STARTER

Národnosti (Evropa)

Marek Vondruška | 8. 3. 2014

Slovní zásoba na téma obyvatelé (evropských států). Pokračování článku »

STARTER

SER nebo ESTAR?

Marek Vondruška | 27. 2. 2014

Krátká kapitola o tom, kdy se používá sloveso ser a kdy estar. Ačkoliv je to celkem obtížná gramatika, jelikož čeština sloveso být nijak nerozlišuje a má jen tento jeden tvar, po zažití by už nikdo neměl mít velké problémy. Pokračování článku »

ALL LEVELS

Mi tiempo libre

Lucie | 17. 2. 2014

Maturitní otázka na téma volný čas. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Souminulý čas

Marek Vondruška | 13. 2. 2014 | komentáře: 2

Jeden z několika minulých španělských časů je čas souminulý. Není používán tak často jako minulý čas prostý – perfektum, ale jeho tvorba je mnohem jednoduší. Pokračování článku »

STARTER

Stupňování příslovcí

Marek Vondruška | 27. 1. 2014

Článek vysvětluje, jak stupňujeme odvozená příslovce – tj. ty, které se tvoří připojením přípony -MENTE k přídavnému jménu v ženském rodě. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Nepravidelná slovesa: C → ZC

Marek Vondruška | 17. 1. 2014

Už jsme se setkali se slovesy, které v některých osobách mění kmenovou samohlásku, jednou takovou skupinou byla změna o na ue a druhou změna e na ie. V tomto článku je to trochu jiné. Nemění se samohláska, nýbrž souhláska. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Zvratná slovesa

Marek Vondruška | 5. 11. 2013 | komentáře: 4

Pletu si, pletu se, mýlíte se, myji si,…jen nepatrný zlomek z velké hromady zvratných sloves, které v našem mateřském jazyce máme. Najdeme je i v jiných jazycích, stejně jako ve španělštině. Některá jsou zvratná v obou jazycích. Obtížné na nich je asi především to, že některá, která jsou zvratná v češtině, ejsou už zvratná ve španělštině nebo naopak. Jinak jejich utvoření není nijak obtížné, je to velmi podobné nesamostatným osobním zájmenům. Pokračování článku »

STARTER

Člen podstatných jmen #1

Marek Vondruška | 11. 9. 2013 | komentáře: 1

Článek o jevu pro češtinu netypickém – o gramatickém čle­nu. Pokračování článku »

STARTER

Stupňování přídavných jmen

Marek Vondruška | 5. 9. 2013 | komentáře: 8

Článek o tvoření druhého a třetího stupně přídavných jmen ve španělštině a popis jevu, který u nás nemáme – elativ Pokračování článku »

ALL LEVELS

Osobní zájmena nesamostaná

Marek Vondruška | 2. 5. 2013 | komentáře: 2

V článku osobní zájmena jsme se seznámili jen s prvním pádem. V tomto článku si povíme, jak tvořit tvary jako mně, mne, jemu, Vám, mu ho, mu ji…Možná to bude vypadat složitě, ale jako asi u většiny věcí ze španělské gramatiky jde o cvik a získání zkušenosti. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Kvantifikátory

Marek Vondruška | 13. 3. 2013

Stejně jako v češtině jsou i ve španělštině slova, která mohou být buď přídavnými jmény nebo příslovci. Ve španělštině je označujeme jako kvantifikátory, udávají totiž určitý počet, množství. Pokračování článku »

ALL LEVELS

Španělsko 10

Marek Vondruška | 1. 3. 2013

Další, v pořadí již desátý test zkoušející vaše znalost španělských reálií. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Ukazovací zájmena

Marek Vondruška | 28. 2. 2013 | komentáře: 7

K dorozumívání patří bezpodmínečně také ukazovací zájmena, mnohokrát se v cizí zemi bez schopnosti komunikovat jazykem, kterým se tam mluví, dorozumíme jen tím, že ukazujeme prstem co chceme. V tomto článku jsou vypsána ukazovací zájmena a vysvětlen rozdíl mezi nimi. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Podmiňovací způsob přítomný

Marek Vondruška | 24. 2. 2013

Kromě oznamovacího a rozkazovacího způsobu existuje i třetí, podmiňovací. Jak už sám název napovídá, popisuje podmíněné děje, vyjadřuje podmínky, či přání, ostatně to všichni známe…Kdyby neblo kdyby, nebyly by chyby. V tomto článku je vysvětlena tvorba a užívání kondicionálu. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Buena Ganga

Marek Vondruška | 19. 2. 2013

Povídka pro začátečníky a mírně pokročilé, která je plná podrazů s příhodným názvem „výhodná koupě“ Pokračování článku »

 

Copyright 2008–2018 Vitware s.r.o. Ochrana osobních údajů Podmínky užívání

TOPlist