách a příbězích:

Érase una vez un rey en su castillo. El rey tenía dos hijas. TTT *5

Byl jednou jeden král – neohraničená okolnost, král žil v minulosti delší dobu. Ten král měl dvě dcery – dvě dcery neměl jen v jeden okamžik, ale dlouhou dobu svého života, opět se jedná o okolnost, zde imperfecto narrativo, které podkresluje příběh a vytváří půdu k událostem, které přijdou.

V množném čísle se držíme základních gramatických pravidel, sloveso SER se tedy bude časovat ve třetí osobě plurálu, tzn. ERAN, a k němu se připojí zvratné zájmeno pro tuto osobu, což je opět SE:

ÉRANSE UNA VEZ…

Éranse una vez un rey y una reina. TTT *6 Éranse una vez tres hermanos. TTT *7

Nicméně…

Slovník RAE nevylučuje použití ÉRASE una vez i pro plurál, ať už na základě faktu, že se jedná o ustálenou vazbu, či kvůli podobnosti s ustálenou vazbou HABÍA UNA VEZ.

Shrnutí

Vazba érase una vez je archaické používání slovesa SER pro vyjádření existence, které se dodnes používá v této ustálené formě, a to především v pohádkách

V češtině této vazbě odpovídá “byl jednou…”

Vazbu lze používat i pro množné číslo, ačkoliv Španělská královská akademie doporučuje užívat množného čísla éranse una vez

Vazba je zaměnitelná s neměnným obratem había una vez

Příklady

Érase una vez un rey. TTT *8

Érase una vez una reina. TTT *9

Había una vez un rey. TTT *10

Había una vez una reina. TTT *11

Éranse una vez un rey y una reina. TTT *12

Había una vez un rey y una reina. TTT *13

Érase una vez un rey y una reina. TTT *14

Éranse una vez siete tribus. TTT *15

Había una vez siete tribus. TTT *16

Překlad:
 1. Žil jednou jeden král ve svém hradu
 2. V tom hradu je král
 3. V našem městě jsou dva supermarkety
 4. Byl jednou jeden král ve svém hradu
 5. Byl jednou jeden král. Ten král měl dvě dcery.
 6. Byl jednou jeden král a jedna královna
 7. Byli jednou tři bratři
 8. Byl jednou jeden král.
 9. Byla jednou jedna královna.
 10. Byl jednou jeden král.
 11. Byla jednou jedna královna.
 12. Byli jednou jeden král a královna.
 13. Byli jednou jeden král a královna.
 14. Byli jednou jeden král a královna.
 15. Bylo jednou sedm kmenů.
 16. Bylo jednou sedm kmenů.


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Příslovce na -mente

Povětšinou se jedná o příslovce způsobu, jejich tvorba je jednoduchá, opšem používání není tak časté, díky lidské vlastnosti usnadňovat si práci se často nahrazují kratšími vazbami či opisy se stejným významem.
STARTER

Představování

Několik užitečných a potřebných frází pro každodenní styk – jak se představíme a jak se optáme druhých na jejich jméno?
ALL LEVELS

Nová maturita - didaktický test 2011, 7. část

Jeden z několika testů v rámci didaktického testu nové maturity, zaměřený na POROZUMĚNÍ TEXTU.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

Copyright 2008–2021 Vitware s.r.o. Ochrana osobních údajů Podmínky užívání

TOPlist