Refranes

ALL LEVELS Vydáno dne 29.10.2008

Výběr několika španělských přísloví a rčení.Přísloví (los refranes)


Miguel de Cervantes y Saavedra ve svém díle Důmyslný rytíř Don Quijote de La Mancha definoval pojem „refrán“ takto:

„Los refranes son sentencias breves, sacadas de la experiencia y especulaciones de nuestros antiguos sabios“ TTT


A mal tiempo, buena cara
Ve zlém čase veselá tvář
-I v těžkém období chodit s úsměvem-


Quien mal anda, mal acaba.
Kdo špatně chodí, špatně skončí
-Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí-


Perro que ladra, no muerde
-Pes, který štěká, nekouše-


Matar dos pájaros de un tiro
Zabít dva ptáky jednou ranou
-Zabít dvě mouchy jednou ranou-


Más vale pájaro en mano, que cien volando
Větší cenu má pták v ruce než sto letících
-Lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše-


ce

Mucho ruido y pocas nueces
Velký rámus a málo ořechů (plodů)
-Mnoho řečí a skutek utek-


Más vale poco que nada
Větší cenu má něco nežli nic
-Lepší něco nežli nic-


Ojos que no ven, corazón que no siente
-Co oči nevidí, to srdce nebolí-


Lo que en los libros no está, la vida te enseñará
-To, co není v knihách, tě naučí život-


El amor es ciego
-Láska je slepá-


Quien no tiene, perder no puede
Kdo nemá, ztratit nemůže
-Kdo nic nemá, nemá co ztratit-


De noche todos los gatos son negros
-V noci jsou všechny kočky černé-


A su tiempo maduran las brevas
Úspěchy zrají časem
-Trpělivost růže přináší-


 


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Příslovce na -mente

Povětšinou se jedná o příslovce způsobu, jejich tvorba je jednoduchá, opšem používání není tak časté, díky lidské vlastnosti usnadňovat si práci se často nahrazují kratšími vazbami či opisy se stejným významem.
ALL LEVELS

Postavení přídavných jmen

Přídavná jména stojí zpravidla za podstatnými jmény. V některých případech je ovšem můžeme přesunout před podstatná jména, často tím dosáhneme určité významové změny. Někdy se naopak nacházejí pouze před substantivy.
STARTER

Stupňování přídavných jmen

Článek o tvoření druhého a třetího stupně přídavných jmen ve španělštině a popis jevu, který u nás nemáme – elativ
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Refranes 7 10403 Od Johana poslední příspěvek
před 9 lety

Copyright 2008–2018 Vitware s.r.o. Ochrana osobních údajů Podmínky užívání

TOPlist