ALL LEVELS

Interpunkce

Marek Vondruška | 7. 8. 2008

Ačkoliv se interpunkční znaménka projevují v mluveném slovu minimálně, v psaném slovu jsou nedílnou součástí jazyka.

Pokračování článku »

STARTER

Rozkazovací způsob kladný

Marek Vondruška | 7. 8. 2008

V tomto testu si můžete prověřit své znalosti v oblasti tvorby rozkazovacího způsobu kladného. Pokračování článku »

STARTER

Přídavná jména

Marek Vondruška | 7. 8. 2008 | komentáře: 1

Test k procvičení shody rodu a čísla u přídavných jmen. Pokračování článku »

STARTER

Přídavná jména

Marek Vondruška | 7. 8. 2008 | komentáře: 5

Přídavná jména slouží ke specifikaci, k určování, k odlišování. S podstatnými jmény se shodují v rodě a čísle. Pokračování článku »

ALL LEVELS

Určení času #2 - hodiny

Marek Vondruška | 7. 8. 2008 | komentáře: 5

Pokračování již načaté kapitoly o určovnání času, tentokrát specifičtějšího – hodiny. Pokračování článku »

STARTER

Rozkazovací způsob kladný

Marek Vondruška | 7. 8. 2008 | komentáře: 17

Španělština rozlišuje, jestli rozkazujeme v pozitivním významu (Běž a udělej to!) nebo v negativním významu (Nechoď tam a nedělej to!) V tomto dílu si povíme o rozkazu kladném. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Určení času #1

Marek Vondruška | 7. 8. 2008 | komentáře: 2

V následující kapitole naleznete výčet dnů, měsíců a ročních období ve španělštině. Pokračování článku »

ELEMENTARY

SER x ESTAR

Marek Vondruška | 7. 8. 2008 | komentáře: 2

Test zaměřený na rozdíl mezi dvěma výrazy pro sloveso být. Pokračování článku »

STARTER

Přivlastňovací zájmeno SVŮJ

Marek Vondruška | 7. 8. 2008

Článek o zvláštním přivlastňovacím zájmenu SVŮJ, které ve španělštině jako takové neexistuje. Pokračování článku »

ALL LEVELS

Původ TILDE ~ nad písmenem N

Marek Vondruška | 8. 7. 2008 | komentáře: 11

V tomto krátkém článku se dozvíte, proč Španělé používají zrovna vlnovku, kde má tento znak svůj původ. Pokračování článku »

ALL LEVELS

Španělské jazykolamy

Marek Vondruška | 8. 7. 2008 | komentáře: 5

Na této stránce naleznete několik španělských jazykolamů. Ty neslouží jen k pobavení a často marné snaze vyslovit je plynule a rychle, ale jsou také výborné pro procvičení výslovnosti. Pokračování článku »

STARTER

Základní číslovky #1

Marek Vondruška | 8. 7. 2008 | komentáře: 7

V tomto článku se seznámíme se základními číslovkami od jedné, vlastně od nuly, do devětadevadesáti. Pokračování článku »

STARTER

Přítomný čas #1

Marek Vondruška | 26. 6. 2008 | komentáře: 7

První test zaměřený na zopakování přítomného času všech tří slovesných tříd. Pokračování článku »

STARTER

Pozdravy

Marek Vondruška | 26. 6. 2008 | komentáře: 3

Vyberte vhodný pozdrav, který byste v daný čas použili. Použití je sice individuální, každý jedinec má den časově jinak rozvržený. Následující odpovědi jsou dělaná tak, že byste neměli váhat podle toho, co jsme si říkali. V opačném případě je správnou odpovědí ta nejpravděpodob­nější. Pokračování článku »

STARTER

Osobní zájmena

Marek Vondruška | 26. 6. 2008 | komentáře: 2

Ačkoliv se osobních zájmen ve španělštině neužívá tak hojně jako u nás, v češtině, je potřeba je umět a znát, protože především ve třetích osobách slouží jako významné identifikátory. Pokračování článku »

 

Copyright 2008–2021 Vitware s.r.o. Ochrana osobních údajů Podmínky užívání

TOPlist