španělština zdarma

Quedar vs quedarse

ALL LEVELS Vydáno dne 02.11.2021

Sloveso quedar má ve španělštině základní význam zbývat. Má i svou zvratnou formu quedarse, která mění význam na zůstat. Kromě těchto dvou explikací se však obě formy mohou používat i pod jinými významy. Které to jsou se dočtete v dnešním článku.Quedar

Zbývat

Základním významem tohoto slovesa, pokud není ve zvratné formě, je „zbývat“

¿Tendrás que repetir el examen? ¿Qué otro me queda? TTT *1

No me queda otro remedio que pagar la deuda a Pedro. TTT *2

Estamos casi listos. Nos quedan tres horas de trabajo. TTT *3

Bytí a existence (doplněk)

Dalším významem tohoto slovesa je vyjádření existence, bytí něčeho nebo někoho – ovšem pozor – spíše jakožto doplňěk k absenci a neexistenci něčeho jiného (i naopak). Často se s tímto slovesem setkáváme v restauracích, kdy nám číšník oznamuje, že některá jídla už nejsou, ale jiná ještě jsou. Význam slovesa bychom si pak mohli vyložit i jako základní „zbývat“, viz následující příklady:

Camarero, me pone un pulpo a la gallega, por favor. – Lo siento, no queda pulpo, pero hay unos calmares riquísimos. TTT *4

Ya no queda arroz. Tengo que servir más? TTT *5

Tengo hambre. ¿Queda algo para comer? TTT *6

Popis zbývajícího časového úseku nebo vzdálenosti

Kromě vzdálenosti jako takové se slovesem quedar popisuje i vzdálenost zbývající do cíle, stejně jako i čas, který zbývá do dosažení cíle. V tomto případě můžeme pro sloveso quedar ponechat význam „zbývat“. Jedná se o použití bez předložky.

Me quedan todavía 25 kilómetros para cumplir con mi meta. TTT *7

Solo quedan 5 minutos para llegar a Badajoz. TTT *8

Pronto voy a tener el cumpleaños. Ya queda solo un mes. TTT *9

Vyjádření vzdálenosti či zeměpisné polohy

Dalším případem, kdy lze použít slovesa quedar, je popis vzdálenosti nebo zeměpisné polohy. Quedar se v tomto případě neváže s žádnou předložkou. Jedná se o ekvivalent k frázi*está situado*, případně samotnému está.

Mi casa queda al lado de la tuya. TTT *10

Madrid queda a 505 kilómetros de Barcelona. TTT *11

¿Dónde está Palencia? Palencia queda en Castilla y León.

Lze také říci

Mi casa está al lade de la tuya. nebo *Mi casa está situada al lado de la tuya.**

Madrid está a 505 kilómetros de Barcelona nebo Madrid está situado a 505 kilómetros de Barcelona.

¿Dónde está (situada) Palencia? Palencia está (situada) en Castilla y León.

Výsledek činnosti nebo chování

Sloveso quedar se může použít k popisu výsledku nějakého lidského jednání a chování. V takovém případě je bez předložky.

Cuando cambiéis de casa, quedaréis muy felices. TTT *12

Mi mujer ha tenido hambre todo el día y por eso la torta queda comida. TTT *13

Xavier dejó a su novia y ella queda siempre unfeliz. TTT *14

Padnout, slušet

Jedním z dalších významů tohoto slovesa je „padnout“ nebo „slušet“. Jedná se obvykle o vyjádření osobního názoru mluvčího. Sloveso se používá bez předložky.

Esta falda te queda mejor que la otra. TTT *15

Creo que el pelo rubio me queda bien. TTT *16

¿Cómo te quedan los zapatos? TTT *17

Sjednávání schůzek

Pojí-li se sloveso quedar s předložkou con, pak se užívá v souvislosti s domluvenými sekáními, schůzkami, apod.

Hoy queda con su abogado para discutir su querella TTT *18 Tengo que quedar con mi jefe a las diez. TTT *19

¿Cuándo y dónde quedamos? TTT *20

El presidetnte de Chile quedará con el de Uruguay hoy a las seis de la tarde. TTT *21

V případě otázek s použitím slovesa quedar se předložka vynechává.

Vyjádření shody a souhlasu

Sloveso quedar můžeme dále použít pro vyjádření souhlasu. V takovém případě je následováno předložkou en. Jeho ekvivalentem je sloveso acordar.

¿Quedasteis en algo? TTT *22

No creo que quedemos en las condiciones. TTT *23

¿En qué quedamos? ¿Vamos a ir al cine esta tarde o no? TTT *24

Quedarse

Zůstat

Oproti quedar TTT *25 má zvratná forma quedarse základní význam zůstat

Esta party es estupenda. Voy a quedarme aquí hasta la noche. TTT *26

El mes que viene trabajaré en una filial en Astorga. Me quedaré en casa de mi tío. TTT *27

Porque no se sentió bien, se quedó en casa. TTT *28

Změna stavu

Zvratné sloveso quedarse může někdy také vyjadřovat změnu stavu.

Su viaje era tan larga que se quedaron todos dormidos. TTT *29

Nosotros todos nos quedamos muy enfadados cuando sabemos de lo que el hombre es capable. TTT *30

Después del accidente se quedó ciego. TTT *31

Nabývání a získávání

Méně častým významem slovesa quedarse je něco získat, něco si pořídit nebo vybrat. Sloveso je pak v předložkovém spojení s con: quedarse con…

Quisiera las dos bicis, pero me quedo noc la de montaña. TTT *32

Puedes quedarte noc mi libro, ya no lo necesito. TTT *33

Después del divorcio, su exmujer se quedó con la casa. TTT *34

Ztráta či vyčerpání zdrojů

Pokud se se slovesem quedarse pojí předložka sin, pak nabývá významu ztráty, tzn. že nám něco došlo, že jsme vyčerpali zdroje, že jsme něco ztratili.

Tenía que comprar pienso para nuestro perro porque nos habíamos quedado sin él. TTT *35

He tenido que perder mis llaves porque me quedo sin ellas. TTT *36

Él es un alcohólico crónico. Unos días después de su sueldo ya se queda sin dinero. TTT *37

Překlad:
 1. Budeš muset opakovat ten test? Co mi zbývá jiného?
 2. Nezbývá mi nic jiného než splatit ten dluh Petrovi.
 3. Jsme téměř hotovi. Zbývají nám tři hodiny práce.
 4. Pane vrchní, dám si chobotnici po galicijsku. – Lituji, ta už není, ale máme vynikající kalamáry.
 5. Už není rýže. Mám přinést další?
 6. Mám hlad. Je ještě něco k jídlu?
 7. Zbývá mi ještě 25 kilometrů abych splil svůj cíl.
 8. Do Badajozu to je už jen 5 minut. / Do Badajozu ZBÝVÁ jen 5 minut.
 9. Brzo budu mít narozeniny. Už (zbývá) jen měsíc.
 10. Můj dům stojí vedle toho tvého.
 11. Madrid leží 505 km od Barcelony
 12. Až se přestěhujete, budete velmi šťastni.
 13. Má žena měla celý den hlad a proto je dort snězený.
 14. Xavier se rozešel se svou přítelkyní a ta je stále nešťastná.
 15. Tahle sukně ti padne líp než ta druhá.
 16. Myslím, že mi blond vlasy sluší.
 17. Jak ti padnou ty boty?
 18. Dnes má schůzku se svým právníkem aby projednali žalobu.
 19. Musím se sejít se svým šéfem.
 20. Kdy a kde se sejdeme?
 21. Prezident Chile se dnes v šest večer sejde s prezidentem Uruguaye.
 22. Dohodli jste se na něčem?
 23. Nemyslím si, že se domluvíme na podmínkách.
 24. Na čem se domluvíme? Půjdem večer do kina nebo ne?
 25. zbývat
 26. Tahle párty je úžasná. Zůstanu tady do noci.
 27. Příští měsíc budu pracovat na pobočce v Astorze. Budu bydlet /zůstanu u mého strýce.
 28. Protože mu nebylo dobře, zůstal doma.
 29. Jejich cesta byla tak dlouhá, že všichni usnuli.
 30. My všichni jsme velmi rozčilení, když víme čeho je ten člověk schopen.
 31. Po té nehodě oslepl.
 32. Chtěla bych obě kola, ale nechám si to horské.
 33. Můžeš si nechat mou knihu, já už ji nepotřebuji.
 34. Po rozvodu si dům nechala jeho exmanželka.
 35. Musela jsem koupit granule pro psa, protože nám došly.
 36. Musel jsem ztratit klíče, protože je nemám.
 37. Je to notorický alkoholik. Několik dní po výplatě už nemá peníze.


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Slovní obraty se zvířaty

Darovanému koni na zuby nekoukej, tak zní známé rčení, jehož význam si zde nemusíme vysvětlovat. Zajímavé je, že existuje i ve španělštině. Jak se vyjádří toto a několik dalších se dočtete v dnešním článku.

INTERMEDIATE

Indefinido vs. imperfecto

Dva stěžejní minulé časy (pomineme-li předpřítomný a předminulý), které mohou nám, kteří se španělštinu učíme, nadělat nejeden a nemalý problém. O každém času už článek vyšel, přesto by bylo vhodné si oba časy dát vadle sebe a podívat se, jakým způsobem mohou měnit význam výpovědi, jestliže se využijí špatně.
PRE-INTERMEDIATE

Osobní zájmena přízvučná

Vedle osobních nesamostatných zájmen jsou ve španělštině i samostatná – přízvučná, která mohou fungovat samostatně. Ačkoli jsou některé tvary podobné, jsou zde i odlišnosti. Tato zájmena se využívají velmi často ve spojení s předložkami. Více v tomto článku.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář