španělština zdarma

Gramatika

ALL LEVELS

Desetinná čísla, zlomky a procenta

Marek Vondruška | 14. 3. 2012

Jak ve španělštině zapsat procenta, promile,desetinná čísla, zlomky a jak je správně přečíst najdete v tomto článku. Pokračování článku »

STARTER

TENER

Marek Vondruška | 1. 3. 2012 | komentáře: 2

Další přehled časování sloves, tentokráte ke slovesu TENER – mít, vlastnit. Pokračování článku »

STARTER

ESTAR

Marek Vondruška | 27. 2. 2012 | komentáře: 3

Tabulky s časovanými tvary slovesa ESTAR – být. Pokračování článku »

ALL LEVELS

Řadové číslovky

Marek Vondruška | 8. 1. 2010 | komentáře: 19

Výčet a použití řadových číslovek ve španělštině. Pokračování článku »

STARTER

Množné číslo #2

Marek Vondruška | 31. 12. 2009 | komentáře: 1

Druhý díl zaobírající se tvorbou množného čísla, tentokrát podstatných jmen složených a podstatných jmen cizího původu. Pokračování článku »

STARTER

Množné číslo #1

Marek Vondruška | 29. 12. 2009 | komentáře: 4

Článek o tom, jak se ve španělštině tvoří množné číslo klasických podstatných jmen. Pokračování článku »

ALL LEVELS

Postavení přídavných jmen

Marek Vondruška | 23. 5. 2009 | komentáře: 2

Přídavná jména stojí zpravidla za podstatnými jmény. V některých případech je ovšem můžeme přesunout před podstatná jména, často tím dosáhneme určité významové změny. Někdy se naopak nacházejí pouze před substantivy. Pokračování článku »

ELEMENTARY

SER

Marek Vondruška | 10. 5. 2009 | komentáře: 2

Patrně nejpoužívanějším slovesem každého jazyka je sloveso být. Ve španělštině patří do samostatných nepravidelných sloves, takže je potřeba se učit všechny tvary nazpaměť, neboť nemají pravidelné tvary. Článek zobrazuje tabulky s veškerými tvary slovesa. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Minulý čas jednoduchý

Marek Vondruška | 14. 2. 2009 | komentáře: 25

Minulý čas jednoduchý (prostý) nebo také perfektum, je jeden z mnoha španělských časů a je tím nejpoužívanějším, se kterým se v běžném životě setkáte. Jeho tvorba je obtížnější, především co se týče nepravidelných sloves a pro jeho zvládnutí je potřeba tvrdý trénink. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: PERO x SINO

luciekla | 19. 1. 2009 | komentáře: 8

Jak jistě víte, spojky pero a sino se do češtiny překládají stejně – jako ale. Jejich použití ve španělštině má ale určitá pravidla a nemůžeme je používat ve stejných situacích. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Krácení vět infinitivem

Marek Vondruška | 23. 11. 2008 | komentáře: 1

V češtině věty infinitivem nekrátíme, ale v angličtině se s tímto jevem setkat můžeme. Dokonce i v němčině a jiných jazycích. Ve španělštině je tento způsob velmi častý, proto je zde tento článek vysvětlující jak na to. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Základní předložky

Marek Vondruška | 21. 11. 2008 | komentáře: 2

Výčet základních předložek, bez kterých se rozhodně neobejdete a jejich používání, které dělá často velké problémy, a to nejen začátečníkům. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Základní číslovky #2

Marek Vondruška | 3. 11. 2008

Další část výkladu gramatiky z okruhu číslovek. V této kapitole přicházejí na řadu číslovky od 100 dále. Pokračování článku »

STARTER

Příslovce na -mente

Marek Vondruška | 2. 11. 2008 | komentáře: 1

Povětšinou se jedná o příslovce způsobu, jejich tvorba je jednoduchá, opšem používání není tak časté, díky lidské vlastnosti usnadňovat si práci se často nahrazují kratšími vazbami či opisy se stejným významem. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Opisný budoucí čas

Marek Vondruška | 25. 10. 2008 | komentáře: 6

Toto vyjádření budoucího času pomocí opisu není vůbec složité. Je to téměř to samé jako v angličtině vazba GOING TO. Ve španělštině je jeho použití ještě volnější než u anglických mluvčích. Pokračování článku »