španělština zdarma

UPPER-INTERMEDIATE

Velká a malá písmena (mayúsculas x minúsculas)

Marek Vondruška | 11. 4. 2022

Článek věnovaný problematice velkých písmen ve vlastních jménech, v názvech organizací, planet, značek, institucí, budov a mnoho dalšího.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Nepravidelná slovesa #3B (O → UE → U)

Marek Vondruška | 1. 4. 2022

Vedle dalších skupin sloves, která mají změnu kmenových hlásek, je i skupina O → UE rozšířená o nepravidelné tvary U. Více v tomto článku

Pokračování článku »

STARTER

Ukazovací zájmena

Marek Vondruška | 27. 3. 2022

Jednoduchý test na ověření znalosti ukazovacích zájmen.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Nepravidelná slovesa #3A (E → IE → I)

Marek Vondruška | 17. 3. 2022

Kromě sloves, která mají změnu E-IE v přítomném čase oznamovacího způsobu, spojovacího způsobu a imperativu, existují ještě taková, která mají třetí změnu v perfektu, čili minulém čase jednoduchém na I.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Falsos amigos en inglés #2

Marek Vondruška | 8. 3. 2022

Pokračování falsos amigos de inglés, čili slov, která se velmi podobají anglickým, ale mají odlišné významy.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Falsos amigos en alemán #1

Marek Vondruška | 2. 3. 2022

Již jsme si probrali několik slov, takzvaných „falešných přátel“, která se mohou plést pro jejich podobnost v obou jazycích, v angličtině. Dnes se podíváme na některá zrádná slova v němčině.

Pokračování článku »

ELEMENTARY

Anteayer / antes de ayer / antier

Marek Vondruška | 17. 2. 2022

Už jste se jistě někdy setkali se slůvkem anteayer. Ale co takové antes de ayer nebo dokonce antier? Nejedná se o chybu nebo slangové výrazy?

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Nepravidelná slovesa #2 (E → I)

Marek Vondruška | 10. 2. 2022

Kromě změn (E-IE či O-UE) je další skupina sloves s kmenovou změnou, která se sice mění i v minulém čase, ale stejně jako v přítomném pouze z E na I.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

HABER

Marek Vondruška | 6. 2. 2022

Sloveso HABER. Přehled časování a způsoby jeho využití.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Sor María

Marek Vondruška | 27. 1. 2022

Ozvučená povídka o milostném trojúhelníku, který skončí smutně.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Slovní obraty se zvířaty

Marek Vondruška | 17. 1. 2022

Darovanému koni na zuby nekoukej, tak zní známé rčení, jehož význam si zde nemusíme vysvětlovat. Zajímavé je, že existuje i ve španělštině. Jak se vyjádří toto a několik dalších se dočtete v dnešním článku.

Pokračování článku »

STARTER

Nepravidelná slovesa #1B (O → UE)

Marek Vondruška | 10. 1. 2022

Další skupinou sloves se zmenou kmenové samohlásky jsou slovesa se základním O, které se pod přízvukem mění na UE.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Přehled minulých časů

Marek Vondruška | 5. 1. 2022

Ve španělštině je hned několik minulých časů a vše je ztížené ještě skutečností, že některé mají ekvivalenty ve spojovacím způsobu. V tomto přehledu si je stručně představíme.

Pokračování článku »

ALL LEVELS

Vánoce ve Španělsku

Marek Vondruška | 23. 12. 2021

Vánoční svátky ve Španělsku mají jiný ráz než u nás. Neslaví se 2. svátek vánoční, ale zase naopak je velmi významným dnem 6. leden a Tři králové. Podrobnější popis zde.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Indefinido vs. imperfecto vs. perfecto #2

Marek Vondruška | 10. 12. 2021

Test na minulé časy, konkrétně předpřítomný, minulý jednoduchý a souminulý – perfecto, indefinido, imperfecto.

Pokračování článku »