španělština zdarma

Defektivní slovesa

INTERMEDIATE Vydáno dne 02.10.2022

Ve španělštině se vyskytuje skupina sloves, která netvoří všechny slovesné tvary, případně nemá některé časy. Většinou je lze z logické podstaty věci poznat a chybějící tvary ani člověka nenapadne vytvořit.Defektivní slovesa (Verbos defectivos)

Defektivní nebo někdy také neúplná slovesa jsou slovesa, která nemají úplnou konjugaci, protože jim chybí některé osobní tvary nebo slovesný čas: atañer TTT *1, concernir TTT *2, llover TTT *3, acontecer TTT *4,…

V první řadě si musíme uvědomit, že se nejedná o slovesa, která se vzhledem ke svému významu nepoužívají nebo zřídka používají v určitých osobách a časech. Jedním takovým je například sloveso nacer TTT *5. To se zřídkakdy používá v imperativu ¡nace! TTT *6 nebo ¡naced! TTT *7, tvyto tvary ale existují a sloveso není defektivní: Naced de nuevo de agua y de Espíritu Santo.¡ TTT *8. Podobně se mylně za defektivní mohou považovat slovesa, která mají nelibozvučné časované tvary, například roer TTT *9 a jeho časovaná forma v 1. osobě jednotného čísla yo roo TTT *10 (zde si doplňme, že vedle tohoto tvaru existují i royo a roigo)

Mezi defektivní slovesa se tedy řadí.

Slovesa neosobní

Tato slovesa nemají podmět a jsou časována pouze ve třetí osobě jednotného čísla. Zpravidla jse o slovesa, která se týkají počasí: llover** TTT *11, nevar TTT *12, *tronar TTT *13.

Aby to ale nebylo tak snadné, tato slovesa se používají pouze ve třetích osobách jednotného čísla a jsou tedy defektivní za předpokladu, že se týkají počasí. Někdy totiž mohou mít přenesený význam a v takovém případě je lze časovat: Llueven lágrimas TTT *14

Příklady: haber TTT *15, llover TTT *16, diluviar TTT *17, nevar TTT *18, tronar TTT *19, granizan TTT *20, relampaguear TTT *21, amanecer TTT *22, anochecer TTT *23, atardecer TTT *24, *garuar TTT *25

Slovesa druhé či třetí osoby

Tato slovesa se časují ve třetí osobě jednotného i množného čísla a dále mají tvary infinitivu, gerundia a příčestí. Zpravidla se jedná o slovesa vyjadřující abstraktní jevy.

Příklady: atañer TTT *26, abolir TTT *27, gustar TTT *28, holgar TTT *29, suceder TTT *30, acaecer TTT *31, transcurrir TTT *32

Opět si ale musíme dávat pozor na to, zda se jedná o primární význam, ze kterého vyplývá nesmyslnost časovaných forem – transcurro “odehrávám se, plynu– nebo sucedo "odehrávám se” a jsou tedy defektivní NEBO se jedná o nějaký přenesený, sekundární význam, například *“Después del trabajo huelgo mucho.” TTT *33

Ostatní defektivní slovesa

Krom těchto poměrně zařaditelných skupin jsou pak slovesa, která jsou defektivní z různých důvodů a není žádná pomůcka, jak je určovat. Jedná se například o: usucapir TTT *34, embaír TTT *35, fallir TTT *36, manir TTT *37

Příklady:

Ayer llovió todo el día. TTT *38

Me gustan mucho las chicas de Argentina. TTT *39

La sopa no tiene ningún sabor. Vamos a manirla. TTT *40

Pues huelgan los comentarios. TTT *41

¡Estás tan pálida! ¿Qué has sucedido? TTT *42

Esa ley se abolirá pronto. TTT *43

En Portugal anochece antes. TTT *44

*¿Qué pasa, tío? TTT *45

Muchos nombres famosos han sonido TTT *46

Hasta sus raíces se han podrido. TTT *47

Překlad:
 1. týkat se
 2. týkat se, zajímat
 3. pršet
 4. přihodit se
 5. narodit se
 6. roď se!
 7. roďte se
 8. Zroďte se znovu z vody a Ducha Svatého!
 9. ohryzat
 10. ohryzávám
 11. pršet
 12. sněžit
 13. hřmět
 14. Prší slzy
 15. být; nejedná-li se o parafráze typu he de… nebo složené časy – tam se nejedná o defektivní sloveso
 16. pršet
 17. lít jako z konve
 18. sněžit
 19. hřmět
 20. padat kroupy
 21. blýskat se
 22. rozednívat se
 23. stmívat se
 24. připozdívat se
 25. mrholit
 26. týkat se
 27. zrušit
 28. líbit se
 29. být zbytečný
 30. stát se
 31. stát se, přihodit se
 32. odehrávat se, plynout
 33. Po práci hodně lenoším.
 34. vydržet – právnický obrat
 35. napálit, ošálit
 36. nezdařit se, zmařit
 37. okořenit
 38. Včera pršelo celý den.
 39. Velmi se mi líbí dívky z Argentiny.
 40. Ta polévka nemá žádnou chuť. Dochutíme ji.
 41. Tak, komentáře jsou zbytečné.
 42. Jsi tak bledá! Co se stalo?
 43. Ten zákon se brzy zruší.
 44. V Portugalsku se stmívá dříve.
 45. Co se děje, člověče?
 46. Zaznělo mnoho slavných jmen.
 47. Shnili až ke kořenům.


Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Nepravidelná slovesa #3B (O → UE → U)

Vedle dalších skupin sloves, která mají změnu kmenových hlásek, je i skupina O → UE rozšířená o nepravidelné tvary U. Více v tomto článku

INTERMEDIATE

Nepravidelná slovesa #5 (-DUCIR)

Vedle skupiny sloves, která mají změnu C na ZC z důvodu zachování výslovnosti, je ještě další skupina, která má tuto změnu obohacenou o další, a to v minulém čase, potažmo subjunktivu, na „J“

INTERMEDIATE

Nepravidelná slovesa #2 (E → I)

Kromě změn (E-IE či O-UE) je další skupina sloves s kmenovou změnou, která se sice mění i v minulém čase, ale stejně jako v přítomném pouze z E na I.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář