španělština zdarma

Podmiňovací způsob přítomný

PRE Vydáno dne 24.02.2013

Kromě oznamovacího a rozkazovacího způsobu existuje i třetí, podmiňovací. Jak už sám název napovídá, popisuje podmíněné děje, vyjadřuje podmínky, či přání, ostatně to všichni známe…Kdyby neblo kdyby, nebyly by chyby. V tomto článku je vysvětlena tvorba a užívání kondicionálu.<h1> Podmiňovací způsob přítomný (condicional)</h1>

Podmiňovací způsob přítomný vyjadřuje podmníku, přání, nejistotu, aj. Popisuje potenciálně možný děj: Kdybych měl auto, mohl bych jet na dovolenou. V uvedené větě byla vyslovena podmínka, že nemůže jet na dovolenou, pokud nemá auto, ale nikdo nevylučuje, že auto jednoho dne bude vlastnit. Je to tedy potenciálně možný děj. Tvoří se podobným způsobem jako budoucí čas prostý, tedy přidáním koncovek k infinitivu.

.

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1 -ÍA -ÍAMOS
2 -ÍAS -ÍAIS
3. -ÍA -ÍAN

Koncovky jsou shodné pro všechny tři třídy bez rozdílu:

Osoba Hablar Comer Punir
1. hablaría comería puniría
2. hablarías comerías punirías
3. hablaría comería puniría
1. hablaríamos comeríamos puniríamos
2. hablaríais comeríais puniríais
3. hablarían comerían punirían

Přízvuk je ve všech osobách značen graficky.


Stejně jako u budoucího času, jsou tvary kondicionálu výsledkem spojení infinitivu a časovaného slovesa haber, ještě z dob staré kastilštiny. Sloveso haber, nerozdíl od budoucího času, mělo tvary kondicionálu:

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1 HABLAR HÍA HABLAR HÍAMOS
2 HABLAR HÍAS HABLAR HÍAIS
3. HABLAR HÍA HABLAR HÍAN

Takže, chtěl-li nějaký ten don Pedro říci, že bude mluvit se svým přítelem, jeho věta by zněla takto:

Hablar hía con un amigo mío. TTT *1

Vývojem španělského jazyka a také zvyšující se rychlostí životního stylu a potřeby člověka si vše usnadňovat, se tyto tvary začaly zkracovat. Ze slovesa haber se odtrhnulo H, které se stejně nevyslovovalo, a zbylé tvary se připojily k infinitivu. Ty ovšem byly přízvučné (hía, hías, hía…), označoval se u nich grafický přízvuk, proto se po spojení s infinitivem také značí:

HABLAR HÍA – HABLAR HÍA – HABLAR-ÍA – HABLARÍA


<h2> Použití:</h2>

 • podmíněný děj
 • přání
 • zdvořilá žádost a dotaz
 • pravděpodobnost v minulosti

<h2> Příklady:</h2>

Saltaría pero me duelen los pies. TTT *2

Leería. TTT *3

Me prestaría usted atenció, ¿por favor? TTT *4

Cuando pasabamos por la avenidad, serían las dos. TTT *5
Pravděpodobnost v minulost – nejsme si jistí, kolik bylo hodin, ale rozhodně bylo po obědě a tak mohlo být kolem dvou hodin.

Sé que no querrías vivir en mi país. TTT *6

Os la mostraríamos, pero hoy no está aquí. TTT *7

Apagarías la televisión. TTT *8
Můžeme také ale přeložit jako zdvořilý rozkaz – vypni televizi. Velmi často se takto rozkaz vyjadřuje namísto používání strohého rozkazovacího způsobu.

<h2> Nepravidelná slovesa</h2>

Slovesa se změnou kmenové hlásky pod přízvukem jsou beze změny:

Cerrar: cerraría, cerrarías, cerraríamos,…
Dormir: dormiría, dormirías, dormiríamos,…
Sentir: sentiría, sentirías, sentiríamos,…
Conocer: conocería, conocerías, conoceríamos,…

Samostatná nepravidelná slovesa mají obdobné změny jako v budoucím čase. Je to tím, že se tvoří pomocí koncovek a infinitivu, takže změny jsou stejné. O tom, která se mění a jakým způsobem, naleznete více v tomto článku o budoucím čase, kde stačí jen nahradit koncovky budoucího času za koncovky podmiňovacího způsobu.

 
Překlad:
 1. Mluvil bych se svým přítelem.
 2. Skákal bych, ale bolí mě nohy.
 3. Četl bych (si).
 4. Věnoval byste mi pozornost, prosím?
 5. Když jsme se procházeli po třídě, byly asi dvě hodiny.
 6. Vím, že bys nechtěl žít v mé zemi.
 7. Ukázali bychom vám ji, ale dnes tu není.
 8. Vypnul bys televizi?


Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Podmiňovací způsob

Primitivní doplňovačka zaměřená na kondicionál neboli podmiňovací způsob.
PRE-INTERMEDIATE

Subjuntivo #1a Prézens - tvary

V předchozím čísle jsme se se subjuntivem seznámili a v tomto čísle si objasníme tvorbu jeho sloves v přítomném čase.

STARTER

Příslovce na -mente

Povětšinou se jedná o příslovce způsobu, jejich tvorba je jednoduchá, opšem používání není tak časté, díky lidské vlastnosti usnadňovat si práci se často nahrazují kratšími vazbami či opisy se stejným významem.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář