Indefinido vs. perfecto

INTERMEDIATE Vydáno dne 08.05.2014

Článek pojednávající o rozdílnost využívání předpřítomného času a minulého času jednoduchého.Oba dva časy se dají využívat pro popis téže věci, ovše většinou jde o hledisko pozorování, které se tím mění.

Pretérito indefinido

se používá pro popis dějů a událostí, které se staly v minulosti a v minulosti byly také ukončeny, takže jsou mnohdy doprovázeny časovými údaji jako včera, minulý týden, v roce 1918,… Dále jimi popisujeme jednorázové děje či události.

La semana pasada estuve en Viena. TTT

Minulý týden jsem byl ve vídni. Přijel jsem tam, pobyl jsem tam, odjel jsem a už tam nejsem. Fakt, že jsem tam byl, už je ukončený a neplatí. Stalo se to minulý týden, a ten už je taky za námi.

Pretérito perfecto compuesto

se využívá pro děje, které započaly a odehrávaly se v minulosti, ale stále mají nějakou souvislost s přítomností, tzn. že do ní mohou stále zasahovat, stále probíhají, mají nějaký výsledek v současnosti nebo doposud nejsou ukončené. Často je tento čas doprovázen výrazy jako dnes, tento rok, nedávno, před chvílí, v poslední době, toto ráno, ad.

No he estado nunca en Vienna. TTT

Nikdy jsem ve Vídni nebyl. Nikdy v minulosti, a ani nyní tam nejsem. Zde je spojitost minulosti s přítomností. Dané tvrzení se ještě stále může změnit, je možné, že tam pojedu příští rok. Ale doposud, od mého narození v minulosti až po současný okamžik, kdy toto oznamuji, jsem tam nebyl.

_____________­________________

Oba časy můžeme používat pro popisy též dějů a událostí, ovšem každý čas bude mít jiný význam a jiný úhel pohledu.

Jako pomůcku si můžeme dát dvě slova: TAM (TEHDY) a ZDE (NYNÍ)

Tam nebo tehdy je výraz pro indefinido, minulý čas, který se odehrál v minulosti, proto je tam. Předpřítomný zasahuje do přítomnosti, proto tady.

El año pasado me casé. TTT

Loni je tam, tehdy, je to minulost a letos už je nová kapitola, použijeme pomůcku TAM.

Este año me he casado. TTT

Letos, současný rok stále probíhá, proto není ukončen, je to ZDE, stále v mé přítomnosti. Použijeme předpřítomný čas. Oženil jsem se sice před přítomností – již dříve, ale tento rok stále trvá – přítomnost.

Jiný příklad: Jsem prodejce aut. Sedím s přítelem na skleničnce, je leden a povídáme si o prodeji:

  • ¿Has vendido un coche este mes? TTT
  • Sí, he vendido tres coches. TTT

Protože stále mluvíme o tomto měsíci, který stále trvá, používáme předpřítomný čas. Je to ZDE. NYNÍ

Stejná situace, ale jiný čas. Je už únor:

  • ¿Has vendido un coche en enero? TTT
  • Sí, vendí tres coches. TTT

Mluvíme o předešlém měsíci, který už není, je TAM, TEHDY, takže indefinido.

Mluvíme-li o událostech, jež se odehrály nedávno, před chvílí, používáme předpřítomný čas, ale můžeme současně i minulý jednoduchý:

Pedro se ha ido hace un par de minutos. TTT Pedro se fue hace un par de minutos. TTT

Jaký je mezi nimi rozdíl? Jde o naše cítění.:

Považuje-li se daný děj za součást přítomnosti nebo ho vnímáme nějakým způsobem stále s přítomností spojený, pak používáme předpřítomný čas:

Pedro ha hablado conmigo y luego se ha idoTTT

Řekněme, že je 12:00 v poledne. Petr tu byl a mluvil se mnou před deseti minutami a odešel s pěti. Situaci stále vnímáme jako téměř současnou, tak nedávnou, že se nedá považovat za minulost. Mluvil jsem s ním sice před deseti minutami, ale těch deset minut snad není tolik, aby to mohlo být vnímáno jako minulost, spojujeme si to stále s přítomností, protože to je jen okamžik. Stalo se to ZDE. NYNÍ.

Považuje-li se daná událost či děj za skutečnost ukončenou, za samu o sobě vzniklou, proběhnutou a do přítomnosti už nijak nezasahující, použijeme minulý čas prostý:

Pedro habló conmigo y luego se fue.TTT

Může se jedna o situaci, kdy jsme s Petrem mluvili, např. před půl hodinou a odešel, už je to dvacet pět minut, ale může se jednat i o situaci stejnou jako minulý příklad – je to pět minut co odešel a deset, co jsme s ním mluvili. Pro nás je ale daná situace ukončená. Stalo se to, mluvili jsme s ním, rozloučili se a je pryč. Deset minut je už dávná minulost a nevnímáme ho nebo nechceme v nějakém spojení s přítomností, spíše se soustřeďujeme na fakt, že už tu není, že odešel a tím to se stalo v minulosti. Použijeme minulý čas stalo se to TAM. TEHDY.

Příklady:

Desde esta manana hasta ahora no habéis dicho ni una sola palabra. TTT

Od počátku tohoto týdne až doposud, čili i nyní, a tento týden stále trvá, není to ukončené. Proto předpřítomný čas.

No dijisteis ayer ni una sola palabra.

Minulý čas nám napovídá, že se jedná o minulost, která je již ukončená – včera. Dnes je dnes a včera je již minulostí.

Mi marido ha viajado a India este verano.

Můj manžel tam odejel tento rok, toto léto a tento rok stále trvá,čili se jedná o stále platný děj, on tam ještě stále je, čímž se zasahuje i do přítomnosti. NYNÍ.ZDE.

Mi marido viajó a India el verano pasado.

Odjel tam loni a letos už je jiný pojem. Loňský rok už pominul, dané konstatování již nemá žádnou platnost v přítomnosti.

Pablo Picasso, durante toda su vida no fumó.

Pablo Picasso je již mrtvý, proto i celý jeho život je věc minulosti. Narodil se, žil a umřel v minulosti.

Yo, durante toda mi vidano he fumado.

Já, oproti minulému příkladu,. jsem stále naživu, jinak bych tato slova nemohl napsat. Od mého narození v minulosti až sem TADY, ZDE stále nekouřím, použiji tedy předpřítomný čas, protože se jedná o věc přítomnou i přepřítomnou (nekouřil jsem)

Tu mujer ya está aquí. Ha venido a las diez.

Ta žena přišla v deset, před takovou chvílí, kterou nepovažujeme za minulost, ale stále za přítomnost, soustřeďujeme se na souvislost s přítomností, na to, že je stále zde

Tu mujer ya está aquí. Vino a las diez.

Žena přišla v deset a je to pro nás spíše delší doba, kterou považujeme za minulost. TEHDY. TAM někdy přišla. Soustřeďujeme se na spíše na samotný akt toho, že přišla a to už je za námi.

Hace un momento que salió.

Je to moment co odešel. Ale my to vidíme spíše jako minulou událost, protože už tady není nebo protože i ten moment je pro nás věcí minulou.

Hace un momento que ha salido.

Je to moment co odešel a pojíme si ho spíše s přítomností, protože takový okamžik co je pryč se nedá brát jako minulost.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Indefinido vs. perfecto #2

Další test zaměřující se na kontrast mezi minulým časem jednoduchým – indefinido – a předpřítomným časem – perfecto.

INTERMEDIATE

Indefinido vs. perfecto #1

Kontrolní test, ve kterém si ověříte, zda jste pochopili rozdílnost používání času minulého prostého – indefinodo – a času předpřítomného – perfecto.
INTERMEDIATE

Indefinido vs. imperfecto

Dva stěžejní minulé časy (pomineme-li předpřítomný a předminulý), které mohou nám, kteří se španělštinu učíme, nadělat nejeden a nemalý problém. O každém času už článek vyšel, přesto by bylo vhodné si oba časy dát vadle sebe a podívat se, jakým způsobem mohou měnit význam výpovědi, jestliže se využijí špatně.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Indefinido vs. perfecto 1 4241 Od Káťa Mužíková poslední příspěvek
před 5 lety

Copyright 2008–2018 Vitware s.r.o. Ochrana osobních údajů Podmínky užívání

TOPlist