španělština zdarma

Nepravidelná slovesa #4 (C → ZC)

ELEMENTARY Vydáno dne 19.04.2022

Už jsme se setkali se slovesy, které v některých osobách mění kmenovou samohlásku, jednou takovou skupinou byla změna o na ue a druhou změna e na ie. V tomto článku je to trochu jiné. Nemění se samohláska, nýbrž souhláska.V této skupině se souhláska C mění z důvodu zachování výslovnosti na ZC tam, kde by se jinak mohla vyslovovat jako /k/.

Nepravidelnost se projevuje v první osobě jednotného čísla oznamovacího způsobu přítomného času (conozco), u rozkazovacího způsobu a spojovacího způsobu přítomného času. Stejně jako u sloves se změnou E → IE a O ->UE i zde vycházíme z faktu, že jsou to všechno tvary, které vycházejí z přítomného času oznamovacího způsobu (conozco, conozcamos, ¡conozca!)

Jako vzor použijeme například sloveso CONOCER TTT *1

Většina tvarů, např. conocer /ko no 'ter/, první osoba množného čísla conocemos /ko no 'te mos/, druhá osoba množného čísla contáis /kɒn 'tajs/ mají “měkou” výslovnost, čili C před I a E se vyslovuje jako /θ/. Aby toto bylo zachováno i v odobách a tvarech, kde se objevuje O nebo A, vkládá se před C ještě Z: conozco /ko 'noθ ko/, conozcas /ko 'noθ kas/, conozcamos /ko noθ 'ka mos/.

Přítomný čas oznamovacího způsobu (presente de indicativo)

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. CONOZCO CONOCEMOS
2. CONOCES CONOCÉIS
3. CONOCE CONOCEN

Rozkazovací způsob (imperativo)

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. ¡CONOZCAMOS!
2. ¡CONOCE! ¡CONOCED!
3. ¡CONOZCA! ¡CONOZCAN!
Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. ¡NO CONOZCAMOS!
2. ¡NO CONOZCAS! ¡NO CONOZCÁIS!
3. ¡NO CONOZCA! ¡NO CONOZCAN!

Přítomný čas spojovacího způsobu (presente de subjuntivo)

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. CONOZCA CONOZCAMOS
2. CONOZCAS CONOZCÁIS
3. CONOZCA CONOZCAN

Všechna slova, která mají tuto změnu, budou označena (C-ZC). Příklady dalších sloves spadajících do této kategorie: ofrecer,, amanecer, parecer, nacer, crecer, obedecer, padecer, pertenecer.

Příklady:

Parece que va a llover. TTT *2

Te ofrezco mi coche para el fin de semana. TTT *3

Mis hijos no me obedecen. TTT *4

Diles que te obedezcan. TTT *5

Mi abuela nació en 1930. TTT *6

¡No se lo ofrezca! TTT *7

Esta mańana ha amanecido relativamente tarde. TTT *8

Agradezco por mi vida. TTT *9

Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios… TTT *10

Mis plantas no crecen y son pálidas. TTT *11

Shrnutí

Slovesa se změnou kmenové hlásky O → UE mají změnu ve tvarech pod přízvukem. Jedná se o:

 • 1. osoba jednotného čísla oznamovacího způsobu
 • všechny tvary přítomného času spojovacího způsobu
 • všechny tvary záporného rozkazovacího způsobu
 • 3. osoby kladného rozkazovacího způsobu
 • 1. osoba kladného rozkazovacího způsobu

Ostatní tvary a časy se tvoří pravidelně, protože se u nich C vyskytuje před E nebo I: conocido, he conocido, conociera, conocisteis, conoceremos…

  
Překlad:
 1. znát
 2. Zdá se, že bude pršet.
 3. Na ten víkend ti nabízím svoje auto.
 4. Mé děti mne neposlouchají.
 5. Řekni jim, aby tě poslouchaly.
 6. Moje babička se narodila roku 1930.
 7. Nenabízej jí to.
 8. Dnes ráno svítalo poměrně pozdě.
 9. Jsem vděčný za svůj život.
 10. Tajemství náleží Hospodinu, našemu pánu…
 11. Mé květiny nerostou a jsou bledé.


Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Nepravidelná slovesa #2 (E → I)

Kromě změn (E-IE či O-UE) je další skupina sloves s kmenovou změnou, která se sice mění i v minulém čase, ale stejně jako v přítomném pouze z E na I.

INTERMEDIATE

Nepravidelná slovesa #3A (E → IE → I)

Kromě sloves, která mají změnu E-IE v přítomném čase oznamovacího způsobu, spojovacího způsobu a imperativu, existují ještě taková, která mají třetí změnu v perfektu, čili minulém čase jednoduchém na I.

STARTER

Nepravidelná slovesa #1A (E → IE)

Ve španělštině existují kromě vlastních nepravidelných sloves také skupiny, jejichž nepravidelnost tkví ve změně kmenových hlásek v různých tvarech. Změny se nemusí projevovat ve všech časech, v přítomném ale vždy. První takovouto skupinou jsou slovesa se změnou E → IE.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář