Refranes

ALL LEVELS Vydáno dne 29.10.2008

Výběr několika španělských přísloví a rčení.Přísloví (los refranes)


Miguel de Cervantes y Saavedra ve svém díle Důmyslný rytíř Don Quijote de La Mancha definoval pojem „refrán“ takto:

„Los refranes son sentencias breves, sacadas de la experiencia y especulaciones de nuestros antiguos sabios“ TTT


A mal tiempo, buena cara
Ve zlém čase veselá tvář
-I v těžkém období chodit s úsměvem-


Quien mal anda, mal acaba.
Kdo špatně chodí, špatně skončí
-Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí-


Perro que ladra, no muerde
-Pes, který štěká, nekouše-


Matar dos pájaros de un tiro
Zabít dva ptáky jednou ranou
-Zabít dvě mouchy jednou ranou-


Más vale pájaro en mano, que cien volando
Větší cenu má pták v ruce než sto letících
-Lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše-


ce

Mucho ruido y pocas nueces
Velký rámus a málo ořechů (plodů)
-Mnoho řečí a skutek utek-


Más vale poco que nada
Větší cenu má něco nežli nic
-Lepší něco nežli nic-


Ojos que no ven, corazón que no siente
-Co oči nevidí, to srdce nebolí-


Lo que en los libros no está, la vida te enseñará
-To, co není v knihách, tě naučí život-


El amor es ciego
-Láska je slepá-


Quien no tiene, perder no puede
Kdo nemá, ztratit nemůže
-Kdo nic nemá, nemá co ztratit-


De noche todos los gatos son negros
-V noci jsou všechny kočky černé-


A su tiempo maduran las brevas
Úspěchy zrají časem
-Trpělivost růže přináší-


 


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Nepravidelná slovesa O - UE

Další skupinou sloves se zmenou kmenové samohlásky jsou slovesa se základním O, které se pod přízvukem mění na UE.
ALL LEVELS

Zvratná slovesa

Test na zvratná slovesa. Podle příkladu doplňte vhodně vyčasované zvratné sloveso. Pozor na nepravidelná slovesa nebo slovesa se změnou kmenové samohlásky, resp. souhlásky, pozor na vazby s infinitivy a rozkazy.
ELEMENTARY

Zvratná slovesa

Pletu si, pletu se, mýlíte se, myji si,…jen nepatrný zlomek z velké hromady zvratných sloves, které v našem mateřském jazyce máme. Najdeme je i v jiných jazycích, stejně jako ve španělštině. Některá jsou zvratná v obou jazycích. Obtížné na nich je asi především to, že některá, která jsou zvratná v češtině, ejsou už zvratná ve španělštině nebo naopak. Jinak jejich utvoření není nijak obtížné, je to velmi podobné nesamostatným osobním zájmenům.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Refranes 7 9704 Od Johana poslední příspěvek
před 8 lety

Copyright 2008–2018 Vitware s.r.o. Ochrana osobních údajů

TOPlist